Erhverv

Novozymes suspenderer forventninger til 2020

Novozymes suspenderer sine forventninger til 2020 grundet udbruddet af coronavirus. Det oplyser selskabet i en foreløbig melding om forløbet af første kvartal.

Foto: Novozymes PR-foto

For første kvartal kan Novozymes notere sig en organisk salgsvækst på 10 pct. og en foreløbig overskudsgrad på cirka 29 pct.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet tirsdag formiddag, som indeholder foreløbige regnskabstal for første kvartal samt en suspendering af forventningerne til året som en konsekvens af coronavirusudbruddet.

- Bioenergi påvirkes negativt af anvisningerne om at holde afstand, da efterspørgslen efter benzin og ethanol falder i USA, øvrige større forretningsområder forventes stort set ikke at blive berørt, men de vil opleve øget volatilitet, lyder det i meddelelsen fra Novozymes.

I første kvartal steg salget organisk 10 pct. Divisionen for vaskemidler steg 11 pct. organisk, divisionen for føde- og drikkevarer steg 11 pct., mens divisionen landbrug og foder steg 8 pct. Tekniske og farma faldt 10 pct.

- På nuværende tidspunkt er det uklart, i hvilket omfang den stigende efterspørgsel skyldes en kombination af slutbrugernes øgede efterspørgslen og eller kundernes/forbrugernes kortsigtede køb til lager, skriver Novozymes.

Novozymes oplyser, at selskabets største produktionssteder verden over fortsætter den normale drift, og at man i øjeblikket er i stand til at imødekomme efterspørgslen i produktions- og forsyningskæderne.

Selskabet understreger, at det følger situationen tæt og vil komme med opdateringer, som situationen udvikler sig.

- Som følge af Covid-19 og dets indvirkning på den globale økonomi styrer Novozymes sine omkostninger stramt, herunder de nyansættelser, som var en del af forventningerne fra den 23. januar, som nu er udskudt.

- Med en stærk balance fortsætter aktietilbagekøbsprogrammet på op til i alt 1,5 mia. kr. som planlagt og selskabets udbyttepolitik og kapitalstrukturpolitik er uændrede, skriver Novozymes.

Novozymes offentliggør delårsrapport for første kvartal den 29. april.

BRANCHENYT
Læs også