Serier

Om få dage udløber ordningen for lønkompensation: Nu kræver erhvervslivet klarhed

Rejsebureauer, hoteller, restauranter og SMV-Danmark kræver klarhed for, hvad der skal ske efter udløb af hjælpepakker. Lønkompensationen udløber om få dage.

Corona rammer verden
Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Fremtiden er uvis for bl.a. de danske rejsebureauer, som om kort tid må vinke farvel til statens lønkompensationsordning, der udløber den 29. august.

Dermed står landets rejsebureauer overfor at skulle fyre et stort antal medarbejdere, hvis ikke politikerne griber ind i 11. time, vurderer Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Han efterlyser sammen med Horesta og SMV-Danmark klare svar fra regeringen.

»Vi er så tæt på udløbet, og der er ikke kommet nye informationer ud. Det betyder, at bureauerne bliver nødt til at tage en diskussion om, hvilke medarbejdere, der skal fortsætte. Det kan ikke vente,« siger Lars Thykier.

For ikke at skulle betale fuld løn i september, hvis lønkompensationsordningen udløber, er virksomhederne ifølge Lars Thykier nødt til at fyre medarbejdere før den 31. august. Uden forlænget hjælp ser fremtiden ifølge ham dyster ud.

»Vi er sikre på, at det vil komme til at resultere i opsigelser. Det bliver ikke to mand hist og her - det er mange medarbejdere, der er tale om,« siger Lars Thykier.

Han fortæller, at aktivitetsniveauet i landets rejsebureauer fortsat ligger på 10-15 pct. af normalen.

Om lønkompensation
  • Sammen med arbejdsmarkedets parter indgik regeringen d. 15. marts 2020 en aftale om midlertidig lønkompensation på det private arbejdsmarked.
  • Aftalen er blevet forlænget to gange - senest d. 5. juni 2020, og det er den ordning, som løber frem til d. 29. august 2020.
  • For at søge om lønkompensationen skal en virksomhed stå over for at skulle afskedigelse mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller m ere end 50 ansatte.
  • Til fuldtidsansatte med fast løn gives et tilskud på 75 pct. af månedslønnen – maksimalt 30.000 kroner om måneden.
  • Til timelønnede gives et tilskud på 90 pct. – maksimalt 30.000 kroner pr. måned.
  • Ansatte skal modtage den normale månedsløn i perioden.
  • 31.260 virksomheder har fået midlertidig lønkompensation for 263.000 job i perioden fra 9. marts til 8. juli.

  • Det svarer til næsten 20 procent af samtlige virksomheder med ansatte i den private sektor, ifølge Danmarks Statistik.

Profil Rejser er et af de rejsebureauer, der venter spændt på en udmelding om lønkompensationen. Her har ledelsen endnu ikke meldt ud, om medarbejderne rammes, hvis lønkompensationen ikke forlænges.

»Nogen har allerede været ude at skære to tredjedele af arbejdsstyrken, men vi har valgt at sende hjem på lønkompensation, indtil vi bliver klogere på, hvad der sker,« siger Peter Rasmussen, adm. direktør i Profil Rejser.

»Vi afventer, hvorvidt der kommer en kompensationsordning, og hvis den ikke er tilstrækkelig, så vil det sandsynligvis få konsekvenser«.

Erhvervsordfører Mona Juul (K) forstår utålmodigheden hos virksomhederne.

»Jeg kan ikke beklage nok over for dem, at vi nu igen-igen står her fem minutter i 12 og ikke har svar til dem. Jeg forstår simpelthen ikke regeringen,« siger hun.

Både Venstre og De Konservative mener, at lønkompensation skal fortsætte for de virksomheder, der fortsat er ramt af restriktioner.

»Er man ramt af restriktioner, skal der også være en eller anden form for hjælp,« siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Også SF presser ifølge finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen på for »fair« kompensation til såvel tvangsnedlukkede virksomheder som de facto nedlukkede på grund af restriktioner.

Christian Rabjerg Madsen, medlem i Finansudvalget for Socialdemokratiet, fortæller, at man forstår frustrationen og arbejder på at finde løsninger, som kan skabe aktivitet i brancherne.

»Vi ser bl.a. på at regionalisere rejsevejledningerne, så man kan lukke op for dele af lande, hvis det er ansvarligt. Det vil være positivt for branchen, men en af udfordringerne er, at datagrundlaget er mangelfuldt mange steder,« siger han.

Selve lønkompensationsordningen og en mulig afløser i form af en ny og bredere model for såkaldt arbejdsfordeling, som hidtil primært har været kendt i industrien og byggeriet, forhandles slet ikke mellem partierne, men i forhandlinger mellem regeringen og arbejdsgiverne og fagbevægelsen.

De forhandlinger er indtil videre stødt på grund.

BRANCHENYT
Læs også