Erhverv

ATP: »En for høj løn til direktøren kan skabe demotiverede medarbejdere, og det er et problem for en virksomhed«

Pensionskassen ATP er nået langt i sit arbejde med humankapital, og det har givet en række læringer. Det gælder f.eks., at for høje topcheflønninger kan demotivere medarbejderne.

Ole Buhl, ESG-chef i ATP, vil have langt mere fokus på medarbejderne i virksomhederne. Ingen har hidtil for alvor taget hul på det, så nu vil ATP selv gå forrest. Foto: ATP.

Pensionskassen ATP er på rekordtid nået et langt stykke i arbejdet med at inddrage humankapital i investeringsuniverset, men der er stadig meget mere at komme efter.

ATP har i løbet af 2020 kortlagt, at 22 pct. af porteføljeselskaberne opererer i brancher, hvor netop humankapital spiller en særlig rolle...

BRANCHENYT
Læs også