Erhverv

Danske legetøjsbrødres selskabsunivers ramt af konkurs

Konkurs, negativ egenkapital og revisorbemærkninger om urigtige momsangivelser og ulovlige aktionærlån rammer dansk legetøjskoncern.

Brødrene Jacob Ranis Andersen og Henrik Ranis Andersen ejer legetøjskoncernen Dracco, hvis hovedaktivet er et lyserødt ponyunivers kaldet Filly med tilhørende tegnefilm og figurer . Foto: Charlotte de la Fuente

Legetøjsbrødrene Jacob og Henrik Ranis Andersen har et mere kompliceret og uigennemskueligt selskabsunivers end normalen i dansk erhvervsliv med holdingselskaber på De Britiske Jomfruøer, der igen ejer datterselskaber i Hong Kong, USA, og Macau.

Engang var brødrenes indtjeningsmotor nogle små plastichoveder kaldet Dracco Heads, der udviklede sig til en international børnesamlerdille. I dag kredser hovedaktiviteterne om et lyserødt ponyunivers henvendt til piger i alderen fire til syv år.

Et af brødrenes selskaber Dracco Scandinavia A/S blev i sidste uge taget under konkursbehandling.

»Selskabets ejerkreds har oplyst, at ejerkredsen besluttede at indgive egen konkursbegæring for selskabet, da der – bl.a. grundet tab på en stor debitor - ikke var likviditet til at betale lønninger til selskabets to medarbejdere, og der ikke var grundlag for videre drift grundet covid-19 situationen, men også grundet den generelle markedssituation. Jeg har opsagt og fritstillet de to medarbejdere, så der synes ikke at være grundlag for nogen overdragelse,« skriver kurator i en e-mail til Finans.

Jacob Ranis Andersen, der ejer selskabet sammen med sin bror Henrik Ranis Andersen, ønsker ikke at udtale sig yderligere om selskabet, men fastslår, at det ikke vil få betydning for den videre drift af brødrenes legetøjskoncern. En koncern, der centrerer sig om de to selskaber Dracco Group Holding ApS og Dracco Brands holding Aps, hvoraf sidstnævnte blandt andet tager sig af rettighederne til tegnefilm om de lyserøde pony-figurer kaldet Filly Funtasia.

»Driften af Dracco Group og Dracco Brands er uberørte. Den primære aktivitet er fortsat udvikling af brands med salg indenfor tegnefilm og legetøj. Dracco Brands har indgået en samarbejdsaftale med et animationsselskab om udvikling af to sæsoner af 3D CGI tegnefilm (hver med 26 halvtimes-episoder) til en værdi på ca. 70 mio. kr. for vores brand Filly Funtasia og lancering er allerede i gang i flere markeder,« skriver Jacob Ranis Andersen.

Begge selskaber har tidligere i år skiftet revisorfirma. I det seneste regnskab offentliggjort i forsommeren gav den seneste revisor begge selskaber følgende ord med på vejen:

»Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skat, hvorved selskabet kan ifalde ansvar.«

Men ifølge Jacob Ranis Andersen er realiteten bag de ord alt andet end dramatisk.

»Det viste sig, at der skulle laves en mindre efterregulering af moms i selskabets favør i regnskabsåret. Og som du nok ved, er revisor forpligtet til at skrive dette i deres revision. Selskabet har på intet tidspunkt haft udestående moms til afregning,« skriver Jacob Ranis Andersen.

Et af brødrenes to hovedselskaber, Dracco Group Holding ApS, er belastet af en negativ egenkapital på 3,2 mio. kr., men fandt ifølge revisor alligevel økonomisk råderum til at give et ulovligt aktionærlån til selskabets ejere i starten af det seneste regnskabsår.

Det er dog ikke en vurdering, som deles af Jacob Ranis Andersen:

»Vi mener, at det er misvisende at skrive, at der er ydet lån til kapitalejerne. Det drejer sig om, at holdingselskaberne, der ejer Dracco Group, har delt et udlæg, og dermed er der opstået et mellemværende på ca. 10.000 kr. for hver, og som i øvrigt blev udlignet primo sidste regnskabsår. De personlige ejere har ikke på noget tidspunkt haft lån i selskabet,« skriver Jacob Ranis Andersen.

Holdingselskaberne, som Jacob Ranis Andersen omtaler, er JRSA Holding ApS og HRSA Holding ApS, der ejer samtlige anparter i såvel Dracco Brands Holding som Dracco Group Holding. JRSA Holding ApS kom ud af det forgangne regnskabsår med negativ egenkapital på 5,7 mio. kr., mens HRSA Holding ApS endte året med en negativ egenkapital på 4,7 mio. kr.

Selskabernes anstrengte økonomi får revisor til at give begge selskaber følgende ord med på vejen for det seneste regnskab:

»Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets note 1, hvoraf det fremgår, at selskabets og koncernens likviditet er anstrengt. Der er på den baggrund væsentlig usikkerhed, idet der kan rejses betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.«

I ledelsesberetningen fastslår de to brødre ”at de vil foretage de fornødne foranstaltninger til retablering af egenkapitalen.”

Og overfor Finans uddyber Jacob Ranis Andersen:

»Der ikke er nogen tvivl om, at selskaberne kan fortsætte deres drift.«

Brødrene udsendte sidste år efter henstilling fra Erhvervsstyrelsen nye versioner af deres 2017/18-regnskaber for Dracco Group og Dracco Brands, hvor selskabernes værdier blev nedskrevet til tæt på nulstregen.

To år tidligere havde selskaberne erhvervet patenter, licenser, varemærker og en række selskaber på blandt andet De Britiske Jomfruøer for i alt 886 mio. kr. relateret til deres legetøjsvirksomhed - herunder det lyserøde ponyunivers.

Værdien af den investering blev i regnskabsåret 2017/18 nedskrevet til 5 mio. kr.

Ranis Andersen-brødrene specialiserede sig i 1990’erne inden for handel med legetøj herunder Dracco Heads, som var små plastikfigurer, der blev en samlerdille blandt børn.

Siden har de opbygget mærket Filly, et pige-pony-tema, som blev en stor og indbringende forretning i Tyskland.

Men en uoverensstemmelse med den tyske samarbejdspartner Simba satte en brat stopper for salget og var indledningen til et bittert retsopgør, som efter årelang strid med sager ført ved retten i Hong Kong endnu ikke er afgjort.

»Retskravet mod Simba er intakt og igangværende, men retssagen er forsinket, herunder på grund af, at retssystemet i Hong Kong har været lukket i en lang periode grundet coronavirus,« skriver Jacob Ranis Andersen.

Trods de dystre regnskaber har brødrene ifølge Jacob Ranis Andersen ikke behov for at hente ny kapital. For selskabernes samarbejdsaftale med et animationsselskab om udvikling af to sæsoner med tegnefilm med de lyserøde ponyer fra Filly Funtasia-universet er ifølge Jacob Ranis Andersen allerede fuldt finansieret.

BRANCHENYT
Læs også