Ørsted opjusterer med en milliard mere end forventet

Energikæmpen leverer mere end ventet i 2020 efter nogle stærke måneder i slutningen af året.

Årets sidste måneder har sat turbo på indtjeningen hos Ørsted.

2020’s sidste måned har sat turbo på indtjeningen hos Ørsted, der nu forventer at levere mere end 1 mia. kr. ekstra på driftsresultatet end tidligere udmeldt.

Efter de foreløbige udregninger op til årsregnskabet står den danske energikoncern til at levere et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 18 mia. kr.

Senest lød selskabets eget bud på mellem 16 og 17 mia. kr.

»Den højere indtjening er primært af midlertidig karakter, men i årets sidste måneder har vi også set en stærk operationel performance i hele koncernen,« skriver Ørsted i en fondsbørsmeddelelse.

Den midlertidige ekstra indtjening kommer fra selskabets gasportefølje, fordi gaspriserne var højere ved årets udgang. Derudover sank omkostningerne - både generelt og til projektudvikling i USA - til et lavere niveau end forventet, bl.a. på grund af timing.

I 2021 forventer Ørsted, at driftsresultatet lander på 15-16 mia. kr., hvis man ser bort fra nye partnerskabsaftaler, hvilket er en hel del lavere end markedets forventninger.

Man kan ikke umiddelbart sammenligne det tal med det forventede resultat for 2020 på 18 mia. kr.

Men trækker man indtægter fra Ørsteds salg af sine private elkundeforretning og indtjeningen fra eksisterende partnerskaber fra, forventes resultatet at lande på 15,5 mia. kr. i 2020, og det er på niveau med udmeldingen for 2021.

»Af nye partnerskabsaftaler i 2021 forventer vi at kunne afslutte det delvise frasalg på 50 pct. af havvindmølleparken Greater Changhua 1 i 2021 efter at have indgået aftale i december 2020,« lyder det.

Ørsted har også planer om at sælge en andel af en hollandsk havvindmøllepark til sommer, og derudover kigger selskabet på muligheden for at sælge ud af sine solenergiaktiviteter.

Ørsted havde ingen indtjening fra nye partnerselskaber i 2020, hvor driftsindtjeningen fra eksisterende partnerskaber forventes at ligge på 1,6 mia. kr.

(mia. kr.) 2020 2021 guidance
Driftsresultat (EBITDA) 18 15-16
Offshore 14,8 Lavere
Onshore 1,1 Højere
Markets & Bioenergy 2,1 Lavere
Læs også
Top job