Erhverv

Danica Pension i grøn offensiv: Investeringer for 450 mia. kr. skal være bæredygtige i 2050

Danica Pension forpligter sig nu på at gøre sine investeringer CO2-neutrale senest i 2050. Tiltaget vil bidrage til at skubbe flere virksomheder i en mere bæredygtig retning, lyder det fra pensionskassens topchef, Ole Krogh Petersen.

Ole Krogh Petersen, topchef i Danica Pension, trækker nu Danica Pension ind på et grønnere spor. Hele investeringsporteføljen skal være klimaneutral i 2050. Foto: Stine Bidstrup

Danica Pension sætter nu fuldt blus under den grønne omstilling.

Pensionsselskabet indfører en målsætning om at have 100 pct. CO2-neutrale investeringer i 2050, og pensionskassen vil allerede i de kommende år skrue markant op for de grønne aktiviteter.

Sådan lyder det fra Danica Pensions topchef, Ole Krogh Petersen, der samtidig har forpligtet selskabet ved at indgå i en global grøn investoralliance.

»Som pensionsselskab med 450 mia. kr. under forvaltning spiller vi en enorm rolle i at påvirke tingene i den rigtige retning,« siger Ole Krogh Petersen.

Ambitionen er, at Danica skal have 30 mia. kr. investeret i den grønne omstilling i 2023 stigende til 50 mia. kr. i 2025. I 2030 skal tallet runde 100 mia. kr., hvilket skal ses i lyset af, at den danske pensionsbranche foreløbig har en ambition om samlet at nå 350 mia. kr. i 2030.

Vi tror, at vi i et international samarbejde med andre store investorer kan gøre noget sammen og skubbe endnu hårdere på for at få virksomheder i den rigtige retning.

Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

Danica er langtfra det første selskab, der tager skridtet fuldt ud. Flere institutionelle investorer er i de senere år gået samme vej og har meldt sig under de grønne faner.

Det øger ifølge flere analytikere presset på de selskaber, der har et negativt aftryk på klimaet - såsom olie- og gasselskaber, for hvem finansieringen kan blive dyrere, i takt med at flere investorer vender dem ryggen, medmindre de ændrer kurs.

»Firmaer med store CO2-aftryk vil ikke have adgang til den samme mængde kapital, som de havde for fem eller 10 år siden. For at få adgang til kapitalmarkederne kan investorerne kræve, at du forfølger en bæredygtigheds-dagsorden. Vi tror, at det er en god idé at gå den vej for at forblive relevant,« siger Tobias Eckbo, analytiker hos shippingmægleren Clarkson Platou.

Ifølge Ole Krogh Petersen er Danica interesseret i investeringer i alt lige fra unoterede havvindmølleparker, energieffektive bygninger over grønne obligationer til børsnoterede selskaber som Vestas og Ørsted, der bidrager til en bæredygtig elektrificering af samfundet.

»Vi tror, at vi over tid kan skabe gode, attraktive afkast, fordi vi også kan se, at de virksomheder, som har fokus på bæredygtighed, typisk også har en mere fremtidssikret forretningsmodel,« siger Ole Krogh Petersen.

Danica har forpligtet sig til 2050-målsætningen ved at melde sig ind i den globale sammenslutning Net-Zero Asset Owner Alliance fra 2019, hvor bl.a. MP Pension, PFA og Pensiondanmark også er medlemmer. Alliancen rummer en række af verdens største investorer, der alle har forpligtet sig på at gøre deres porteføljer CO2-neutrale senest i 2050.

Investor-alliancen
  • Net-Zero Owner Alliance blev lanceret i 2019, hvor en række af verdens største investorer forpligtede sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringer inden 2050.
  • Alliancen omfatter 26 globale hovedsageligt institutionelle investorer og er bl.a. støttet af UN Environment Programme
  • Målet er at sikre en temperaturstigning på højst 1,5 pct. i 2050 ved at have en CO2-neutral investeringsportefølje

Under markedsuroen i 1. kvartal øgede Danica Pension sine grønne investeringer 38 pct. fra 10,3 til 14,3 mia. kr.

Det er stadig en beskeden andel i forhold til en formue under forvaltning på 450 mia. kr., men beløbet skal stige til 50 mia. kr. i 2025, og alle medlemmerne i alliancen forpligter sig til kortsigtede delmål.

»Billedet er jo, at vi historisk måske ikke har haft lige så meget fokus på det, men det har ændret sig,« siger Ole Krogh Petersen og tilføjer, at man er i »fuld gang« med at dreje investeringerne i en grønnere retning.

Samlet set har alliancens 26 institutionelle investorer 4.700 mia. dollars under forvaltning, og Danica-topchefen forventer, at de finansielle muskler kombineret med et aktivt ejerskab kan få selskaber til at slå ind på en grønnere bane.

»Vi tror, at vi i et international samarbejde med andre store investorer kan gøre noget sammen og skubbe endnu hårdere på for at få virksomheder i den rigtige retning,« siger Ole Krogh Petersen.

Sven Beyersdorff, partner i Nordic Sustainability som rådgiver om bæredygtighed, er positivt stemt over for Danicas beslutning om at gå med i alliancen.

»Men djævlen er i detaljen,« siger han.

Hvorvidt alliancen batter, afhænger helt af, hvordan de kortsigtede mål fastsættes. Ambitionen i alliancen er at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grad i 2050, og det kræver handling i dag. Udover at alliancens medlemmer forpligter sig til kun at have CO2-neutrale investeringer i 2050, arbejdes der også på delmål for bl.a. 2025.

»Emissionerne bliver nødt til at blive reduceret drastisk allerede på den korte bane, og det er i virkeligheden i løbet af de næste par år, at vi finder ud af, om det mål (temperaturstigning på 1,5 grad, red.) kan nås,« siger Sven Beyersdorff.

Han forklarer, at spørgsmålet om grønne investeringer kan splitte såvel eksperter som meningsdannere, der er uenige om, hvorvidt investorerne bør stemme med fødderne og sælge investeringer i f.eks. olieselskaber. Eller forsøge at presse dem i en grøn retning for at få den største effekt. Ifølge Sven Beyersdorff er svaret ikke entydigt.

»Det sidste er fair nok, hvis man kan se, at selskaberne arbejder på at nå kortsigtede og ambitiøse mål, men mange af de fossile selskaber, de investerer i, har stadig vækststrategier, der vil drive emissionerne op på den korte bane,« siger han.

Til trods for Danica Pensions målsætning har pensionsselskabet da også masser af investeringer i dag, der ikke umiddelbart rimer på grøn omstilling.

Hvorfor dropper Danica Pension ikke alle sine investeringer i fossil energi i dag?

»Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at vi går ind og påvirker virksomhederne. Ørsted er det perfekte eksempel. Hvis du går nogle år tilbage, var det fuld af sort energi. I dag er det et af de vigtigste grønne selskaber. Du kan godt gå efter at ekskludere selskaber, hvilket vi også gør i nogle tilfælde, men vi tror, at det er vigtigere at pushe de virksomheder, som ikke er der i dag, over i en bæredygtig retning,« siger Ole Krogh Petersen.

Læs også
Top job