Erhverv

Milliardaftale om kompensation til minkavlere er på plads

Der er mandag aften indgået en politisk aftale om erstatning på samlet op mod 19 mia. kr. til minkbranchen.

Regeringen beordrede de danske mink aflivet i efteråret på grund af frygt for coronamutation. Her er det en minkfarm ved Hanstholm. Foto: Casper Dalhoff.

Efter flere måneders forhandlinger er der landet en historisk kompensationsordning til de danske minkavlerne, der i efteråret blev tvunget til at aflive deres mink.

Det fortæller fungerende finansminister Morten Bødskov (S) på et såkaldt doorstep i Finansministeriet.

Her er han flankeret af fødevareminister Rasmus Prehn (S) og aftalepartierne Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance.

Aftalen forventes at koste mellem godt 15 og 19 mia. kr. og skal blandt andet dække avlernes tabte fortjeneste frem til 2030. En del af aftalen er også en såkaldt tempobonus til de minkavlere, der har aflivet deres mink hurtigt.

Aftalen om minkkompensation
  • Minkavlerne modtager en erstatning for de mink, der er slået ned i 2020, men som ikke blev pelset og derfor ikke kan sælges.

  • Minkavlerne modtager erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.
  • Den forventede restværdi at minkavlernes uudnyttede ting (eksempelvis stalde og bure, red.) erstattes.
  • Følgeerhverv som fodercentraler, pelserier eller minkauktionshuse, der er afhængige af minkavl, kan også få erstatning, hvis over halvdelen af omsætningen er baseret på dansk minkavl.
  • Udbetalingen af den såkaldte tempobonus, som regeringen lavede for at få minkavlerne til at aflive deres mink hurtigt, ventes at blive udbetalt i februar.
  • Aftalen indeholder en dvaleordning, så avlere kan genoptage erhvervet, når forbuddet om hold af mink udløber næste år.
  • Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til minkavlerne. Dette vil ske på baggrund af en individuel vurdering.

  • .Hertil kommer erstatning på mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner til følgeerhverv og omstilling.

  • Endelig ventes der udgifter mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af anlæg mv.

Kilder: Finansministeriet

Det helt eksakte beløb kendes endnu ikke, blandt andet fordi hver enkelt minkavlers sag skal vurderes. Men gennemsnitligt ventes det, at hver minkavler kan få mellem omkring 11 og 13 mio. kr.

»Beløbet afspejler, at det er en erstatning til et erhverv, der de facto er lukket ned,« siger Morten Bødskov.

»En ting er erstatningen til avlerne, hvoraf flere har gæld. Derudover er der følgeerhverv. Og samlet set betyder det, at aftalen har det omfang, den har,« siger han.

Foruden erstatning til minkavlerne er der i aftalen således også kompensation til blandt andet underleverandører som fx foderfabrikker.

»Vi udbetaler beløbene så hurtigt som muligt,« lyder det fra fødevareminister Rasmus Prehn, der oplyser, at der bliver lavet en taksationskommission, som skal stå for den administrative del af erstatningerne.

»Men vi arbejder på et fasttrack, så vi hurtigst muligt kan få nogle penge ud,« siger ministeren.

Aftalen mandag aften er kulminationen på et langt forløb.

Myndighederne fandt de første tilfælde af smitte med covid-19 blandt mink i juni.

4. november meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle Danmarks cirka 15 mio. mink på de ifølge Fødevarestyrelsen 1139 danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed.

Man var bange for, at en særlig mutation af coronavirus skulle brede sig også blandt mennesker, og at det kunne svække vaccinerne.

18. november trak Mogens Jensen (S) sig som fødevareminister, fordi det kom frem, at regeringen i første omgang ikke havde lovgrundlaget på plads til at aflive de mange mink.

Et politisk flertal har vedtaget et midlertidigt forbud mod hold af mink. Det udløber ved udgangen af 2021.

Enhedslisten har talt for helt at afvikle erhvervet, mens flere andre partier ønsker at beholde muligheden for minkavl i Danmark.

Blandt andet har Konservative og Dansk Folkeparti foreslået, at minkavlerne lægger deres forretning i dvale mod et tilskud i et par år og indtil forbuddet mod minkhold ophører. Det vil i sidste ende gøre det billigere for staten i sidste ende, lyder det fra de to partier.

Aftalen er endt med at indeholde en ordning til de minkavlere, der hellere vil genoplive deres erhverv end modtage en fuld erstatning. Til det, er der afsat omkring 60 mio. kr.

Nye Borgerlige, Enhedslisten, Alternativet, Konservative og Dansk Folkeparti er endt med ikke at tilslutte sig aftalen.

Læs også