Erhverv

Magtbalancen skrider: Novo Nordisk Fonden betaler 10 pct. af al offentlig forskning i Danmark

Novo Nordisk Fonden finansierer en stadig større del af den offentlige forskning i Danmark. Det medfører et ansvar, vi er meget bevidst om, lyder fra fonden selv.

Novo Nordisk Fonden fylder enormt meget, når det handler om, hvem der betaler for offentlig forskning i Danmark. Foto: Arkiv.

Den hovedrige pengetank Novo Nordisk Fonden bevilger nu så mange penge til udvalgte forskningsmiljøer, at det skævvrider den offentlige forskning herhjemme, og det vækker bekymring.

Novo Nordisk Fonden
  • Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie strækker sig tilbage til1922, hvor Nobelpristager professor August Krogh af Insulinkomiteen i Toronto fik rettighederne til at producere insulin i Skandinavien.
  • Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd.
  • Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.
  • Fonden ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk svarende til ca. 28 pct. af aktiekapitalen og ca. 75 pct. af stemmerne. I Novozymes er de tilsvarende tal ca. 25 pct. af aktiekapitalen og ca. 71 pct. af stemmerne.
  • Novo Nordisk Fondens vedtægter forpligter fonden til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber, Novo Nordisk og Novozymes.
  • Siden 2010 har Novo Nordisk Fonden uddelt mere end 20 mia. kr., primært til forskning vedoffentlige vidensinstitutioner og hospitaler iDanmark og de øvrige nordiske lande samtbehandling og forebyggelse af diabetes.
  • Alene i 2019 uddelte fonden 3,6 mia. kr.

Den stenrige fond finansierer nemlig nu næsten 10 pct. af al offentlig forskning i Danmark, og tallet forventes at stige yderligere i de kommende år.

»Forskningen er i dag skævvredet, og det viser sig ved, at det samlet er ca. 10 pct. af alle forskerne, som får ca. 90 pct. af alle pengene. På den positive side står, at vi i Danmark bliver enormt dygtige inden for nogle områder og kan tiltrække store udenlandske kapaciteter,« siger Anna Haldrup, næstformand i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) og institutleder på Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet.

Det forgangne år var 9,5 pct. af den offentlige forskning i Danmark på knap 26 mia. kr. således finansieret af Novo Nordisk Fonden. Inden for f.eks. det medicinske område er tallet højere. I 2018 lå tallet på 5,8 pct. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil 15-20 pct. af institutionernes forskningsmidler om få år komme fra private fonde, viser en rapport fra DFiR.

»Der er ingen grund til at putte en elefant ned i en skoæske. Det er et stort tal, og det medfører et ansvar, som vi er meget bevidste om,« siger Niels Peder Nielsen, viceadm. direktør Novo Nordisk Fonden.

Forskningen er i dag skævvredet.

Anna Haldrup, næstformand i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Novo Nordisk Fonden finansierer i dag knap 4.100 personer ved universiteter og hospitaler. Det er i øvrigt ca. 1.000 personer mere end for bare ét år siden.

»Når vi kigger ind i 2021 og 2022, er det et realistisk scenario, at vores andel af de samlede offentlige forskningsmidler kommer til at stige yderligere som en konsekvens af offentlig prioritering og af de programmer, vi allerede har igangsat, og af nye programmer, der kan kræve tilpasninger,« siger Niels Peder Nielsen.

På Aalborg Universitet mener rektor Per Michael Johansen, at det er positivt, at fondene prioriterer deres midler til at finansiere offentlig forskning.

De danske universiteter leverer mere og har større indflydelse, end forskningsbevillingerne egentlig berettiger til, hvis man holder resultaterne op mod lande, vi normalt sammenligner os med.

Der er ingen grund til at putte en elefant ned i en skoæske. Det er et stort tal, og det medfører et ansvar, som vi er meget bevidste om.

Niels Peder Nielsen, vice adm. direktør Novo Nordisk Fonden

»Hver gang vi som universitet henter eksterne midler, skal vi medfinansiere med vores egne forskningsmidler, som vi får fra staten. Det betyder, at forudsætningerne for vores forskningsaktiviteter ændres, når en større andel af forskningsmidlerne bliver øremærket af eksterne bevillingsgivere,« siger Per Michael Johansen.

Novo Nordisk Fonden har en målsætning om at udbetale 5 mia. kr. om året til almennyttige formål i 2023.

Læs også
Top job