Erhverv

Klimarådet: Aflys ny oliejagt i Nordsøen

Klimaministeren bør trække stikket for den udbudsrunde i Nordsøen, som allerede er skudt i gang, mener Klimarådet.

Danmark bør droppe yderligere olieboringer i Nordsøen, mener Klimarådet. Her ses Siri i Nordsøen, hvor der pumpes olie op. Foto: Magnus Holm

Klimaminister Dan Jørgensen (S) bør stoppe processen med at give nye tilladelser til oliefirmaer, som ønsker at udvinde olie og gas i Nordsøen.

Sådan lyder anbefalingen fra Klimarådet, der i en spritny rapport har kortlagt fordele og ulemper i forbindelse med valget om at fortsætte eller aflyse Nordsøens 8. udbudsrunde.

Det er selvom, at udbudsrunden kun vil få en meget beskeden betydning for dansk CO2-udledning og Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Og det er selvom, at en lavere dansk olie- og gasproduktion blot vil føre til øget produktion i andre lande.

Kerneargumentet er, at fornyet oliejagt i Nordsøen er i modstrid med ambitionen om Danmark som foregangsland på klimaområdet.

»Troværdigheden omkring Danmark som foregangsland kan hurtigt erodere, hvis vi fortsætter med at ekspandere olie- og gasaktiviteterne. I en global, klimapolitisk kontekst kan danske, nationale klimamål således ikke adskilles fra den politik, vi fører i Nordsøen,« skriver Klimarådet i rapporten.

Derudover tyder meget på, at statens indtægter fra flere olieboringer i Nordsøen ikke ville blive afgørende store. Skatteministeriet vurderer, at udbudsrunden isoleret set vil give indtægter for staten med en nutidsværdi på 1,75 mia. kr. over en 17-årig periode.

De udbudte licenser ville ellers give olievirksomheder rettigheder til at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til midten af 2055 og dermed efter 2050, som er Danmarks officielle mål for at være klimaneutralt.

Fire olieselskaber har for længst afleveret deres ansøgninger og brugt penge på den relativt dyre undersøgelsesfase op til ansøgningsfristen – inklusive den franske oliegigant Total.

Men signalværdien fra Danmark er vigtig for at få andre samfund til at handle, mener Klimarådet.

Ifølge rapporten vurderer FN’s miljøprogram, at produktionen af olie, baseret på planlagte investeringer i verdens olieproducerende lande, er ca. 60 pct. højere i 2030 end det forbrug, der er foreneligt med Parisaftalens målsætning om at sigte efter at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

»Danmark kan potentielt tilskynde andre lande til at følge efter, og skal verdens producenter af fossile brændsler eller en koalition heraf nogensinde kunne forpligte hinanden til at lade en betydelig andel af reserverne blive i jorden, er det med stor sandsynlighed nødvendigt, at nogen går forrest,« skriver Klimarådet, der som uafhængigt ekspertorgan rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde.

BRANCHENYT
Læs også