Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Fortvivlede kunder giver voldsom travlhed i rådgiverhusene

De store rådgiverhuse vil komme til at mærke coronakrisen på deres egen omsætning, fordi efterspørgslen efter konsulentydelser falder. Men i første omgang har de hæsblæsende travlt med at hjælpe de mange dybt skræmte kunder.

Corona rammer verden
Det værste for de pressede danske virksomheder er, at de ikke aner, hvornår krisen er slut og hvor dyb den bliver.Indtil videre har den ramt hele verden - her er det ængstelige kunder i en supermarkedskø i Hoenheim ved Strasbourg i Frankrig. Foto: Reuters/Christian Hartmann

Mange danske virksomheder ser i disse dage og uger deres forretning forsvinde under dem som en fodgænger, der forbereder sig på det forudsigelige fald på et isglat fortov.

Den første, de går til i fortvivlelse, er ofte deres revisor, og derfor har den del af rådgiverbranchen voldsomt travlt i øjeblikket.

»Panik er måske ikke det rette ord at bruge – men der er ingen tvivl om, at store dele af erhvervslivet er dybt bekymret for deres forretnings fortsatte eksistens. Særligt mange af de mindre virksomheder, der ikke har ikke nogen stor stødpude at stå imod med, og som ikke kan hente de manglende indtægter andre steder fra,« siger Stig Holst Hartwig, adm. direktør i BDO, der er landets fjerdestørste revisions-og rådgiverhus.

I BDO udgør revisionsforretningen 70 pct. af omsætningen, mens anden form for rådgivning stor for resten, og det er klart inden for revision, at der er mest travlt.

Det gælder også i EY, der er den tredjestørste på det danske marked efter Deloitte og PWC. Også fordi coronakrisen lander midt i revisorernes højsæson.

»Vi har travlt, fordi der er mange kunder, der er ved at aflægge årsregnskab eller udarbejde selvangivelser, og det skal de jo stadig. Desuden kan mange af vores kunder være berørt af de hjælpepakker, regeringen har tilbudt, som jo har nogle konsekvenser for bl.a. moms og skat og som skal klarlægges,« forklarer Torben Bender, managing partner i EY.

Revisionshusene Advokaterne Konsulenterne

Revisionshusene

Alle de store revisions- og rådgiverhuse har som alle andre virksomheder sendt deres medarbejdere på hjemmearbejde, og alle de møder, de havde planlagt med deres klienter i forbindelse med ikke mindst aflæggelse af regnskab, aflevering af selvangivelse og planlægning af generalforsamling, skal foregå virtuelt.

Det giver bøvl - men det er håndterbart, og det er intet i forhold til den virkelighed, som de mest kriseramte virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen og i rejsebranchen befinder sig i.

»Det er dybt skræmmende for mange virksomheder, at de ikke aner, hvor dyb krisen bliver, og hvor længe den varer. De har ingen bagkant,« siger Stig Holst Hartwig fra BDO.

Så for revisorerne handler det om at holde gang i kundens forretning - få gennemført de planlagte møder virtuelt, få truffet de beslutninger der skal træffes og sørge for, at virksomheden ikke går helt i stå.

»Desuden kan mange af vores kunder være berørt af de hjælpepakker, regeringen har tilbudt, som jo har nogle konsekvenser for bl.a. moms og skat og som skal klarlægges,« siger Torben Bender.

Udover den klassiske revisionsforretningen, der altså har travlt af både ordinære og ekstraordinære grunde, har coronakrisen endnu ikke helt slået markedet for virksomhedshandler i stykker - i hvert fald ikke de handler, der var sat i gang.

»Indtil videre fortsætter de fleste af de virksomhedshandler, vi er involveret i. Men det kan være, det får effekt på lidt længere sigt, fordi prissætningen i en række brancher for mange ikke vil være attraktiv efter de seneste massive fald i aktiekurserne. Og der ligger selvsagt en stor risiko i markedet i øjeblikket,« siger Torben Bender.

Advokaterne

De totalt uoverskuelige krisescenarier holder også advokathusene beskæftiget. I første omgang handler det om, at klienterne vil have hjælp til at fortolke gældende lov ud i de ekstremer, coronakrisen har tvunget dem i. F.eks. skal alle børsnoterede virksomheder på en eller anden måde meddele markeder, hvad de forventer af indtjeningen i år, men mange har ikke den fjerneste idé om, hvor meget skade coronavirussen vil anrette.

Dertil kommer er hjælpepakker mm. som regeringen har lanceret og agter at komme med.

»Lige nu løber vi rigtig stærkt for at besvare spørgsmål og rådgive om, hvordan de mange særlige tiltag, opfordringer, aftaler og særlove fra regeringen og de danske myndigheder har indvirkning på vores klienters forretning og virksomhedsdrift. Indtil videre har vi set ændret lovgivning, som særligt får konsekvenser for f.eks. ansættelsesret og skatteret, men Covid-19 påvirker stort set alle virksomheder i et eller andet omfang,« siger Martin André Dittmer, managing partner i Gorrissen Federspiel. Det er et af landets største advokathuse.

Alle de større advokathuse har nedsat særlige arbejdsgrupper - virtuelt eftersom alle advokaterne arbejder hjemmefra - der tager sig af spørgsmål om coronakrisen og konsekvenserne for virksomhederne.

Desuden forventer mange, at krisen vil give en stigning i konkurser, og der vil de store advokathuse utvivlsomt komme i arbejde som kuratorer, dvs. dem der økonomisk rydder op i de nødstedte virksomheder.

På hvilken måde coronakrisen vil påvirke advokathusenes egen økonomi, tør Martin André Dittmer ikke komme med noget præcist svar på.

»Det er svært at have en forventning, for det er fuldstændig uforudsigeligt. Vi kan bare konstatere, at det ikke er slået igennem endnu – heller ikke på M&A (virksomhedshandler, red.). Indtil videre har klienterne hårdt brug for rådgivning om de utrolig mange og komplekse problemstilling, en sådan uforudset krise udløser,« siger den øverste chef i Gorrissen Federspiel.

Konsulenterne

Den tredje store del af rådgiverbranchen, konsulentbranchen, forventer til gengæld klart at blive ramt.

Det gælder både de store rådgiverhuse, der har både revisionsforretning, juridisk rådgivning og en konsulentforretning. Og det gælder de firmaer, der kun driver konsulentvirksomhed.

»De dele af vores forretning, som først kan blive påvirket betydeligt negativt, er nok vores konsulentområde og inden for virksomhedshandler. Men det er for tidligt at sige i hvilket omfang,« siger Torben Bender, managing partner i EY.

Krisen vil være meget hård ved de mindre konsulentfirmaer, forudser Dansk Erhverv. Organisationen fortæller om virksomheder, der har set en nedgang i omsætningen på 70-80 pct.

»Vi er i meget tæt dialog med regeringen om tiltag målrettet rådgiverbranchen, der skal afbøde konsekvenserne af coronavirussen. Der er taget vigtige skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok,« udtaler Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.

I et af de større konsulenthuse i Danmark, Valcon, forventer man også nedgang.

»Der er ingen tvivl om, at denne krise vil sætte sig som en realøkonomisk krise også, og vi sammenligner det lidt med situationen i 2008-2009-2010. Men dette er ikke en finanskrise, det er snarere en recession, så helt ens bliver den ikke,« siger Thomas Fischer, adm. direktør i Valcon.

Han forventer i udgangspunktet, at mange kunder vil bede som hjælp til at rette firmaet op efter krisen.

»Vi laver traditionelt en del opgaver med omkostningsstyring, sikre likviditet og sikre forsyningskæder, og det vil der jo blive brug for. Men vi forventer stadig en betydelig nedgang i omsætningen,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også