Erhverv

Skat opkræver kvart mia. kr. efter virksomheders snyd med moms og afgifter på brændstof

Skattestyrelsen har i samarbejde med Europol og en række europæiske lande stoppet svindel med moms og afgifter på olie og sendt skatteopkrævning på en kvart milliard kroner til de involverede virksomheder.

Skattestyrelsen kan på baggrund af et europæisk samarbejde opkræve en kvart mio. kr. i afgifter på olie. Det glæder skatteminister Morten Bødskov. Foto: Miriam Dalsgaard Skattestyrelsen kan på baggrund af et europæisk samarbejde opkræve en kvart mio. kr. i afgifter på olie. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skat har været ramt af en række møgsager over de seneste år, men i en sag om snyd med olieafgifter har Skattestyrelsen fået en tiltrængt succesoplevelse og sat en stopper for den formodede svindel.

En større aktion i samarbejde med EU’s politienhed, Europol, og en række europæiske lande har medført skatteopkrævninger for knap 240 mio. kr. Hertil kommer et par endnu uafsluttede sager, hvor Skattestyrelsen ligeledes forventer at opkræve et trecifret millionbeløb.

Hvad er designer fuel?
  • Designer fuel er et blandingsprodukt, der typisk består af mineralsk olie, regenereret smøreolie og anden teknisk olie. Med andre ord olie, som er manuelt fremstillet og ikke naturligt udvundet.
  • I EU betales der olieafgift af fossile brændstoffer og andre produkter, som kan anvendes til motorbrændstof, mens smøreolieprodukter er pålagt en lavere afgift, hvis det anvendes i situationer, hvor der ikke sker forbrænding, for eksempel som smøremiddel, kølemiddel eller som tilsætning til asfalt.
  • Ved at påstå, at en olieblanding er et smøreolieprodukt frem for et motorbrændstof, forsøger olieproducenterne at snyde med afgifter.
  • Snyd med designer fuel har ikke hidtil været et stort problem i Danmark, mens det på europæisk plan trækker tråde til banderelateret kriminalitet og hvidvask.

Underdirektør i Skattestyrelsen Michael Sverdlin-Højer fortæller til Finans, at operationen har været omfattende, og at det internationale samarbejde har båret frugt.

»Vi startede selv sagen op efter at have fået indikationer fra Belgien, hvor man kendte til en virksomhed, som havde flyttet sin produktion af designer fuel fra Belgien til Danmark. Sidenhen blev det en fælles aktion ledet via Europol,« fortæller Michael Sverdlin-Højer, som kom til Skattestyrelsen i september.

Ifølge underdirektøren er to danske og fire udenlandske selskaber involverede i sagen. Det formodede svindelnummer går kort fortalt ud på at producere såkaldt designer fuel og påstå, at det er smøreolie, selvom produktet reelt kan bruges som brændstof. Dermed undgår virksomhederne at betale den langt højere afgift, der er på brændstof.

»Vi har haft selskaber i Danmark, der har lavet designer fuel, som er blevet fragtet ned igennem Europa. Det er store mængder brændstof og store beløb, der er tale om, og som statskassen er forsøgt unddraget for,« siger Michael Sverdlin-Højer.

Første kontrol blev foretaget i samarbejde med politiet i 2018, og den samlede kontrolindsats har kortlagt mere end 50 mio. liter designer fuel produceret i Danmark.

Ifølge Michael Sverdlin-Højer har problemet ikke hidtil været stort i Danmark – og det bliver det heller ikke fremover, mener han.

»Jeg tror, at vi har fået bundet en ende om problemet. Vi har styr på dem, der har lavet dette i Danmark, og vi har vist, at vi tjekker og sørger for, at der bliver afgiftsregistreret rigtigt.«

I et europæisk perspektiv er problemet med afgiftssvindel med designer fuel imidlertid mere omfattende, og Europol, der bistår de 27 EU-medlemsstater i deres kamp mod grov international kriminalitet, omtaler det som et »voksende fænomen.«

Den fælles indsats ført an af Europol har i Tyskland medført ransagninger og en omfattende undersøgelse rettet mod en gruppe af gerningsmænd med tysk, russisk og polsk baggrund.

Det fremgår af en meddelelse udsendt den 13. januar i år fra de tyske toldmyndigheder, som skriver, at der er mistanke om såvel forsøg på skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

Myndighederne har således undersøgt en række bolig- og forretningslokaler primært i Hamborg, men også i Bremen, Duisburg, Freiburg og andre tyske byer.

Det målrettede europæiske samarbejde består i at følge aktiviteterne fra fremstilling til levering af blandingsprodukterne og løbende dele informationer mellem kontrolmyndigheder i de deltagende EU-medlemslande.

På baggrund af oplysningerne forsøger landene at kortlægge ruten og den endelige modtager af olieproduktet, og Skattestyrelsen har defineret 10 slutlokationer i Europa. Det tal kan imidlertid sagtens være større.

I alt deltager 22 lande i det fælleseuropæiske samarbejde. Ud af de 22 lande, der er en del af myndighedssamarbejdet, deltog Sverige, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Holland og Storbritannien i den pågældende aktion i Danmark.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov viser indsatsen vigtigheden af et tæt og løbende samarbejde, hvor involverede lande hurtigt kan træde til.

»Det er helt afgørende med en stærk skattekontrol, der bremser dem, som ikke vil betale deres del til fællesskabet. Derfor fortjener Skattestyrelsen stor ros for deres indsats og aktion. De har været en helt central brik i at få afsløret og stoppet produktionen af designer fuel her i landet, ikke mindst da danske virksomheder i flere tilfælde har optrådt som første led i en forsyningskæde til andre EU-lande,« udtaler skatteminister Morten Bødskov i en meddelelse.

Den fælles europæiske auktion har ført til flere anholdelser i forskellige lande.

Skattestyrelsen har ikke opgivet navnene på de involverede selskaber i Danmark, ligesom selskaberne ifølge styrelsen endnu ikke er blevet politianmeldt i sagen, da det videre forløb endnu ikke er afklaret.

Det har ikke været muligt for Finans at identificere selskaberne.

Læs også
Top job