Erhverv

Klimaminister Dan Jørgensen trodser massiv kritik: Blåstempler virksomhedernes grønne skrivebordsøvelser

Et nyt EU-direktiv giver mulighed for at få ryddet op i virksomhedernes udskældte handel med grøn strøm. Ifølge eksperter vil det gavne Danmarks grønne omstilling, men regeringen siger nej.

Klimaminister Dan Jørgensen har ingen planer om at stille skærpede krav til virksomheders handel med grøn strøm, selvom førende eksperter vurderer, at det vil gavne den grønne omstilling i Danmark. Foto: Jens Dresling

Klimaminister Dan Jørgensen er ved at forspilde en oplagt mulighed for at rydde op i en problematisk skrivebordsøvelse blandt danske virksomheder og samtidig sætte turbo på det kommercielle marked for sol og vind. Sådan lyder kritikken fra eksperter og aktører.

I løbet af de kommende måneder skal et nyt EU-direktiv implementeres i dansk lovgivning. Det giver mulighed for at rydde op i det udskældte certifikat-system for grøn strøm. Systemet møder kritik, fordi det giver virksomheder mulighed for at pynte på deres CO2-regnskaber ved at købe grøn strøm fra vindmøllerparker, som allerede er opført med massiv statsstøtte.

»Det hænger simpelthen ikke sammen, at virksomheder kan bryste sig af at være grønne, fordi de køber vindmøllestrøm, som i forvejen er finansieret af elkunderne via PSO-afgiften. Man gør jo dette for at få fremmet den vedvarende energi, men det virker overhovedet ikke,« siger Brian Vad Mathiesen, professor på Aalborg Universitet.

Grønne certifikater
 • Grønne certifikater, kaldet Renewable Energy Certificates (REC) eller Guarantees of Origin (GO), er certifikater på strøm, der kommer fra bæredygtige kilder, f.eks. vindmøller eller solceller.
 • Et vist antal certifikater knyttes til strømmen fra f.eks. en vindmøllepark, og energihandlere kan sælge certifikaterne til virksomheder, der køber strøm til produktionen.
 • Certifikaterne medfører typisk kun en marginal forøgelse af strømregningen, og virksomheden har dermed papir på, at den indkøbte strøm kommer fra en bæredygtig kilde.
 • Certifikater bruges af virksomheder som et instrument til at nedbringe CO2-udledningen. Strøm udgør en meget stor andel af virksomheders CO2-udledning, og det pynter meget i CO2-regnskabet når strømforbruget kommer fra grønne kilder i stedet for fra fossil energiproduktion.
 • Forskere kritiserer certifikaterne, fordi de ifølge studier ikke medfører mere grøn energiproduktion. Certifikaterne er knyttet til grønne projekter, der alligevel ville være blevet opført, typisk med statsstøtte. Når en virksomhed køber et certifikat, får den dermed blot papir på at have brugt grøn strøm, men intet er forandret i forhold til blandingen af sort og grøn strøm i elnettet.
 • Forskere mener, at ordningen bør afskaffes og i stedet erstattes af langsigtede energiaftaler, såkaldte PPA’er, hvor tilsagn om strømindkøb fra virksomheder gør det muligt at opføre nye, bæredygtige energikilder.
 • Han bakkes bl.a. op af Matthew Brander, der forsker i CO2-regnskaber ved University of Edinburgh, der henviser til adskillige empiriske studier, der konkluderer, at købet af grønne certifikater ikke fører til mere vedvarende energi.

  EU-direktivet skitserer en anden model, som allerede i dag benyttes i Tyskland. Her kan virksomheder kun købe sig til grøn strøm fra energiprojekter, som klarer sig uden statsstøtte. På den måde er de med til at finansiere opførsel af nye vindmøller og solceller.

  Det virker, som om eksperter over en bred kam er enige om, at man skal lave systemet om, hvis man vil have, at certifikaterne skal føre til mere vedvarende energi. Så det vil vi arbejde for.

  Ruben Kidde, energi- og klimaordfører for De Radikale

  Den form for løsninger kan danske virksomheder få adgang til, hvis de indgår langtidskontraker med energiproducenter som Better Energy Management. Her har adm. direktør Rasmus Lildholdt Kjær svært ved at forstå, hvorfor regeringen ikke slår til og ændrer det danske system. Det vil ifølge ham føre til, at private virksomheder i stor stil finansierer nye vind- og solprojekter, som både hjælper klimaet og regeringens kamp for at leve op til den nye klimalov, der bl.a. rummer en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

  »Vi har en unik mulighed for at ændre systemet netop nu, fordi sol- og vindenergi er blevet konkurrencedygtig. Der er så mange virksomheder, der gerne vil købe grøn strøm, og hvis vi kan sikre, at det fører til ny vedvarende energi, så kan vi virkelig accelerere den grønne omstilling,« siger han.

  I tænketanken Concito ser seniorkonsulent Søren Dyck-Madsen også EU-direktivet som en oplagt mulighed for at forbedre et system, der ellers er kompliceret at pille ved. Den lette løsning er at annullere certifikaterne for grøn strøm – de såkaldte oprindelsesgarantier - for alle fremtidige vedvarende energi-projekter (VE-projekter), som skal i offentligt udbud.

  »Det er forholdsvis let og meget lidt omkostningstungt. Og det vil forbedre systemet markant,« siger han.

  På trods af kritikken har klimaminister Dan Jørgensen ingen planer om at stoppe salget af grøn strøm fra statsstøttede VE-projekter.

  »Det er hensigtsmæssigt at sikre stabile rammevilkår og fortsætte det nuværende system, hvor der tildeles oprindelsesgarantier til al vedvarende energiproduktion – støttet eller ej. Systemet bidrager med privat finansiering af de samlede indtægter for VE-producenter, hvorved der potentielt er mulighed for, at en fortsat VE-udbygning kan ske med et lavere statsligt tilskud,« skriver ministeren i et skriftligt svar.

  Det betyder dog ikke, at sagen er afgjort, hvis det står De Radikales energi- og klimaordfører, Ruben Kidde.

  »Det virker, som om eksperter over en bred kam er enige om, at man skal lave systemet om, hvis man vil have, at certifikaterne skal føre til mere vedvarende energi. Så det vil vi arbejde for, når vi skal behandle direktivet politisk,« siger han.

  Læs også
  Top job