Serier

Nedlukningen: Nye virksomheder kan også få del i corona-ordning

Et flertal i Folketinget og regeringen ændrer reglerne for økonomisk kompensation, så også selskaber, der er etableret under coronakrisen og ramt af restriktioner, kan få støtte.

Corona rammer verden
Reglerne ændres, så også selskaber og butikker, der er etableret under coronakrisen kan søge støtteordninger. Arkivfoto: Aleksander Klug

Nye virksomheder, som er kommet til under coronakrisen, skal også have del i ordningerne med kompensation i kraft af nedlukning under pandemien.

Hidtil har ellers kun selskaber, som var registeret før marts 2020, da coronakrisen satte ind, været omfattet af ordningerne.

Regeringen og et flertal i Folketinget har torsdag aftalt ændringer, så også selskaber og freelancere, der har etableret sig frem til 1. november, kan søge om penge fra støtteordninger.

Dermed vil flertallet løse udfordringer for virksomheder og selvstændige, som etablerede sig hen over sommeren og efteråret, da smittetrykket var lavt.

Nedlukning

De nuværende restriktioner for detailhandlen omfatter bl.a. dette:

  • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra den 17. december 2020.
  • Butikker beliggende disse steder lukkes som udgangspunkt, medmindre der er direkte adgang til butikken fra gaden.
  • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder butikker (f.eks. udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel.
  • Udvalgsvarebutikker på 5.000 kvm eller derover lukkes fra den 17. december.
  • Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra den 25. december. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved fjernsalg.
  • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 16.12.20 - ”Covid-19-nedlukning hen over jul og nytår”.

»Det vil betyde, at det sikkerhedsnet, vores hjælpepakker udgør, bliver spændt endnu bredere ud og kommer til at hjælpe endnu flere virksomheder, end det allerede gør på nuværende tidspunkt,« udtaler fungerede erhvervsminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse om den nye aftale.

Beslutningen modtages med stor tilfredshed i SMVDanmark. Adm. direktør Jakob Brandt i erhvervsorganisationen påpeger, at netop manglende støtte til nyetablerede har været et kritikpunkt fra erhvervslivet. Han siger:

»Mange satsede deres sparepenge og blev selvstændige tilbage i 2020, blot for et par måneder efter at blive tvangsnedlukket eller pålagt andre restriktioner. De er kommet voldsomt i klemme med coronaens opblomstring. Jeg er derfor både glad og lettet over, at et stort flertal i Folketinget har været med til også at sikre hjælp til disse iværksættere.«

I dagens aftale står, at nyetablerede virksomheder, som er ramt af restriktioner under covid-19, også få adgang til bl.a. de målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger.

»De konkrete kompensationsmuligheder vil afhænge af tidspunktet for virksomhedens registrering i CVR samt de restriktioner, virksomheden er ramt af. Alle virksomheder og selvstændige mv. vil derudover også kunne søge de generelle kompensationsordninger, der blev genåbnet den 9. december 2020,« skriver Erhvervsministeriet.

Det understreges, at der fortsat er krav i kompensationsordningerne om, at virksomheden eller den selvstændige kan dokumentere mindst én måneds omsætning forud for perioden, der søges kompensation for.

Selvom den politiske aftale er på plads, forventer Erhvervsstyrelsen dog først at kunne åbne for ansøgninger fra de nyetablerede virksomheder i begyndelsen af februar. Der skal nemlig en godkendelse om statsstøtte til fra EU ifølge pressemeddelelsen.

Siden december har dele af detailhandlen, restauranter, cafeer, spillesteder og andre været tvangslukkede som led i restriktioner. De udløber indtil videre 7. februar, men regeringen har allerede bebudet, at der måske bliver basis for en yderligere forlængelse ud fra en bekymring om smitte fra nye corona-mutationer fra bl.a. Storbritannien og Sydafrika.

BRANCHENYT
Læs også