Erhverv

Rigsrevisionen sår tvivl om Postnords danske regnskaber

Rigsrevisionen kritiserer nu Transportministeriets tilsyn med PostNords regnskaber og hæfter sig ved, at der fortsat ikke er skabt klarhed over et af de helt store kritikpunkter.

Postnords regnskabspraksis har flere gange fået konkurrenterne til at hævde, at de bliver udsat for urimelig konkurrence. Arkivfoto: Benjamin Nørskov

(Opdateret med kommentar fra transportministeren kl 16.54) Transportministeriet har ikke holdt godt nok øje med Postnord og postselskabets danske regnskabsførelse.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Rigsrevisionen, der har undersøgt tilsynet med den statsejede postvirksomhed, efter at Postnord er blevet beskyldt for uretmæssigt at kanalisere penge mellem sin brevforretning og godstransporten.

»Statsrevisorerne finder, at Transportministeriets tilsyn med Post Danmarks regnskabspraksis i perioden 2011-2019 ikke har været helt tilfredsstillende,« skriver Rigsrevisionen i rapporten.

Transportministeriet har ikke i tilstrækkelig grad efterspurgt viden om, hvorvidt Postnords danske fordeling af fællesomkostninger og prissætning er i overensstemmelse med lovgivningen, lyder det. Der er heller ikke indhentet nok viden om, hvorfor krydssubsidiering skulle kunne afvises.

Problemet med at kanalisere penge mellem brevforretningen og godsforretningen er, at sidstnævnte drives i konkurrence med private aktører gennem Postnord Logistics, mens førstnævnte er statsstøttet. Tvivlen har flere gange fået konkurrenterne til at hævde, at de bliver udsat for urimelig konkurrence.

»Konsekvensen [af et ikke helt tilfredsstillende tilsyn] er bl.a., at der kan være tvivl om, hvorvidt Post Danmarks regnskabspraksis er korrekt. Statsrevisorerne opfordrer derfor Transportministeriet til at styrke tilsynet med Post Danmark,« skriver Rigsrevisionen.

Revisionskoncernen Deloitte har undersøgt beskyldningerne om krydssubsidiering og konkluderede i begyndelsen af 2020, at der ikke var hold i dem.

Ifølge Rigsrevisionen blev det dog afrapporteret uden analyser og baggrund for konklusionerne.

»Transportministeriet og Trafikstyrelsen kunne således have efterspurgt mere viden og opnået større sikkerhed for, at Post Danmark efterlever regnskabsreglerne,« lyder det i rapporten.

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht vil statsrevisorernes beretning blive læst meget grundigt de næste to måneder.

»Beretningen viser, at der er ført det krævede tilsyn med Post Danmark fra Trafikstyrelsens side. Når det er sagt, så har statsrevisorerne flere bemærkninger, og forslag til, hvad der kan gøres bedre. Det tager vi selvfølgelig med i det videre arbejde, for jeg er enig i, at vi altid kan og skal blive bedre,« skriver han i en mail gennem ministeriets presseafdeling.

Krydssubsidiering
Krydssubsidiering betyder, at en virksomhed, der har eksklusive eller særlige rettigheder,overfører midler fra den ikke konkurrenceudsatte del af virksomheden til dele, der er i konkurrence med andre virksomheder

Postnord fortæller, at koncernen udleverer samtlige materialer, der efterspørges i arbejdet med at føre tilsyn.

»Rigsrevisionen udtaler i deres rapport ingen kritik af PostNord eller vores regnskabspraksis. Vi følger selvklart regnskabsreglementets krav til vores regnskabspraksis, og vores regnskaber og regnskabspraksis er gennemrevideret at statsautoriserede revisorer,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Peter Kjær Jensen, adm. direktør i Postnord Danmark.

Det var egentlig meningen, at Rigsrevisionen skulle kulegrave Postnords regnskaber, men på grund af ejerforholdet har det ikke været muligt.

»Jeg synes, at det er problematisk, at Rigsrevisionen kun har haft adgang til det materiale, som transportministeriet kva deres ejerrolle er i besiddelse af. Man har altså ikke været nede og fået detaljeret information om regnskaberne,« siger Erik Østergaard, adm. direktør for vognmandsbrancheforeningen DTL.

BRANCHENYT
Læs også