Erhverv

Brøndby IF har igen tabt millioner af kroner - men underskuddet er blevet mindre

Fodboldklubben Brøndby IF har på trods af faldende indtægter formået at skabe et mindre underskud i årets første seks måneder.

Brøndby IF bløder fortsat penge, men fodboldklubben har trods coronakrisen formået gøre drænet i pengekassen markant mindre. Det viser det halvårsregnskab, som klubben fra Vestegnen har offentliggjort torsdag morgen.

Resultatet før skat er gået fra et underskud på 41,7 mio. kr. første halvår 2019 til et minus på 11,9 mio. kr. Det er et resultat, som ikke er direkte sammenligneligt med samme periode i 2019, da seks runder i Superligaen blev skubbet til andet halvår.

Udviklingen skyldes ifølge klubben et »strategisk fokus på at reducere omkostningerne og skabe omsætning«.

»Med et langsigtet strategisk fokus i den sportslige sektor har Brøndby IF i første halvår reduceret lønomkostningerne væsentligt og har et markant forbedret resultat af transferaktiviteter inkl. afskrivninger på kontraktrettigheder sammenlignet med samme periode i 2019,« skriver fodboldklubben i regnskabet.

Nettoomsætningen faldt fra 76,6 mio. kr. til 39,8 mio. kr., og faldet skyldes primært begrænsninger i tilskuerkapaciteten til kampene og at seks runder i Superligaen blev flyttet til andet halvår.

I forhold til de første seks måneder af 2019 reducerede klubben sine udgifter inklusive af- og nedskrivninger med næsten 25 mio. kr., så de samlede omkostninger i de første seks måneder af 2020 løb op i 76,5 mio. kr.

Det er dog langt fra de eneste knapper, Brøndby IF har skruet på i første halvår under coronakrisen, hvor Superligaen blev suspenderet.

»Som følge af suspenderingen af 3F Superligaen igangsatte Brøndby IF en række initiativer i første halvår, der gav fans mulighed for at støtte op om klubben og dens partnere,« skriver Brøndby IF, der oplyser at det væsentligste tiltag var ”Aldrig Alene”-fantrøjen, som klubben fik 34.369 bestillinger på.

Klubben har samtidig indtægtsført 22,5 mio. kr., der kommer fra statens hjælpepakker samt donationer.

Coronakrisen fik den 7. april Brøndby IF til at suspendere forventningerne til hele året. Klubben har valgt at fastholde suspenderingen, fremgår det af regnskabet.

»Der er stadig stor usikkerhed forbundet med covid-19- pandemien. 3F Superligaen afventer eventuelle covid-19 relaterede påbud og restriktioner ifm. kampafvikling i efterårssæsonen, som påbegyndes den 13. september, samt omfanget af nye kompensationsordninger fremadrettet. Den globale fodboldindustri er hårdt ramt af COVID-19 pandemien, hvilket bidrager til en øget økonomisk usikkerhed primært i forbindelse med transfers. Af disse årsager er forventningerne til årets resultat stadig suspenderet,« skriver klubben.

Tidligere ventede Brøndby IF et resultat før skat i intervallet minus 20 til minus 30 mio. kr.

Tusinde kr. H1 2020 H1 2019
Nettoomsætning 39.807 76.584
Andre driftsindtægter 22.460 0
Resultat før transfer & fin. poster -14.209 -24.073
Resultat af transferaktiviteter 3.458 -16.247
Resultat før skat -11.949 -41.685
Resultat efter skat -11949 -41.685
Læs også