Erhverv

Ørsted går mod strømmen: Fastholder forventningerne

På trods af øget usikkerhed som følge af covid-19 fastholder Ørsted forventningerne til hele året.

Foto: Ørsted

Mens det ene selskab efter det andet enten har skrottet forventningerne til året eller ligefrem sænket dem, går Ørsted nu i en helt anden retning.

»Selvom vi anerkender, at der globalt hersker en markant øget usikkerhed, er vores forretningsmodel fortsat robust, vores drift er fortsat stabil, og vi fastholder vores finansielle forventninger til 2020,« skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Dermed venter energiselskabet, at 2020 vil ende med et driftsoverskud (EBITDA) i niveauet 16-17 mia. kr.

Ørsted oplyser, at selskabet er i fuld drift, så det overholder sin forpligtelse til sikre forsyninger af fjernvarme og el, og selskabets anlægsprojekter skrider fremad som planlagt.

På grund af selskabet risikoafdækning er Ørsted stort set afdækket på kort til mellemlang sigt i forhold til det nuværende ekstremt volatile marked og ser en begrænset risiko for at blive væsentligt påvirket af faldende el- og gaspriser og volatile valutakurser.

Endelig oplyser selskabet, at det i øjeblikket har 30 mia. kr. i likviditetsreserver, som kan understøtte deres drifts- og anlægsprogrammer i hele 2020 og 2021 uden behov for yderligere finansiering.

»Vi fastholder en høj opmærksomhed i forhold til den igangværende globale krise,« skriver Ørsted i meddelelsen, hvor der bliver peget på en håndfuld faktorer, som kan komme til at påvirke Ørsted, hvis situationen med Covid-19 udvikler sig yderligere.

En af dem er kreditrisikoen.

»Den negative økonomiske effekt af den globale krise øger kreditrisikoen i forhold til nøgleleverandører, modparter og kunder. Hovedparten af vores indtægter er dog forankret i statslige organisationer med høj kreditvurdering eller statsgaranterede organisationer og – i mindre grad – forsyningsselskaber og virksomheder, hvorfor vi vurderer, at kreditrisikoen er under kontrol. De politiske initiativer, der er iværksat på vores største markeder, vil medvirke til at mindske risikoen for misligholdelse blandt leverandører og kunder,« skriver Ørsted.

BRANCHENYT
Læs også