Erhverv

Prisfald på benzin sætter populært skattefradrag i spil

Siden årets begyndelse har benzinprisen taget et markant dyk. Skatterådets formand, Jane Bolander, holder en dør på klem for en justering af befordringsfradraget.

Danskerne pendler længere og længere på arbejde. En del af udgiften dækkes af befordringsfradraget, som bl.a. tager afsæt i et skøn over det kommende års benzinpris. Foto: Joachim Adrian.

De seneste måneders bratte fald i olieprisen har sat så dybe spor i benzinprisen, at det kan ende med at ramme hundredtusinder af pendlere på pengepungen.

Årsagen er det populære befordringsfradrag, som Skatterådet fastsætter hvert år med afsæt i bl.a. forventningerne til udviklingen i benzinprisen.

Da Skatterådet den 19. november sidste år offentliggjorde fradragssatsen for 2020, lød det:

»Baggrunden for udregningerne af satserne for 2020 er blandt andet en benzinpris for 2020 på 12,33 kr. pr. liter samt et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v.«

Befordringsfradrag
  • Skatterådet fastsætter typisk en gang årligt kørselsfradraget for det kommende år.
  • Det sker gerne på rådets møde i november.
  • Behandlingen sker på baggrund af en indstilling fra Skatteministeriet.
  • Indstillingen tager afsæt i en række variable udgifter for bilejere.
  • Bl.a. indgår det kommende års benzinpris, løbende service på bilen, udgifter til nye dæk - og afbalancering, løbende vedligehold som rustbehandling og vask, forsikring og parkering.
  • Til gengæld har man siden 2005 opereret med et skønnet værditab for brug af familiebilen til at køre til og fra arbejde.

I dag koster en liter benzin 10,19 kr. – 17 pct. under Skatterådets udgangspunkt for 2020-fradraget, efter at have været nede og vende for 11 dage siden i en pris på 9,59 kr.

Skatterådets formand, professor og skatteekspert Jane Bolander fra CBS, afviser ikke, at det markante fald i benzinprisen kan føre til ændringer i det populære fradrag.

»Der er endnu ikke taget stilling til ændringer af de årlige satser for befordringsfradraget, men det vil naturligvis blive meldt ud, såfremt det sker,« siger hun i en mail til Finans.

I 2020 er fradraget for pendleres transport til og fra arbejde på 1,96 kr. pr. kilometer for kørsel mellem 25 og 120 kilometer, og samlet sikrer det danskerne et skattefradrag i årsopgørelsen på et tocifret milliardbeløb.

Skatterådet holder som udgangspunkt gerne fast i fradragssatsen hele året igennem.

Et kig i historiebøgerne viser imidlertid, at Skatterådet tidligere har ændret i fradragssatsen i et kalenderår på grund af markante udsving i de bagvedliggende udgifter, som indgår i befordringsfradraget.

Skatterådet mødes næste gang den 26. maj. Hvorvidt befordringsfradraget vil være på dagsordenen, har Jane Bolander ingen kommentarer til.

BRANCHENYT
Læs også