Serier

Professor om coronavaccine: De første nåleøjer er klaret

Et selskab skal til at begynde sidste fase af testning af en coronavaccine. Det er lovende, mener professor.

Corona rammer verden
Arkivfoto

Et amerikansk selskab er nået til den sidste test af en mulig coronavaccine.

Fase 3-forsøget begynder 27. juli, og det er lovende, at selskabet Moderna er nået dertil. Det mener Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet.

- Det betyder, at firmaet er kommet gennem de første to nåleøjer, så vaccinen er sikker, giver ikke bivirkninger, og den kan inducere den immunrespons, som skal beskytte mod sygdommen, siger han.

En mulig vaccine skal gennem tre faser, før den i sidste ende kan komme på markedet. Ved første fase bliver det undersøgt, om produktet er farligt for mennesker. Er det ikke det, går det videre til næste fase. Det gør de fleste.

I anden fase bliver det testet, om forsøgspersonerne udvikler enten antistoffer eller såkaldte T-celler - begge dele indikerer, at produktet kan give en positiv effekt. Her fejler mange produkter ifølge Jan Pravgaard Christensen.

- Så skal man tilbage til skrivebordet og måske starte helt forfra eller i hvert fald ændre sit produkt væsentligt for at få noget ud af det, siger han.

En lille gruppe produkter når til fase 3. Den fase består af blindtest med to store grupper af forsøgspersoner. Den ene gruppe får produktet, mens den anden får placebo, altså et produkt uden virkning.

- I fase 3 bliver det undersøgt, om produktet rent faktisk har den effekt, man ønsker. Altså om man rent faktisk kan beskytte mod at blive smittet mod sygdommen, eller at man i det mindste ikke får en så alvorlig sygdom, som hvis man ikke var vaccineret, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Vacciner skal testes ad tre omgange på mennesker

Verden over arbejdes der på over 160 forskellige forsøg med at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Et produkt udviklet af det amerikanske selskab Moderna går 27. juli ind i fase tre af de kliniske forsøg. Der er sidste del af forsøgene på mennesker.

Få overblik over de forskellige faser af vaccineudvikling her:

  • Når der udvikles lægemidler, skal der først foretages prækliniske forsøg, inden der kan testes på mennesker. Man begynder med forsøg in vitro. Det betyder forsøg i glas. Er resultaterne gode, kan forsøg in vivo begynde. Det er forsøg på dyr.
  • De kan begge tage meget lang tid. Er resultaterne overbevisende og uden slemme bivirkninger på dyrene, kan man få lov at teste på mennesker gennem tre faser.
  • Fase 1 er de første forsøg på mennesker. Her er formålet at sikre, at produktet ikke giver alvorlige bivirkninger. Det bliver testet i lav dosis på en lille gruppe mennesker - cirka ti. Får de ingen alvorlige bivirkninger, bliver der forsøgt med en lidt højere dosis ad nogle omgange for igen at udelukke slemme bivirkninger. De fleste produktet når gennem fase 1.
  • Fase 2 har til formål at undersøge, om der kan måles en positiv effekt af produktet, når det bliver brugt på mennesker. Her bliver produktet testet på en lidt større gruppe af mennesker - cirka 100. Det måles, om forsøgspersonerne udvikler enten antistoffer eller T-celler, alt efter hvad der er formålet med produktet. Begge dele indikerer en positiv effekt. Dosis bestemmes i fase 2. I denne fase fejler en del produkter.
  • I fase 3 bliver det undersøgt på en stor gruppe mennesker - typisk flere tusind - om produktet har en tilstrækkelig effekt. Personerne bliver delt i to grupper, hvor den ene gruppe får produktet, mens den anden får placebo, altså et stof uden virkning. Det bliver herefter undersøgt, om de, der har fået produktet, ikke bliver syge eller får mildere symptomer end den anden gruppe. I denne fase får forskerne desuden bedre overblik over bivirkninger. Hvis det er få eller ingen, der får en god effekt af produktet, giver det typisk ikke mening for producenterne at sælge det. Denne fase kan tage mange år, og også i denne fase fejler en del produkter.
  • Selv hvis alle faser klares med gode resultater, og medicinen bliver godkendt til markedsføring, bliver sikkerhed, effekt og dosis undersøgt i yderligere studier. De er med til at optimere medicinen og opdage bivirkninger hos patienter, der behandles med flere typer medicin ad gangen.

Kilde: Professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen, Lægemiddelstyrelsen.

Når grupperne har fået henholdsvis produkt og placebo, undersøger forskere, om de, der har fået produktet, rent faktisk også er bedre beskyttet mod virus eller som minimum får mildere symptomer.

Det er ikke en garanti, at produktet ender med at komme ud på markedet, selv om det er nået til den afsluttende fase.

- Der er mange produkter, hvor man i fase 3 opdager, at den ikke har den hensigtsmæssige effekt, siger professoren.

I nogle tilfælde viser det sig, at kun en lille procentdel af personerne, der får vaccinen, oplever en effekt. Og så vil det i de fleste tilfælde ikke give mening at gå videre med produktet, fordi det bliver for svært at sælge.

Det amerikanske selskab Moderna står til at afslutte forsøget senest 27. oktober 2022. Der ventes dog resultater inden da.

Også i Danmark er aktører ved at udvikle mulige coronavacciner. Både Statens Serum Institut og Københavns Universitet er i gang, men de er ikke nået så langt endnu.

Læs også
Top job