Erhverv

Kammeradvokat tjener formue på forsikringskonkurser

Kammeradvokaten har foreløbig tjent 63 mio. kr. før moms på to forsikringskonkurser. Det vidner om manglende konkurrence, mener Dansk Erhverv.

Som leder af advokatfirmaet Poul Schmiths insolvens- og konkurskontor har Boris Frederiksen sikret firmaet en indtjening på indtil videre 63 mio. kr. i år på blot to sager. Og regningen løber videre i mange år i Alpha og Qudos. Foto: Advokatfirmaet Poul Schmith

Når advokatfirmaet Poul Schmith alias Kammeradvokaten gør bøgerne op for regnskabsårene 2020 ser det allerede nu godt ud for firmaets konkursafdeling.

På to forsikringssager har afdelingens øverste, Boris Frederiksen, allerede hevet 63 mio. kr. hjem før moms. Det er den foreløbige regning for arbejdet med konkurserne i forsikringsselskaberne Alpha Insurances og Qudos Insurance.

Det fremgår af oplysninger fra Skifteretten, som har godkendt, at Boris Frederiksen og hans folk aconto skal have hhv. 30 og 33 mio. kr. før moms for arbejdet i de to selskaber i de hidtil omkring halvandet år. Samtidig er det givet, at afviklingen af de to selskaber kommer til at tage mange år, så regningen vil blive betydeligt større.

»Jeg vil godt erkende, at det har været et stort arbejde med Alpha og Qudos, så det kan ikke undre, at det er dyrt. Men man kan nok altid undre sig over, hvor stor en advokatregning kan blive,« siger Torben Weiss Garne, som er direktør for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der står til at miste mange penge.

Har I før betalt så meget for en konkurs?

»Nej, aldrig. Det er dog ikke garantifonden, der betaler regningen som sådan, men fordi vi er den største kreditor, kommer vi til at betale hovedparten af den regning,« siger han.

Boris Frederiksen, der er partner i Kammeradvokaten/Poul Schmith forklarer, at det store beløb hænger sammen med kompleksiteten i selskaberne. Begge selskaber har f.eks. kunder i udlandet, og der er bl.a. genforsikringsselskaber involveret.

»Dermed er det også naturligt, at omkostningerne bliver i den høje ende. Det samme vil du kunne se gøre sig gældende, når vores konkurrenter behandler konkursboer som f.eks. O.W. Bunker, Top-Toy eller Pihl & Søn for blot at nævne nogle få eksempler,« siger Boris Frederiksen.

Han tør ikke sige, hvor meget den samlede regning løber op i, men medgiver, at det er »store sager«.

»Begge sager har naturligvis til dato fyldt ganske meget både i vort ressourceforbrug i afdelingen, men også i vores omsætning,« siger Boris Frederiksen.

Statens husadvokat
 • Kammeradvokaten er en institution, der blev opfundet i 1936.
 • I realiteten er det opgaven med at være statens advokat i alle henseender. Den har siden sin etablering ligget hos det private firma Poul Schmith – i mange år gennem forskellige personlige advokater, der havde titlen.
 • Siden 2015 er det firmaet Poul Schmith, der er Kammeradvokat.
 • I de senere år er opgaverne langsomt blevet spredt ud, så andre advokathuse på vegne af staten bl.a. har påtaget sig opgaver som kurator ved konkurssager.
 • Nu er der et voksende politisk ønske om et større opgør med institutionen i den forstand, at man ønsker, at ydelserne bliver sendt i udbud.
 • De seneste tal viser, at staten i 2019 havde et samlet forbrug hos Kammeradvokaten på 531 mio. kr., 9 pct. mere end i 2018. Blandt ministerierne er det i særklasse Skatteministeriet og dets institutioner, der bruger Kammeradvokaten mest. I et svar til Folketinget fremgik det for nylig, at Kammeradvokaten har en årlig omsætning på over 750 mio. kr. I 2018 betalte staten i alt 480 mio. kr. for ydelser hos Kammeradvokaten. Dertil kommer et uoplyst, formentligt betragteligt større beløb for opgaver med at være kurator og repræsentant for staten i konkurssager.
 • I den nuværende kontrakt er der lagt loft over timeprisen for Kammeradvokatens ydelser, og de blev fastsat i 2015. De skal revurderes i 2020.
 • I interesseorganisationen Dansk Erhverv mener chefkonsulent Daniel Møller Jensen, at beløbets størrelse er et udtryk for manglende konkurrence på markedet.

  »Den nuværende kammeradvokat-aftale giver firmaet urimelige konkurrencefordele på andre markeder, som ikke er omfattet af aftalen. Det gælder bl.a. på kurator-området. Derfor vil vi, så længe vi har den aftale, have en skævvridning og begrænsning i konkurrencen,« siger Daniel Møller Nielsen.

  Også Konkurrencestyrelsen har i det, der indtil videre er et fortroligt udkast til en rapport om konkurrencen på advokatmarkedet, peget på netop konkurser som et område, hvor Kammeradvokaten/Poul Schmidt bliver favoriseret. Det skyldes, at staten meget ofte har tilgodehavender i konkursboer, fordi virksomheder skylder skat og moms. Og derfor bliver advokatfirmaet Poul Schmith meget ofte hentet ind til at varetage statens interesser.

  Jens Bødtcher-Madsen er managing partner i Kammeradvokaten/Poul Schmith, og han afviser, at andre advokatfirmaer ikke har adgang til de store kuratoropgaver.

  »Gældsstyrelsen har oprettet en kuratorliste, og det betyder jo, at en del af sagerne går ud i markedet. Og så er der nogle mere komplekse sager, ofte de mere principielle, eller hvor der er en strafferetlig kobling, hvor vi ofte bliver spurgt. Men det er jo kreditorerne, der udvælger, hvem de vil have som kurator,« siger Jens Bødtcher-Hansen.

  Konkurrencen er udfordret

  Det var Konkurrencerådet, der i begyndelsen af 2019 satte Konkurrencestyrelsen i gang med at undersøge advokatbranchen.

  Ifølge Finans’ oplysninger peger Konkurrencestyrelsen i udkastet til sin rapport på flere forhold:

  • Det er for svært for andre at komme ind på advokatmarkedet. Derfor bør man overveje at ændre på de regler, der i dag beskytter advokattitlen, og som bestemmer, at kun advokater kan eje et advokatfirma.
  • Der skal være bedre konkurrence om opgaven med at være kurator i konkursboer. Der er for lidt gennemsigtighed i, om kuratorernes honorarer er rimelige
  • Det skal i større udstrækning være muligt for andre end advokater at være kurator.
  • Det offentlige bruger Kammeradvokaten til alt for mange opgaver uden at lægge dem i udbud eller konkurrenceudsætte dem.
  • Man peger på den svenske model for offentlige advokatopgaver, hvor der er rammeaftaler for de forskellige områder, og hvor staten desuden har en intern juridisk funktion, der tager sig af standardopgaver.

  Udkastet har nu været i høring i en relativt lille kreds, og nu skriver Konkurrencestyrelsen den endelige rapport. Derefter fremlægger Konkurrencerådet de endelige anbefalinger - som politikerne så skal tage stilling til.

  Han mener, at firmaet Poul Schmith får opgaverne pga. kompetencen.

  »Det er mit indtryk, at vi er blandt de absolut førende konkurskontorer. Vi har en meget stor og faglig kompetent afdeling, som også forstår det strafferetlige, og jeg er sikker på, at det er derfor, vi bliver spurgt,« siger Jens Bødtcher-Hansen.

  I garantifonden er Torben Garne indstillet på, at regningen bliver betydeligt større, og kreditorerne har fået konkrete fremskrivninger på udgifterne over den langstrakte afvikling.

  »Som det ser ud nu, sidder Boris Frederiksen og Kammeradvokaten nok stadig på projektet om 10 år,« siger han.

  BRANCHENYT
  Læs også