Erhverv

Arne-pension rammer fodboldklubbers millionlønninger

Et fremtidigt loft over fradrag for millionlønninger vil både gælde for virksomheder og skattepligtige fodboldklubber, lyder det fra skatteminister Morten Bødskov.

Finansieringen af den nye Arne-pension kommer ikke kun til at ramme erhvervslivet. Landets superligaklubber risikerer også at blive ramt. Foto: Jens Dresling.

Superligaklubberne risikerer at blive ramt af regeringens jagt på nye milliardindtægter til at finansiere retten for danskere til at gå på tidlig pension – også kendt som Arne-pensionen.

I et svar til Folketinget slår skatteminister Morten Bødskov fast, at et nyt loft over fradrag for millionlønninger også vil gælde for professionelle fodboldklubber.

»Forslaget vil omfatte alle former for arbejdsmarkedsbidragspligtige ydelser, løn og lønsubsidier. Begrænsningen i fradraget vil medføre, at det bliver dyrere for virksomhederne at have ansatte med en bruttoløn over 7 mio. kr. årligt,« udtaler Morten Bødskov.

Da regeringen i sin tid præsenterede forslaget om et fradragsmæssigt bruttolønsloft på 7 mio. kr. om året per ansat, var fokus på aflønningen af topchefer i landets største virksomheder og koncerner.

Supplerende kan jeg nævne, at de danske fodboldklubber fortsat – ligesom andre erhvervsvirksomheder – kan nyde godt af den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere, når de ansætter udenlandske topspillere.

Morten Bødskov (S), skatteminister

I dag peger skatteministeren da også på, at forslaget – foruden at bidrage til finansieringen af Arne-pensionen – »bidrager til at modvirke en skæv lønudvikling i særligt store selskaber«.

Men det betyder altså ikke, at superligaklubberne, som p.t. er hårdt ramt af restriktioner på grund af corona, går fri.

Morten Bødskov mener dog, at fradragsloftet kun vil ramme få virksomheder og superligaklubber.

»Samtidig vil det fortsat være op til den enkelte virksomhed selv at beslutte, hvilken løn de ansatte skal have,« fastslår ministeren i svaret til Folketinget.

Ifølge den indgåede Arne-aftale venter regeringen, at det nye fradragsloft fra 2023 vil give staten årlige merindtægter på 150 mio. kr.

Morten Bødskov tilføjer i svaret, at superligaklubberne fortsat kan glæde sig over at være skattemæssigt begunstiget på anden vis.

»Supplerende kan jeg nævne, at de danske fodboldklubber fortsat – ligesom andre erhvervsvirksomheder – kan nyde godt af den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere, når de ansætter udenlandske topspillere,« siger Morten Bødskov.

Loven om ret til Arne-pension er aftalt til at træde i kraft den 1. januar 2021.

Læs også