Serier

Nedlukningen: Detailhandel kræver genåbningsplan for tvangslukkede butikker

Dansk Erhverv leverer plan til regeringen for, hvordan landets detailbutikker kan genåbnes i den aktuelle corona-nedlukning. Både detailkæder og leverandører er bekymrede over den fortsatte tvangslukning.

Corona rammer verden
Dansk Erhverv samt modebranchen og detailkæder kræver en genåbningsplan for tvangslukkede butikker fra regering og myndigheder. .Foto: Mads Frost

Nedlukningen i pandemien koster nu så dyrt i dansk detailhandel, at der rejses krav om en hurtig, synlig genåbningsplan fra regeringen. Lige nu forudses det hos flere i branchen, at forbrugerne ellers vil lægge en endnu større del af indkøbene hos udenlandske webshops.

Dansk Erhverv, der rummer en pæn del af detailhandlen i medlemsskaren, har netop udarbejdet organisationens bud på en genåbningsplan. Den rummer flere faser for, hvordan lukkede butikker hurtigt kan komme i fart igen.

»Vi ser nok ind i en længerevarende periode, før samfundet atter er i en normal situation. Derfor skal vi have en konkret plan for, hvordan udvalgsvarehandlen kan genåbnes under trygge rammer. Den del af detailhandlen, som aktuelt er nedlukket, rummer altså 125.000 arbejdspladser,« siger markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv og fortsætter:

»Når forbrugerne som nu i høj grad er henvist til onlinehandlen, skal alle huske, at op mod en tredjedel af det digitale salg går til udenlandske webshops. En langvarig lukning af udvalgsvarehandlen i Danmark kan få betydelig, negativ indvirkning på dansk økonomi.«

Forslaget

Dansk Erhverv har lavet plan for genåbning af den aktuelt tvangslukkede detailhandel i Danmark.

Planen indeholder flere faser:

 • Fase 0:

Elementer som kan indføres umiddelbart uden at bringe folkesundheden i fare, da de indebærer et absolut minimum af fysisk nærhed. Elementerne i fase 0 er en udvidelse af de undtagelser, der allerede er gældende for udvalgsvarehandlen. Bl.a. indlevering til reparation, reklamation og ombytning og mulighed for at butikker kan tilbyde tidsbestilling.

 • Fase 1:

Fuld genåbning af alle butikskvadratmeter, men med et lavt aktivitetsniveau. Alle udvalgsvarebutikker kan åbne med restriktioner og krav ud over de eksisterende - bl.a. begrænsning af tilbudsaktiviteter, flest mulige åbningstimer så kunderne bliver fordelt mest muligt.

 • Fase 2:

Som i fase 1 med få ændringer - bl.a.i forhold til fjeernelse af opsynsforpligtelse for butikker under 2.000 kvm.

 • Fase 3:

Som i de tidligere fase. men med ændring af afstandskrav, så det reduceres i butikker til 1,5 meter.

 • Fase 4:

Fuld og hel genåbning uden nogen restriktioner, når flokimmunitet og vaccineprogrammet er fuldt udrullet.


Kilde: Dansk Erhverv, januar 2021.

Det bakkes op af Marianne Lyngby Pedersen, der er adm. direktør for Indeks Retail A/S med detailkæderne Bog & Ide, Boghandleren samt Legetøjskæden.

»I efteråret kom regeringen med et ”hold-kæft-bolsche”, da der blev lavet et varslingssystem i fem faser for hele samfundet ud fra smittens udvikling. Det system har alle glemt og kan ikke bruges til at planlægge efter. Vi skal have en genåbningsplan på plads. Og en plan som vi kan regne med,« mener Marianne Lyngby Pedersen.

Alle andre butikker end de, der regnes med som dagligvarebutikker og udbydere af medicinsk udstyr, har siden december været tvangslukket for almindeligt, fysisk salg. Nedlukningen er indtil videre forlænget til og med 7. februar.

Det er konkurrenceforvridende og kommer til at koste livet for butikker og leverandører.

Thomas Klausen, adm. direktør, Dansk Mode & Textil.

I Dansk Erhvervs bud på en genåbningsplan kan første fase sættes i gang allerede nu. Den rummer bl.a., at butikker må tage mod elektronisk betaling ved afhentning af vare. Desuden at butikker ud over fjernsalg får lov at bytte varer ved, at forbrugere booker tider. Et andet bud er, at der kan afleveres produkter til reparation m.m. Ingen af disse muligheder er aktuelt del af de gældende regler.

I næste fase foreslår erhvervsorganisationen, at der indføres en række restriktioner for butikkerne, mens at de får lov til fuld genåbning - dog på et lavt aktivitetsniveau.

Nedlukningen

Nye restriktioner for detailhandlen omfatter bl.a. dette:

 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra den 17. december 2020.
 • Butikker beliggende disse steder lukkes som udgangspunkt, medmindre der er direkte adgang til butikken fra gaden.
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder butikker (f.eks. udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 kvm eller derover lukkes fra den 17. december.
 • Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra den 25. december. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg.
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 16.12.20 - ”Covid-19-nedlukning hen over jul og nytår”.

Efter to andre faser afsluttes forslaget til en genåbningsplan med, at alle restriktioner ophæves, »når flokimmunitet og vaccineprogrammet er fuldt udrullet.«

»Vi kommer ikke med bud på, hvornår de enkelte faser indføres. Det overlader vi til sundhedsmyndigheder og regering. Men vi kan ikke leve med den nuværende usikkerhed,« mener Henrik Hyltoft.

Også blandt leverandørerne til detailhandlen er frustrationerne store lige nu, mens der efterlyses en vished. I Dansk Mode & Textil, der rummer danske mode- og livsstilsvirksomheder, siger adm. direktør Thomas Klausen:

»Virksomhederne aner ikke, hvad de skal gribe og gøre i. Salget af vintertøj ligger stille og forgår, da det lige om lidt er slut med den sæson. Samtidig kan modebutikker se på, at de store varehuse og supermarkeder i dagligvarehandlen samt onlinespillerne fortsat må sælge også tøj, mens alle andre er tvangslukket. Det er konkurrenceforvridende og kommer til at koste livet for mange butikker og deres leverandører.«

Regeringens udpegede ”Faglige Referencegruppe” - tilknyttet det nationale Covid-varslingssystem - har i den forløbne uge afleveret en rapport med vurderinger om genåbning i samfundet. Gruppen skriver i den 126 lange rapport bl.a., at »lukningen af udvalgsvarebutikker vurderes også at have store samfundsøkonomiske konsekvenser.«

Finans har bedt regeringen - via Sundheds- og Ældreministeriet, der har ansvaret for restriktionerne - om kommentarer til kravet fra Dansk Erhverv og detailhandlen om en genåbningsplan.

Læs også
Top job