Erhverv

De største selskaber tøver med at hurtig-teste medarbejderne

Her og nu ser en stribe af landets toneangivende selskaber ingen grund til at anvende metoden, der i løbet af et kvarter kan afgøre, om medarbejdere er smittede. Danish Crown er undtagelsen.

Carlsberg har i lighed med en stribe andre store selskaber herhjemme ingen aktuelle planer om at benytte sig af hurtigtests for covid-19. Foto: Nigel Roddis/Reuters

Selv om Falck, Bioporto og flere andre aktører snart kan tilbyde det private erhvervsliv hurtigtests for covid-19, skal de ikke forvente at blive bestormet af henvendelser fra landets største virksomheder.

I hvert fald ikke i første omgang.

Ganske vist vil en stribe af de toneangivende selskaber herhjemme løbende overveje muligheden for at værne sig mod smittespredning, men her og nu ser de ingen grund til at indføre hurtigtests af deres medarbejdere oven i alskens andre restriktioner og forholdsregler.

Det fremgår af en rundspørge til seks af C25-selskaberne samt et par af de unoterede industrikoncerner.

Hverken Novo Nordisk, Carlsberg, DSV, Demant, Jyske Bank, Arla eller Ørsted ser således et aktuelt behov for at benytte sig af hurtigtests, der i løbet af 15-20 minutter kan afgøre, om medarbejdere eller samarbejdspartnere er smittede.

»I modsætning til tidligere på året er det jo ret hurtigt at få taget en offentlig test og få et svar, selv om der har været lidt ventetid nogle steder. Derudover er det næsten lykkedes os at holde sygdommen helt uden for døren. Derfor oplever vi det ikke som væsentligt her og nu at kunne tilbyde de tests selv,« siger Henrik Fleron, HR-direktør for DSV Danmark.

I lighed med andre respondenter har transportkoncernen benyttet sig af antistoftests, der kan afgøre, om de ansatte på et tidspunkt har været smittet med coronavirussen uden at blive syge af det. Det er foregået på frivillig basis og har mest af alt været for medarbejdernes skyld.

Hurtigtests for covid-19 kan hjælpe selskaberne med at afskærme direkte smittede personer fra den øvrige stab, men også Carlsberg er mådeholden over for at tage metoden i brug, så længe pandemien og beredskabet befinder sig på det nuværende niveau.

»Vi vil ikke afvise, at vi for ikke at belaste det offentlige system vil indføre det. Men lige nu bruger vi det offentlige system til tests,« skriver Carlsbergs kommunikationschef, Kasper Elbjørn, mens Novo Nordisk heller ikke har nogen »umiddelbare planer« om at benytte sig af hurtigtests.

Vi har desværre oplevet, hvor hurtigt det kan gå, hvis smitten får lov til at sprede sig.

Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown

Dermed ser Danish Crown foreløbig ud til at være en undtagelse i toppen af erhvervslivet.

Slagterikoncernen meddelte i weekenden, at 10 pct. af medarbejderne på produktionsanlæggene fremover skal hurtigtestes fra uge til uge for at forhindre virusudbrud i stil med dem, der tidligere har tvunget Danish Crown til at lukke hele slagterier ned.

På få dage er det lykkedes koncernen at finde 29 smittede blandt 500 testede.

»Vi har desværre oplevet, hvor hurtigt det kan gå, hvis smitten får lov til at sprede sig. Derfor har vi gennem flere måneder arbejdet målrettet på at få en teststrategi og et testprogram på plads,« siger Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown.

Sådan svarer de

En stribe af de største selskaber herhjemme har umiddelbart ingen planer om at benytte sig af hurtigtests for covid-19, men overvejer dog løbende mulighederne, viser en rundspørge.

Arla

»Det er lykkedes os at bremse eventuelle smittekæder effektivt og hurtigt. Det har vi gjort ved skærpet fokus på vores allerede høje hygiejnekrav, samt at vi har indført skærpede krav om afstand, håndvask og rengøring. Efterhånden som pandemien ser ud til at fortsætte, kigger vi løbende på, hvordan vi bedst kan sikre vores produktion og vores medarbejderes ve og vel. Her indgår hurtigtests som en af de mulige løsninger.«

Demant

»Det har ikke været aktuelt i forhold til smitte i koncernen. Vi kunne overveje særligt omkring produktionen, men det kræver pålidelige, valide og effektive tests.«

Jyske Bank

»Vi benytter ikke lyntests, men vi overvejer hele tiden de muligheder, der er i markedet.«

Novo Nordisk

»Novo Nordisk bruger ikke på nuværende tidspunkt lyntests for hverken coronavirus eller antistoffer, og vi har ikke nogen umiddelbare planer om at gøre det.«

Ørsted

»Vi tester ikke medarbejdere på vores kontorlokationer og har umiddelbart ikke planer om at indføre en sådan praksis. Kun udvalgte medarbejdere for eksempel i forbindelse med arbejde offshore testes. Vi har indført en række forholdsregler for at minimere risikoen for smitte på arbejdspladsen.«

Andre selskaber stiller imidlertid spørgsmål ved, hvor valide de eksisterende hurtigtests er. Derfor vækker det opsigt, at diagnosefirmaet Bioporto med base i Hellerup nu har udviklet en test i samarbejde med Syddansk Universitet og gør sig klar til at teste den på 500 patienter i Danmark og USA inden den forventede lancering i slutningen af året.

»Indtil videre ser det godt ud. Ellers skal vi meddele det til markedet. For vi er jo et børsnoteret selskab,« forklarer Bioportos adm. direktør, Peter Mørch Eriksen.

Han anslår, at det kommer til at koste kunderne 10-15 dollars pr. hurtigtest.

Metoden minder til forveksling om graviditetstests - i dette tilfælde skal brugerne bare rømme sig med målepinden i munden, lægge den i en væske og vente på, om der dukker én eller to streger frem. Sker det sidste, skyldes det proteinet Sars CoV-2 i kroppen, der ifølge direktøren er en sikker indikator for covid-19.

Læs også