Erhverv

Forskningsprojekt fra Aarhus Universitet viser, at chefens vurdering kan øge din livsindkomst med op til 12 pct.

Performance management har en tydelig effekt på virksomheden, lederne og medarbejderne, viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet. 

Anders Frederiksen har stået i spidsen for forskningsprojektet om performance management
Foto: Aarhus Universitet

Flere års diskussion om effekten af kostbare performance management systemer, der måler medarbejdernes præstationer, har nu udløst et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet. Resultaterne viser en sammenhæng mellem de performanceratings som medarbejderne får, deres lønudvikling og virksomhedens økonomiske performance.

Performance management kan betragtes som et system, der sætter nogle mål for den enkelte medarbejder. Målene evalueres løbende og afslutningsvis laves en performance vurdering, som tager afsæt i de mål, der blev sat i starten. Performance vurderingerne inddrages ofte, når der skal forhandles løn.

»Performance management tilgangen er fornuftig og virker efter hensigten. De gode ledere påvirker medarbejdernes præstation, og hvis det går godt, er der belønning til såvel lederne som deres medarbejdere,« siger professor og forskningsleder Anders Frederiksen ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Ansatte, som får gode vurderinger af deres chef, har mulighed for at øge deres livsindkomst med op til 12 pct. Forskningen viser samtidigt, at de chefer, som giver høje vurderinger, også er dem, som gennem motivation og god ledelse driver den del af organisationen, som klarer sig bedst.

»De virksomheder, der primært anvender performance management systemer er større virksomheder. Tendensen er, at interessen for at anvende systemerne kommer og går, men alle store virksomheder i Danmark gør efterhånden brug af dem,« siger Frederiksen.

Forskningsprojektet er baseret på et omfattende datamateriale fra en tiårig periode i en stor skandinavisk servicevirksomhed med mere end 13.000 medarbejdere.

Datasættet er udgjort af en række økonomiske nøgletal bestående af lønninger, bonusser, anciennitet og de vurderinger som chefer på forskellige niveauer giver deres medarbejdere i de årlige medarbejdervurderinger, som er et led i virksomhedens performance management system.

BRANCHENYT
Læs også