Erhverv

Amerikansk storbank: Olie kan stadig ramme 190 dollars

JPMorgan Chase fastholder, at oliemarkedet kan ramme "supercyklus" med langt højere priser end i dag.

Storbanken JP Morgan Chase fastholder, at olieprisen kan ramme et nivaeu helt op mod 190 dollars pr. tønde i 2025. Men det står banken temmeligt alene med. Arkivfoto: AP Photo/Mark Lennihan Foto: Mark Lennihan/AP

De fleste regnede med, at storbanken JPMorgan Chase ville begrave konklusionerne i sin rapport fra starten af marts, hvor den forudså en oliepris på op til 190 dollars pr. tønde i 2025.

Nogle få uger efter offentliggørelsen ramte coronapanikken markedet, og en tønde Nordsøolie faldt til under 16 dollar. Amerikanske oliefutures var en overgang endda i negativ pris med -40 dollar pr. tønde, skriver CNNBusiness.

På trods af at de tre store producenter - USA, Rusland og Saudi-Arabien - har skåret dramatisk i produktionen siden da, har prisen kun rettet sig til omkring 40 dollar pr. tønde.

Langt de fleste forudser en relativ lav oliepris i mange år. Dels på grund af rigelige mængder og et skifte bort fra olie til vedvarende energi.

Selv om efterspørgslen fortsat er tynd, mener JPMorgan stadig, at muligheden for en ”bullish olie-supercyklus” (kraftigt stigende priser) kan anes i horisonten.

Rationalet bag er, at der er taget en enorm mængde ud af produktion, og at industrien får store problemer med at tiltrække fremtidig kapital.

Manglen på kapital vil ramme olieefterforskningen og opbygningen af nye felter.

»På nuværende tidspunkt er muligheden for, at olie stiger til op mod 100 dollar højere end for tre måneder siden,« sagde Christyan Malek, JPMorgan’s leder af Europa, Mellemøsten og Afrika olie- og gasforskning.

Verden har i årevis haft mere olie tilgængelig end efterspørgslen har fulgt med til. Det har betydet fyldte lagre og ultimativt, at producenterne har skåret produktionen ned.

»Det store overskud af produceret olie vil vende rundt og blive til et regulært forsyningsunderskud i 2022,« skrev banken i en opdateret rapport fra den 12. juni.

JPMorgan forudser, at prisen på Brent vil stige til 60 dollars pr. tønde og udløse en højere produktion. Alligevel fastholder banken muligheden for en oliepris på 190 dollar i 2025.

Christyan Malek mener, at der fra 2022 vil opstå en decideret oliemangel, der i 2025 betyder, at markedet kommer til at mangle 6,8 mio. tønder olie om dagen - med mindre Opec begynder at pumpe langt mere olie op.

»Underskuddet taler for sig selv. Det indebærer, at oliepriserne vil gå gennem loftet. Tror vi det er bæredygtigt? Nej. Men kunne det komme til disse prisniveauer? Ja.,« siger Christyan Malek til CNN.

BRANCHENYT
Læs også