Erhverv

Lego sætter nye klimamål: »De næste 10 år er ekstremt kritiske, og vi ønsker at tage en del af ansvaret«

Som det 10. danske selskab får Lego godkendt klimamål, som sikrer, at virksomheden lever op til Parisaftalen.

Lego forpligter sig med nye klimamål til at leve op til Parisaftalen. »Det er et kompas, som skal få os alle til at arbejde i samme retning,« siger Tim Brooks, ansvarlig for bæredygtighed hos Lego,

Legetøjskoncernen Lego løfter sine klimaambitioner med et nyt klimamål, som skal sikre, at virksomheden bidrager til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader i dette århundrede.

»De næste 10 år er ekstremt kritiske, og vi ønsker at tage en del af ansvaret,« siger Tim Brooks, ansvarlig for bæredygtighed hos Lego.

Han kalder klimaforandringer »den største risiko for samfundet og den planet, som vores børn vil arve.« Han understreger, at det nu er tid til at sætte yderligere klimahandling bag Legos forretningsstrategi, der har børn i centrum.

»Vi vil inspirere og udvikle morgendagens byggere, og hvis der skal være nogen troværdighed i det, så er vi nødt til at forstå, hvordan fremtiden ser ud, og hvad vores rolle skal være i at adressere nogle af de udfordringer,« siger Tim Brooks.

Som det 10. danske selskab har legetøjskoncernen fået godkendt sit klimamål hos den internationalt anerkendte klimainstans Science Based Targets. Kun omkring 500 virksomheder på verdensplan har fået en sådan blåstempling, og Lego rykker dermed op i klimaverdenens Champions League.

Man kan sammenligne det med at skulle lære at svømme. Man kan læse om det, gå rundt om poolen og stikke foden i vandet. Men på et tidspunkt må man springe ud i det

Tim Brooks, ansvarlig for bæredygtighed hos Lego

Med det nye klimamål forpligter Lego sig til at reducere sit absolutte CO2-udslip med 37 pct. inden 2032. Virksomheden skal samtidig jævnligt levere på en række milepæle, som så bliver kontrolleret af netop Science Based Targets.

»Det er virkelig vigtigt at sætte mål og kommunikere det. Det er et kompas, som skal få os alle til at arbejde i samme retning,« siger Tim Brooks.

Hvorfor sætter I så først nu målsætninger? Det er jo f.eks. fem år siden, at Parisaftalen blev underskrevet.

»Vi har ønsket at tage os den tid, der skulle til for at forstå, hvad der skulle til for at opnå en godkendelse hos Science Based Targets - og vide, hvordan vi så ville sikre, at vi kunne levere på vores løfter. Vi ønskede ikke at sætte et mål som et skud i tågen,« siger Tim Brooks.

De seneste år har virksomheden bl.a. arbejdet med at få sine største leverandører til at levere data for deres CO2-udledning og få disse klimaregnskaber godkendt hos investorinitiativet Carbon Disclosure Projects (CDP). Men nu var tiden altså moden til, at Lego skulle forpligte sig til et videnskabeligt baseret klimamål.

»Man kan sammenligne det med at skulle lære at svømme. Man kan læse om det, gå rundt om poolen og stikke foden i vandet. Men på et tidspunkt må man springe ud i det,« siger Tim Brooks.

Netop denne generelle pointe understreger klimaeksperter fra bl.a. den internationale analysehuse MSCI, klimainitiativet CDP og det danskbaserede konsulenthus Nordic Sustainability. Målsætninger er ifølge dem afgørende for at sætte turbo på den grønne omstilling.

»Du kan ikke omstille en virksomhed til klimaneutralitet fra en dag til den næste. Det er en langvarig, kompliceret proces, der kræver omfattende forretningsplanlægning, investeringer og medarbejdertræning. Det kan også kræve udskiftning af dine leverandører, forandrede processer og teknologi og en udskiftning af din energiforsyning. Eller det kan kræve, at du fuldstændig ændrer dine produkter,« siger Oliver Marchand, chef for bæredygtighed hos den globale investeringsudbyder MSCI.

Tre typer CO2-udslip i ét klimaaftryk

Den internationale protokol for at opgøre drivhusgasudledning opererer med tre forskellige typer:

  • Scope 1 er den direkte udledning fra firmaets aktiviteter, f.eks. fra produktion af et produkt.
  • Scope 2 er de indirekte udledninger fra elektricitet købt og brugt af virksomheden- altså de udledninger, som kommer af at producere den energi, som virksomheden bruger.
  • Scope 3 dækker over alle indirekte udledninger fra aktiviteter knyttet til firmaet, men uden for firmaets kontrol. Det er altså udledninger fra hele værdikæden til firmaet, hvad enten det er underleverandører, medarbejderes pendlerture, transport og distribution - ja, endda fra den endelige skrotning af firmaets produkter, maskiner og lignende.

Kilde: Green House Gas Protocol.

Sådan er det også for Lego. Legos nye klimamål gælder nemlig ikke kun virksomhedens egen CO2-udledning fra drift og strømforbrug, men også forurening fra hele værdikæden, heriblandt leverandører. Denne del af CO2-udledningen fylder 90 pct. af Legos samlede klimaaftryk, og det er også her, de store udfordringer ligger.

»Det er nemmere at sætte mål for ens egne udledninger, så man får orden i sit eget penalhus,« siger Tim Brooks og understreger, at Lego endnu ikke har alle løsninger på plads for, hvordan koncernen skal levere den fulde reduktion.

Det hænger sammen med, at Legos kerneprodukt - plasticklodsen - basalt består af olie.

Tim Brooks forklarer, at den store udfordring er at erstatte materialerne til klodserne med CO2-neutrale alternativer eller genbrugsplast. For der er en række krav til produktet, som de ikke kan lave om på. Klodserne skal kunne støbes så præcist, at et barn kan sætte dem sammen og pille dem fra hinanden igen.

De skal f.eks. kunne farves, så alle de blå klodser har den samme klare farve. De skal være sikre at lege med. Ja, selv lyden af de raslende klodser i en legokasse være den samme, uanset at de er klimavenlige.

Legos klimaplan
For at levere en reduktion på 37 pct. af Legos samlede klimaaftryk i 2032 vil Lego bl.a.:
  • Investere i udvikling af bæredygtige materialer, der kan mindske klimaaftrykke fra produkter og indpakning.
  • Fortsætte arbejdet med leverandører for at hjælpe disse til at reducere deres egne CO2-udslip.
  • Øge energieffektiviteten i driften og øge brugen af vedvarende energi i fabrikker, kontorer og butikker.
  • Øge investeringer i vedvarende energi i de regioner, hvor Legos virksomhed operer. Målet er en klimaneutral drift ved udgangen af 2022.

Lego har dog en del af planen klar, og resten må komme til, for koncernen har et ansvar, understreger Tim Brooks.

»Vi modtager tusindvis af breve og tegninger fra børn, hvor de opfordrer os til at gøre noget for at redde planeten, og selvom jeg synes, at Lego altid har været langt fremme på dette område, så har vores fans bare meget store forventninger til os og vores handlinger i forhold til klimadagsordenen,« siger han.

Lige over 1.000 virksomheder i alt har forpligtet sig til at sætte en revideret målsætning hos Science Based Targets. 25 af dem er danske.

Læs også
Top job