Serier

Regeringen vil opkvalificere ledige med nyt udspil

Fra august vil regeringen give ufaglærte ledige over 30 år ret til et uddannelsesløft med ekstra dagpenge.

Corona rammer verden
Ledige over 30 år skal have ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. Foto: Mathias Svold

Særlige grupper af ledige skal have knap 2000 kroner ekstra i dagpenge, mens de uddanner sig indenfor et fag, hvor der mangler hænder.

Det foreslår regeringen med et opkvalificeringsudspil. Det skal hjælpe nogle af de mange lønmodtagere, som har mistet deres arbejde under coronakrisen.

Udspillet indeholder også andre forslag.

Her er et samlet overblik over, hvad regeringen foreslår:

Nyt uddannelsesløft til faglært.

Ledige over 30 år skal have ret til uddannelsesløft på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft.

Dagpengesatsen under erhvervsuddannelsen hæves fra 80 til 100 procent i 2020-2021 for øvrige fag. Derudover sker der en række forenklinger af ordningen.

Faglært gennem voksenlærlingeordningen.

Fra 1. august og hele 2021 kan beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse blive voksenlærling inden for alle fag. Det gælder efter tre måneders ledighed.

Faglært som jobrotation.

I 2021 og 2022 videreføres muligheden for, at ufaglærte medarbejdere over 25 år med mindst to års erhvervserfaring kan tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse som jobrotation.

En ufaglært i hjemmeplejen kan for eksempel opkvalificere sig til social- og sundhedshjælper.

Nye muligheder for rekruttering til corona-job og brancheskift.

Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser hæves fra de nuværende 120 millioner kroner til 200 millioner kroner i 2020 og 250 millioner kroner i 2021.

Jobcentrene kan bevilge korte erhvervsrettede kurser til alle ledige fra første ledighedsdag.

Kompetenceløft til corona-job.

Der følges løbende op på, om kursusudbuddet skal tilpasses, så ledige og beskæftigede kan tilbydes relevante og korte efteruddannelser inden for eksempelvis testopgaver, smittesporing og hygiejne.

Uddannelse efter fratrædelse.

I flere af de netop indgåede overenskomstaftaler for 2020 opfordrer arbejdsmarkedets parter regeringen til at etablere rammer, som gør det muligt, at opsagte medarbejdere kan få op til op til fem ugers uddannelse med støtte fra en overenskomstaftalt kompetencefond.

Regeringen vil nu regne på de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af initiativet.

Styrke basale færdigheder.

Læse-, skrive og regneambassadørerne udbredes, så flere kan få løftet de basale kompetencer.

Grundlæggende it- og engelskkompetencer til flere

It-kurset FVU-digital og engelskkurset FVU-engelsk åbnes for alle. Både beskæftigede og ledige. Der skal ikke længere være krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb.

Grøn omstilling og uddannelse.

Regeringen vil igangsætte et tværministerielt arbejde, der skal vurdere behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse på alle niveauer som led i at understøtte den grønne omstilling.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

BRANCHENYT
Læs også