Erhverv
BREAKING

FLSmidth rykker op i grøn superliga: Kan få kæmpe indflydelse i klimakampen

FLSmidth vil reducere CO2-udledningen hos selskabets kunder i cement- og mineindustrien. I dag står cementfabrikker og minedrift tilsammen for 10 pct. af verdens CO2-udledning – eller 100 gange så meget som hele Danmark.

Danske FLSmidth bygger cementfabrikker og miner i hele verden. Her er et foto fra en mine i Sydafrika. PR-foto Danske FLSmidth bygger cementfabrikker og miner i hele verden. Her er et foto fra en af virksomhedens cementfabrikker. PR-foto

Den danske industrikæmpe FLSmidth har indledt en kamp for CO2-reduktioner, der kan få ualmindelig stor betydning i den globale klimaindsats.

I forbindelse med onsdagens årsregnskab tilslutter koncernen sig det anerkendte klimainitiativ Science Based Targets og forpligter sig dermed til at levere konkrete CO2-reduktioner hos sine kunder i mine- og cementindustrien.

Udmeldingen vækker opsigt, fordi FLS er storleverandør til den globale mine- og cementindustri, der står for ca. 10 pct. af verdens CO2-udledning. Det er 100 gange så meget som hele Danmark.

»Der er næppe andre virksomheder i Danmark, der kan få så markant en indflydelse i klimakampen,« siger Fleming Voetmann, vicepresident for bæredygtighed i FLS.

»Historisk set er det ca. en tredjedel af alle cementfabrikker rundtomkring i verden, der kører på vores udstyr. Vi er jo den store dreng i klassen, og derfor har vi en unik mulighed for at drive forandringen i hele industrien,« uddyber han.

Med Science Based Targets træder FLS ind i en superliga for klimamål. Virksomheders målsætninger kan kun blive godkendt af Science Based Targets, hvis de er på linje med Parisaftalens mål, og FLS har nu sagt ja til at tage sin del af ansvaret for at holde verdens temperaturstigninger under 1,5 grader.

Tre typer af CO2-udledning

Den internationale protokol for at opgøre drivhusgasudledning opererer med tre forskellige typer:

  • Scope 1 er den direkte udledning fra firmaets aktiviteter, f.eks. fra produktion af et produkt.
  • Scope 2 er de indirekte udledninger fra elektricitet købt og brugt af virksomheden – altså de udledninger, som kommer af at producere den energi, som virksomheden bruger.
  • Scope 3 dækker over alle indirekte udledninger fra aktiviteter knyttet til firmaet, men uden for firmaets kontrol. Det er altså udledninger fra hele værdikæden til firmaet, hvad enten det er underleverandører, medarbejderes pendlerture, transport og distribution – ja, endda fra den endelige skrotning af firmaets produkter, maskiner og lignende.

Kilde: Green House Gas Protocol

Indsatsen indebærer, at FLS har indsamlet CO2-aftrykket fra samtlige leverandører og kunder. Det er det, der hedder scope 3, og som mange virksomheder bliver kritiseret for at ignorere, når de vifter med den grønne fane.

Som Finans afdækkede før jul har kun hver fjerde af Danmarks 100 største virksomheder sat mål for reduktion af CO2-udledningen i scope 3.

Ifølge Sven Beyersdorff, ledende partner i det danske konsulentfirma Nordic Sustainability, er det særligt imponerende, at FLS rykker ind i det gode selskab, fordi det er meget mere kompliceret for en virksomhed som FLS at indsamle data for scope 3, når virksomhedens kunder er miner og cementfabrikker i fjerne dele af verden.

»Jeg synes, det er meget imponerende, når man tager i betragtning, hvad det er for en industri, FLS er i. Det er ikke et selskab, der traditionelt har været kendt for at gøre meget på bæredygtighed. Det er et godt eksempel for andre virksomheder, hvordan FLSmidth har forstået signalerne i tiden og ændrer deres forretningsmodel,« siger han.

Ifølge en ny analyse fra Carbon Disclosure Project er scope 3 i gennemsnit 11 gange større end virksomheders direkte CO2-udledning, men i FLS’ tilfælde udgør scope 3 over 99 pct. af virksomhedens samlede CO2-aftryk.

Den konkrete målsætning går på, at FLS hvert år frem mod 2030 skal reducere emissionen fra nysalget med 7 pct. Man fokuserer på nysalget, fordi det ikke er muligt at påvirke de miner og cementfabrikker, som er opført for længst.

»Vi har sat årlige mål, fordi det er langt mere troværdigt. Det betyder jo, at vi til vores næste årsregnskab i februar 2022 er forpligtiget til at lægge tallene på bordet og vise, hvor langt vi er nået. Det er godt for investorer og alle andre, der vil kigge os lidt i kortene,« siger Flemming Voetmann.

Siden november 2019 har FLS arbejdet efter en ambition, der hedder Mission Zero. Målet er at stille teknologi til rådighed, der gør det muligt for verdens miner og cementfabrikker at nulstille CO2-udledningen i 2030.

Ifølge Flemming Voetmann er det allerede nu muligt at reducere 70 pct. af CO2-udledningen med nye konkurrencedygtige teknologier. På cementområdet handler det bl.a. om at bruge ler i stedet for kalk. Men da de fleste cementfabrikker er placeret op ad kalkminer og har en lang levetid, er det ikke en omstilling, der går ret hurtigt.

Vi er jo den store dreng i klassen, og derfor har vi en unik mulighed for at drive forandringen i hele industrien.

Fleming Voetmann, vicepresident for bæredygtighed i FLS

For FLS er der imidlertid ingen tvivl om, at de klimavenlige teknologier er nøglen til succes fremover. Der er simpelthen ingen vej udenom for industrikæmpen med hovedsæde i Valby i København.

»Det er 100 procent drevet af profit. For os er der ikke noget alternativ. Det at lave en basismine eller en basis cementfabrik som den så ud i 1990’erne, er der 20 andre selskaber i Kina, der kan gøre billigere. Bæredygtighed og digitalisering er de to eneste måder, vi kan differentiere os på,« siger Flemming Voetmann.

Ud over målsætningen for reduktioner hos kunder og leverandører, har FLS besluttet at nulstille CO2-udledningen fra virksomhedens egen drift og energiforbrug i 2030.

Ud over FLS har bl.a. Danfoss, Grundfos og Chr. Hansen tilsluttet sig Science Based Targets-initiativet.

Læs også