Erhverv

Scandinavian Tobacco Group opjusterer helårsforventningerne

Ændringer i forbrugeradfærd har blandt andet ført til højere end forventet forbrug af håndrullede cigarer i USA.

Et højere end ventet forbrug af håndrullede cigarer i USA og dermed en større efterspørgsel end ventet får nu tobaksselskabet Scandinavian Tobacco Group, STG, til at løfte forventningerne til 2020.

STG ser nu en organisk vækst på mere end 13 pct. mod tidligere mere end 9 pct., mens de frie pengestrømme før virksomhedskøb nu ventes at blive på over 1250 mio. kr. mod tidligere 1000 mio. kr.

Det oplyser selskabet fredag aften.

- Gennem 2020 har covid - 19 relaterede ændringer i forbrugeradfærd ført til højere end forventet for- brug af håndrullede cigarer i USA . Den højere efterspørgsel er taget til i den sidste del af året i grup pens (STG-koncernens, red.) am e rikanske online distributionsforretning såvel som i den fysiske detailhandel i USA og Grup pen har fortsat den gode udvikling, skriver STG i meddelelsen.

Tobakskoncernen havde i fjerde kvartal ventet, at der ville ske en negativ tidsmæssig effekt af forskydninger i leverandørgælden, men da det ikke er sket, venter STG, at det vil påvirke de frie pengestrømme positivt med over 200 mio. kr.

Fredag lukkede STG-aktien 0,6 pct. højere i 103,50 kr.

Læs også