Erhverv

Dansk forsikringsselskab mister sin licens

Finanstilsynet har inddraget det pressede forsikringsselskab Gefion Insurances licens til at drive forsikringsvirksomhed.

Gefion Insurance har hovedsæde i København og er de senere år vokset hurtigt. Foto: Mathias Christensen

Det trængte danske forsikringsselskab Gefion Insurance har længe været på Finanstilsynets radar, fordi selskabet frygtes at kunne kollapse.

Nu har Gefion Insurance mistet sin licens til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Det oplyser Finanstilsynet, som har inddraget licensen.

Gefion Insurance har i en lang periode været under skærpet opsyn og har fået flere alvorlige påbud fra Finanstilsynet. Bl.a. fordi likviditeten i selskabet er for spinkel.

Gefion Insurance har tidligere indsendt en genoprettelsesplan til Finanstilsynet og har i længere tid ikke måttet tegne nye forretninger. Det økonomisk trængte forsikringsselskab har ansøgt om fristforlængelse for at kunne opfylde tilsynets solvenskapitalkrav, men den ansøgning er blevet afvist.

»Finanstilsynet har vurderet, at Gefion Insurance A/S’ ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden på tre måneder ikke kan imødekommes, da Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke i ansøgningen har sandsynliggjort, at selskabet vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristen forlænges,« skriver Finanstilsynet på sin hjemmeside.

Gefion Insurance, der har Tonny Anker-Svendsen som topchef og medejer, er de senere år vokset hurtigt og havde i 2018 præmieindtægter for 2,4 mia. kr.

Selskabets forsikringsprodukter sælges gennem en række forskellige agenter og brokers, der sælger forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark.

Gefion Insurances seneste regnskab viste et underskud på 50 mio. kr. Det fik ejerkredsen til at skyde 40 mio. kr. ind i selskabet, fordi kapitalberedskabet var spinkelt.

Både selskabets revisor og ledelsen satte spørgsmålstegn ved Gefion Insurances evne til at fortsætte driften. Og nu har selskabet altså mistet sin licens.

Eksisterende forsikringspolicer i Gefion Insurance er stadig gældende. Nuværende forsikringstagere, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent, oplyser Finanstilsynet.

Gefion Insurance udbetaler stadig erstatninger.

BRANCHENYT
Læs også