Andelsejet energikæmpe har en pengetank på 18,4 mia. kr. – nu uddeles 30 mio. kr. til gavn for ejerne

SE og Eniig, der står bag energikoncernen Norlys, har tradition for vækstpuljer. Nu har Norlys etableret en vækstpulje, der i første omgang uddeler 30 mio. kr.

Den andelsejede energikoncern Norlys blev stiftet den 1. juli 2019 ved en fusion af selskaberne SE og Eniig. Norlys ejes af 709.000 andelshavere. Foto: Norlys. Foto: PR/Norlys.

Energikæmpen Norlys er klar til at uddele mere end 30 mio. kr. som led i en vækstpulje, der skal give værdi tilbage til de 709.000 andelshavere, der ultimativt ejer milliardkoncernen.

»Vi lægger stor vægt på fortsat at være nærværende og synlige lokalt i takt med, at vi bliver større. Vækstpuljen er et vigtigt element i det,« siger Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i Norlys, om uddelingen.

Norlys
  • Norlys er en fusion mellem SE fra og Eniig (tidligere EnergiMidt).
  • Koncernen med hovedsæde i Silkeborg ejes af 709.000 andelshavere, som er elnet-kunder., og har 2.500 medarbejdere.
  • Selskabet har 2.500 medarbejdere i bl.a. Silkeborg, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.
  • Norlys ejer Stofa, Boxer og Eniig Fiber.
  • Selskabet havde i 2019 en omsætning på 8,7 mia. kr., et driftsresultat (ebitda) på 1,7 mia. kr. samt en egenkapital på 18,4 mia. kr.

Den nye vækstpulje ser dagens lys godt et år efter, at de to energikoncerner SE og Eniig fusionerede til Norlys, der med udgangen af 2019 havde en egenkapital på 18,4 mia. kr.

Omregnet svarer det til, at hver andelshavers ejerandel i den jyske energikæmpe ved indgangen til 2020 havde en værdi på 25.952 kr.

Og siden er der kommet endnu flere penge i kassen.

Tidligere på måneden præsenterede Norlys et regnskab for 1. halvår med et overskud før skat på 104 mio. kr., og dermed er selskabet godt på vej til at realisere et løfte om fra 2021 årligt at finde fusionssynergier for 250 mio. kr.

Den lovede besparelse og den nye vækstpulje er dog langt fra den eneste gevinst for de 709.000 andelshavere.

I forbindelse med fusionen blev det nemlig aftalt, at de tidligere andelshavere i Eniig får en rabat i 2020 på 80 mio. kr. på den såkaldte nettarif, der indgår i elprisen. Samtidig får SE’s tidligere andelshavere på tilsvarende vis en rabat på i alt 1,2 mia. kr. frem mod 2024.

»Norlys udbetaler derfor i 2020 rabatter på cirka 480 mio. kr. til andelshaverne i Norlys,« fremgår det af Norlys-regnskabet for 2019.

Foreløbig har bestyrelsesformand Jens Platz dog blikket rettet mod den nye Norlys Vækstpulje, der – selv om den skal komme selskabets ejere til gode – kan søges af alle.

»Vi har besluttet, at nationale projekter også kan komme i betragtning, hvis de er af særlig innovativ karakter, som er til gavn for grøn og digital samfundsudvikling i bred forstand,« siger Norlys-formanden i en pressemeddelelse.

De 30 mio. kr. forventes uddelt fra Norlys Vækstpulje frem mod april 2021. Herefter er planen at uddele omkring 50 mio. kr. hvert år via vækstpuljen.

Læs også
Top job