Erhverv

Gartneri-direktør: »Vi mangler en udmelding om, hvor vi er på vej hen«

Med en ny skattereform vil regeringen med højere afgifter og fradrag sætte skub i den grønne omstilling. Men hos gartneriet Graff Growing i Sabro efterspørger man en konkret plan for, hvordan gartnerierne skal bidrage til den grønne omstilling.

Gartneridirektør Gert Graff. Hos Graff Growing i Sabro uden for Aarhus har man de seneste år halveret forbruget af energi til opvarmningen af gartneriets tre hektar drivhuse. Foto: Joachim Ladefoged

Højere afgifter og større skattefradrag rettet mod landbrug og gartnerier. Sådan lød det, da regeringen mandag fremlagde sit udspil til en ny skattereform.

Hos Graff Growing beliggende i Sabro uden for Aarhus savner man klarhed om, hvad virksomheden skal foretage sig som reaktion på skattereformen.

»Vi mangler en udmelding om, hvor vi er på vej hen. Lige nu er den blot, at vi bliver pålagt en afgift og mulighed for at trække noget fra i skat,« siger Gert Graff, der er adm. direktør i det 90 år gamle, familieejede gartneri.

Han har i løbet af mandagen fulgt tæt med i regeringens udspil til en ny skattereform, hvor der er lagt op til en femdobling af afgiften, som gartneriet betaler for den energi, det bruger i sine drivhuse.

Lige nu fremgår det af regeringens udspil, at der med de nye afgifter og fradrag er tale om første fase i reformen. Gert Graff mener, at det skaber uklarhed om, hvordan hans virksomhed bør forholde sig.

»Jeg har svært ved at overskue, hvordan vi skal prioritere,« siger han.

Gennem de seneste syv år har virksomheden investeret store summer i at omstille til grøn energi som led i en »langsigtet plan,« fortæller Gert Graff.

Frem for at bruge afgifter og fradrag som pisk og gulerod, så Gert Graff gerne, at pengene blev bedre brugt, ved at regeringen samarbejdede med gartnerierne om at få ført grønne tiltag ud i livet og reducere udledningen.

»Vi har tidligere haft succes med at lave projekter med staten, hvor vi har fået tilskud til den grønne omstilling. Det er nok også løsningen, hvis man f.eks. ønsker, at vi i højere grad bruger el- eller varmepumper,« siger han.

Planen er ifølge regeringens udspil, at de selskaber, som bliver ramt af en højere energiafgift, sideløbende får højere fradrag for grønne investeringer.

Men det er ligegyldigt, hvis prisen bliver for høj, mener Gert Graff.

»Det kræver jo, at vi tjener nogle penge, som vi kan trække fra,« siger han.

Han vurderer også, at energiafgiften kan koste på eksportkontoen.

Graff Growings eksporterer i dag størstedelen af sine varer til udlandet. Højere afgifter vil derfor ramme selskabet hårdt, eftersom det er i stor konkurrence med billigere, udenlandske eksportører, mener Gert Graff.

»Alle de omkostninger, som vi bliver pålagt i Danmark og ikke via EU, betyder, at vi bliver dårligere stillet konkurrencemæssigt. Vi kan ikke tage til Tyskland og fortælle importørerne om afgiften og forvente, at de vil være med til at betale for den individuelle løsning,« fastslår han.

Gert Graff er ikke urolig over konsekvenserne for gartneriet, der i dag drives af familiens tredje generation. Alligevel ønsker han sikkerhed.

»Jeg er optimistisk og tror selvfølgelig på, at vi har en fremtid i Danmark. Men jeg så gerne, at den fremtid var lidt mere sikker, og vi ikke har en fase to, tre og fire hængende over hovedet, når vi skal investere i fremtiden.«

Han slår fast, at Graff Growing fortsat vil investere i grøn omstilling, men at man blot ønsker en l en langsigtet plan for, hvad gartnerierne skal stille op.

»Vi ønsker selvfølgelig at udvikle os, så vi tager et ansvar – både for miljøet og for det energiforbrug, som vi har. Men vi skal også gøre det i et tempo, som gør, at vi kan følge med, og vi kan bevare arbejdspladser i Danmark, således vi ikke behøver flytte produktionen til udlandet,« siger Gert Graff.

Lige nu står det klart, at afgiften kommer til at koste.

Beregninger lavet af brancheforeningen Dansk Gartneri viser, at nogle af landets største gartnerier vil blive ramt af en ekstraregning på 1,5 mio. kr. om året, og at branchen som helhed vil skulle betale 25 mio. mere i afgifter.

Gert Graff tør ikke selv spå om, hvad prisen bliver i kroner og øre, da det fortsat er uklart, hvor store afgifter de enkelte energikilder pålægges. Hos Graff Growing benytter man i stor stil naturgas til opvarmning.

»Nu kommer der en politisk proces, og det er meget tidligt at sige, hvad der kommer til at ske. Vi tror selvfølgelig på fremtiden, og at når man kommer til forhandlingsbordet vil lade alle tage et ansvar og ikke bare lægge afgifter på virksomhederne,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også