Erhverv

Tryg offentliggør sit tilbud på 34,7 mia. kr. til ejeren af Codan

Tilbuddet svarer til, at Tryg og Bidco tilsammen betaler 60 mia. kr. til britiske RSA Insurance Group.

Tryg har offentliggjort sit tilbud til Codans ejer. Foto: Philip Davali

Tryg har sammen med Regent Bidco Ltd. lagt deres kontante tilbud på at overtage RSA Insurance Group.

Sammenlagt betyder det, at de to parter er villige til at betale i alt 7,2 mia. pund eller knap 60 mia. kr. for selskabet.

Trygs andel bliver på næsten 35 mia. kr., og for det beløb overtager Tryg RSA’s svenske og norske forretning samt halvdelen af den danske, der blandt andet består af Codan Forsikring.

»Vi har nu nået endnu en vigtig milepæl til at realisere en handel, der vil gøre Tryg til det største skadeforsikringsselskab i Skandinavien og som særligt vil styrke vores position i Sverige gennem overtagelsen af Trygg-Hansa. Hvis handlen går igennem, vil jeg se frem til at byde Trygg-Hansas og norske Codans ca. 1,3 mio. kunder og godt 1.500 medarbejdere velkommen i Tryg-koncernen,« siger koncernchef Morten Hübbe fra Tryg.

Handlen skal formelt godkendes af aktionærerne i RSA Insurance Group. Men bestyrelsen i RSA anbefaler sine aktionærer, at stemme ja til tilbuddet.

Ifølge Morten Hübbe har Tryg med handlen udelukkende haft fokus på, at sikre sig RSAs forretninger i Norge og Sverige for at styrke tilstedeværelsen i de to lande. Og ikke for at sikre sig danske Codan.

Det er også forklaringen på, hvorfor man har valgt at dele ejerskabet i Danmark med forsikringsselskabet Intact, der er et datterselskab af Regent Bidco.

En fuld overtagelse af Codan ”kunne have ført til komplikationer for transaktionen”, skriver Tryg i en meddelelse. Det kunne have skabt problemer i forhold til konkurrencemyndighederne.

Det betyder rent lavpraktisk, at Tryg i en overgangsperiode vil eje 50 pct. af Codan, men at Intact kommer til at stå for ”100 pct. af driften”.

»Vi har umiddelbart vurderet, at en overtagelse af det danske selskab ville kunne tilføre uønskede komplikationer til transaktionen, som vi ikke har været interesseret i at afsøge,« forklarer Morten Hübbe.

Hvis handlen bliver stemt igennem af RSAs aktionærer, vil Tryg blive det største skadeforsikringsselskab i Skandinavien med omkring 5,3 millioner kunder og 6.000 medarbejdere.

Hos Codan er man tilfreds med, at få Intact som ny ejer, og fortsat at have Tryg som en konkurrent på det danske marked.

»Bliver købet gennemført, vil Intact overtage det formelle ansvar for Codan Danmark i samarbejde med os i ledelsen, mens Tryg forbliver en selvstændig virksomhed og konkurrent på det danske marked. Jeg vil gerne understrege, at vi fortsætter med at drive vores forretning som normalt, og vores fokus er på at hjælpe kunder og samarbejdspartnere på den bedste måde,« siger adm. direktør Christian Baltzer fra Codan Danmark.

På den finansielle side, forventer Tryg at kunne øge sin toplinje med 45 pct. Fra 21,8 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Samtidig vil selskabets tekniske resultat forventes at blive fordoblet fra 3,2 mia. kr. til 6,3 mia. kr. - inklusiv synergier før skat.

Ifølge meddelelsen forventer Tryg at hente omkring 900 mio. kr. i synergier fra købet, der forventes fuldt realiseret i 2024, som blandt andet skal hentes gennem:

  • Administrationsomkostninger og distribution (370 mio. kr.)
  • Indkøb (220 mio. kr.)
  • Skadehåndtering (140 mio. kr.)
  • Nye indtægtsstrømme baseret på deling af ’best practice’ (170 mio. kr.)

Den samlede pris på i alt 4,2 mia. pund skal primært finansieres gennem udstedelse af aktier - en såkaldt aktieemission - som er fuldt garanteret. TryghedsGruppen vil deltage i aktieemissionen ved at tegne nye aktier for ca. 9 mia. kr.

»Nu begynder bl.a. en længere godkendelsesproces, før handlen er endeligt gennemført. RSAs aktionærer skal godkende transaktionen på en generalforsamling, hvor der i den mellemliggende periode principielt kan komme andre bud på selskabet,« skriver Tryg.

BRANCHENYT
Læs også