Serier

I risikozonen for arbejdsløshed under corona: Dansk mand, 30-49 år, lavtuddannnet og ansat indenfor et 3F-fag

Ledighedstallene er braget op under coronaudbruddet, og nu har Beskæftigelsesministeriet for første gang udarbejdet en rapport, der sætter flere karakteristika på, hvem der mister jobbet under krisen.

Corona rammer verden
Arkivfoto: Janus Engel/Ritzau Scanpix

Siden 9. marts er der kommet over 66.000 nytilmeldte arbejdsløse i Danmark.

Og for første gang har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet nu kigget nærmere på, hvem der mere præcist har mistet sit job under coronakrisen.

I den seneste rapport over overvågning af situationen på arbejdsmarkedet er der sat forskellige baggrundskarakteristika på fordelingen af de nye ledige i perioden fra 9. marts til 1. april.

Parametrene er ydelsesgrupper, køn, alder, herkomst, statsborgerskab, uddannelse og relevante a-kasser.

Desuden er de ledige opgjort på samme vis for en række specifikke egne af landet i rapporten.

Opgørelsen viser, at krisen i særlig grad har ramt dagpengemodtagere med tilknytning til byggefagene og industrien.

Det kan desuden ses, at flere mænd end kvinder er havnet i arbejdsløshed, og at aldersgruppen mellem 30 og 49 år står for næsten halvdelen af de 66.305 optalte personer i rapporten.

A-kasserne med procentvis flest nytilmeldte ledige er El-fagets A-kasse, Byggefagenes A-kasse, Fødevareforbundets A-kasse og Metalarbejdernes A-kasse, der kan melde om en tilgang af arbejdsløse på mellem 60 og 160 pct.

Den udvikling følger tendensen på jobnet.dk, der viser, at det er folk med en kort eller faglig uddannelse, der er berørt.

3F’s A-kasse tegner sig for 12.194 af de nytilkomne ledige. Det modsvarer en stigning på 50 pct. hos 3F og udgør knap en fjerdedel af samtlige a-kassers nye ledige siden 9. marts.

Faggrupper i 3F
  • Industrigruppen: Arbejder f.eks. med jern, metal, proces, energi, plast, fiskefabrikker, elektronik, post og emballage.

  • Byggegruppen: Jord- og betonarbejdere, murere, tømrere og snedkere.
  • Transportgruppen: Chauffører, lagerarbejdere, reddere, fiskere, og ansatte på vaskerier.

  • Den Offentlige Gruppe: Arbejder enten i stat, regioner eller kommuner.
  • PSHR / Privat Service, Hotel og Restauration: Arbejder inden for hotel-, restaurations- og rengøringsbranchen.
  • Den Grønne Gruppe: Arbejder på gartnerier, planteskoler, i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler, inden for fiskeopdræt mv.

Mønstret med de berørte kan dog let ændre sig, fordi det kan være et udtryk for længden på opsigelsesvarsler. Billedet kan forskubbe sig fremadrettet, når folk med en opsigelse på mere end én måned begynder at tilmelde sig som værende uden arbejde.

I den kommende uges rapport forventer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at de har det fulde overblik med tal fordelt over helt specifikke brancher.

Læs også