Serier

Private ildsjæle vil redde små virksomheder med national indsamlingsportal

Med et revisionsfirma og et stort advokatkontor i ryggen vil tre erhvervskvinder sætte indsamlinger til coronaramte små, lokale virksomheder i system.

Corona rammer verden
En ny landsdækkende online indsamlingsportal vil sætte donationer fra betænksomme kunder og andre til coronaramte små virksomheder i system. Med små og lidt større donationer skal trængte lokale virksomheder kunne modtage op til 50.000 kr. efter devisen om mange bække små, der gør en stor å. Foto: Brian Karmark. Vestergade i Odense, som er en del af gågaden i Odense, ligger øde hen. De store kædebutikker, samt Magasin holder lukket, og det er begrænset, hvor mange mennesker der har vovet sig ud.

En ny national indsamlingsportal skal sikre hårdt trængte små virksomheder hjælp til at komme igennem coronakrisen med donationer fra kunder, netværk eller andre virksomheder, som har overskuddet til at hjælpe.

Det er tanken bag en ny online indsamlingsportal med det sigende navn Red Bixen.

Kort fortalt er tanken, at donorerne kan donere f.eks. 100 kroner, 500 kroner eller op til 2.000 kroner i alt til en virksomhed eller fordelt over flere virksomheder, som er tilmeldt portalen. Beløbsgrænsen på højst 2.000 kroner i alt skyldes hensyn til hvidvaskreglerne. En indsamling løber i 30 dage, og en virksomhed kan modtage op til 50.000 kroner i alt.

»Vi taler med rigtig mange virksomheder og private, som gerne vil hjælpe en af deres lokale virksomheder. Nogle af de helt små virksomheder er virkelig på nippet til at bukke under, og vi løber den risiko lige nu, at der vil være rigtig mange små erhvervsdrivende, som lige pludselig skal på dagpenge i stedet for. Det bliver dyrt for statskassen, og det vil være så ærgerligt - ikke blot for virksomheden, men også for samfundet,« siger initiativtager Gitte Haaning Høj.

Hun har selv for nylig opsagt sin stilling som direktør i Connect Denmark, der bl.a. tilbyder sparring til smv’ere og iværksættere. De to andre initiativtagere er Tina Kepka og Natascha Wordolff, som også er eller har været tilknyttet Connect Denmark i bestyrelsessammenhæng.

Også revisionsfirmaet Ernst & Young samt advokatfirmaet Sirius Advokater er med i det 100 procent frivilligt drevne initiativ. De står for at sikre den regnskabsmæssige og juridiske konstruktion bag portalen.

For at blive optaget på Red Bixen skal en virksomhed indstilles af en borger og have haft en omsætning på mindst 100.000 kroner i det seneste regnskabsår. Red Bixen tjekker derefter, at der er tale om en virksomhed, som opfører sig etisk forsvarligt.

Selve betalingsløsningen bag portalen står Clearhaus for, som er godkendt af Finanstilsynet og bruges af mere end 12.000 onlinebutikker i Europa.

Virksomhederne skal ikke tilbagebetale eller yde modydelser for donationerne, men når coronapandemien igen tillader større forsamlinger, har Red Bixen fået tilsagn fra en række foredragsholdere, herunder tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som donorerne i stedet for vil blive inviteret til foredrag med.

De tre initiativtagere har arbejdet intenst på at få indsamlingsportalen op at stå, lige siden coronakrisen ramte, men de er stødt på en række forhindringer.

Skatteministeriet har netop i et svar til Folketinget gjort det klart, at donationer til virksomheder under coronakrisen vil være skattepligtige for den modtagende virksomhed. Samtidig har Red Bixen endnu ikke fået sikkerhed for, at donationer ikke blot modregnes i støtten fra staten, hvis en virksomhed er omfattet af en eller flere af de statslige hjælpepakker.

Vi løber den risiko lige nu, at der vil være rigtig mange små erhvervsdrivende, som lige pludselig skal på dagpenge i stedet for. Det bliver dyrt for statskassen.

Gitte Haaning Høj, initiativtager til Red Bixen

Det ærgrer Gitte Haaning Høj, da hun frygter, at lysten til at hjælpe en lokal virksomhed kan gå fløjten, hvis en del af pengene i stedet for ender i statskassen.

»Vi har skrevet til både erhvervsministeren og skatteministeren, og vi håber, at man fra regeringens side vil sige, at selvfølgelig skal penge, som bliver doneret til en virksomhed, også gå til virksomheden,« siger Gitte Haaning Høj.

Red Bixen planlægger at sende donationerne ubeskåret til virksomhederne på nær 4,64 pct. af donationen, som går til betaling af ekstern administration og Clearhaus.

»Det kan blive kæmpe stort for virksomhederne det her, og det kan også være, at det ikke bliver det, men vi er parate til at gå i luften, og det vil bare være så ærgerligt, hvis pengene ikke går til virksomhederne,« tilføjer hun.

BRANCHENYT
Læs også