Erhverv

ISS lukker rædselsåret 2020 med et underskud på 5,2 mia. kr.

Forventningerne til 2021 varsler endnu et hårdt år for servicekoncernen med en driftsmarginal på lidt over 2 pct.

ISS og koncernchef Jacob Aarup-Andersen har fremlagt regnskab for 2020. Han har dog "kun" haft indflydelse på de fire af månederne, da han tiltrådte den 1. september. Foto: Gregers Tycho

Efter et år med mange udgifter til restruktureringer lander ISS et nettounderskud i 2020 på 5,2 mia. kr.

Det var så stort set, hvad investorerne havde forventet, og det samme gælder omsætningen, som ramte 69,8 mia kr.

»2020 var et år, der ikke vil blive glemt. Den globale pandemi udfordrede ISS og økonomier og virksomheder over hele kloden. Vores økonomiske præstationer blev negativt påvirket af globale lockdowns og gennem disse udfordrende tider har vi fokuseret på vores kollegers sikkerhed og sundhed, da de gjorde en reel forskel for vores kunder og deres medarbejdere,« siger koncernchef Jacob Aarup-Andersen fra ISS Group.

Jacob Aarup-Andersen overtog først styringen af ISS i september og har sat en større omstrukturering i gang, og det koster på indtjeningen.

Han har i gang sat en ny strategi ”OneISS”, der skal få ISS ud af de markeder, hvor man ikke tjener penge og koncentrere sig om større og mere profitable kontrakter.

Strategiændringen er så omfattende, at der reelt er tale om en turn around af virksomheden.

»Mod slutningen af 2020 annoncerede vi vores OneISS-strategi for at forbedre driften. Vi har holdt et betydeligt tempo og grundlæggende forbedret driftsmodellen, samtidig med at vi arbejdede på en kortsigtet vending,« siger Jacob Aarup-Andersen.

I år bliver stadig et vanskeligt år for ISS, men koncernen forventer dog en positiv driftsmarginal på ”over 2 pct.” mod sidste års minus på 4,6 pct.

Kigger man hovedtallene i gennem for 2020, så er det trist læsning. Driften gav et underskud på 4,7 mia. kr. og nettoresultatet for de fortsættende forretninger blev et underskud på godt 5,2 mia. kr.

De mere langsigtede finansielle mål for 2022 - eller målene for turn around - er en finansiel gearing på under 3 gange driften og en driftsmarginal på over 4 pct., når ISS går ind i 2023.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet mener, at ISS’ ”sundhedstilstand” er væsentligt værre en mange havde forventet.

»Det tog bestyrelsen alt for længe at erkende og handle på de udfordringer, som ISS havde. Der kan ikke være en anderledes konklusion på dagens regnskab. ISS forventer fortsat først at være i nærheden af den tidligere indtjeningsevne i 2023! Årene 2021 og 2022 bliver svære omstillingsår,« lyder det i en umiddelbar kommentar til årsregnskabet fra Per Hansen.

Et ”normalt” ISS år er efter hans mening lig med 5 pct. organisk vækst, en driftsmarginal på 5-5,5 pct. og udlodning af en betydelig del af årets resultat.

ISS forventer hverken at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2021 og 2022, fordi den finansielle gearing er for høj - i 2020 lå gearingen på minus 11,5 gange driftsresultatet (justeret ebitda).

Læs også