Erhverv

Hver fjerde advokatfuldmægtig har oplevet sexchikane

Ifølge formanden for Djøf Advokat er sexisme i advokatbranchen særlig problematisk, fordi det kan være med til at sætte spørgsmålstegn ved advokaternes »særstatus« i samfundet.

I en ny undersøgelse foretaget af Djøf Advokat og Danske Advokater svarer i gennemsnit 18 pct. af de adspurgte kvinder og 8 pct. af de adspurgte mænd, at de har oplevet seksuel chikane på deres nuværende arbejdsplads. Foto: Colourbox Foto: Joachim Adrian

Hver fjerde advokatfuldmægtigt og hver femte advokat har ifølge en ny undersøgelse oplevet seskuel chikane på deres nuværende arbejdsplads.

Det skriver DR på baggrund af en ny undersøgelse, der er lavet af Djøf Advokat og brancheforeningen Danske Advokater.

»Det er alarmerende tal. Advokater har en særlig status i samfundet, og hvis vi skal bevare den, så må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved, hvordan vi opfører os,« siger Mathias Krarup, der er formand for Djøf Advokat, til DR.

Om undersøgelsen
  • Spørgeskemaet er sendt til alle medlemmer af Djøf Advokat og samtlige ansatte i Danske Advokaters medlemsvirksomheder
  • Samlet har 10.050 modtaget spørgeskemaet, hvoraf 2.668 personer har svaret
  • Undersøgelsen er derved ikke repræsentativ
  • I gennemsnit har 18 pct. af de adspurgte kvinder og 8 pct. af de adspurgte mænd svaret, at de har oplevet seksuel chikane
  • Hver fjerde advokatfuldmægtig har oplevet sexchikane
  • 19 pct. af de adspurgte advokater har oplevet sexchikane
Kilde: DR

Undersøgelsen blandt advokaterne er foretaget ved at sende et personligt spørgeskema ud til samtlige medlemmer i Djøf Advokat og alle ansatte i Danske Advokaters medlemsvirksomheder.

Samlet er spørgeskemaet sendt ud til 10.050 medlemmer, hvoraf 27 pct. svarende til knap 2.700 personer har svaret.

Advokatbranchen er dog langt fra den eneste branche, der kæmper med sager om seksuel chikane og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

I kølvandet på debatten om sexisme på arbejdspladsen, der for alvor blev kickstartet af tv-værten Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla 2020, er flere sager om krænkelser dukket op i diverse brancher og fagforeninger. Det gælder bl.a. i mediebranchen, blandt politikere, læger, sygeplejersker og hos Djøf og Buisness Danmark, der er fagforening for sælgere og marketingsansatte.

Formanden for Djøf Advokat siger til DR, at den seneste undersøgelse af sexisme i advokatbranchen får ham til at frygte, at sagerne om krænkelser og seksuel chikane på arbejdspladsen kan få unge jurister til at fravælge jobs i advokatbranchen.

De advokatfuldmægtige er uddannede jurister, der er ved at videreuddanne sig til advokater. Derfor vil de oftest være både yngst og relativt nye i de virksomheder, de er tilknyttet, og det kan ifølge Mathias Krarup få betydning, hvis de oplever krænkende adfærd.

»Det er klart, at hvis man bliver krænket, er det en helt naturlig følge, at man vil søge andre steder hen og måske forlade branchen helt,« siger han til DR.

I undersøgelsen svarede 54 pct. af de adspurgte kvinder, at de havde nævnt sexchikanen for andre på arbejdspladsen.

41 pct. af mændene svarede, at de havde nævnt det for nogen på arbejdspladsen.

Over halvdelen af både de adspurgte mænd og kvinder svarede, at det ikke fik nogen konsekvens for krænkeren.

Danske Advokater og Djøf Advokater har ifølge DR nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret skal komme med en række anbefalinger til, hvordan virksomheder får sat problemerne på dagsordenen.

Læs også
Top job