Erhverv

Evida i Viborg fortæller historien om det offentliges forfald i Danmark

Hvor er du, Bertel Haarder, der har tordnet mod offentligt tyranni? Vi er tilbage ved, at borgerne er idioter.

Halvdelen af alle ufaglærte er ordblinde.

Ordblinde bliver sat af, hvis man fylder ukendte, lange og komplicerede ord ind i en tekst. Det er derfor, det er godt, at staten har sat de ufaglærtes forbundsformand, Per Christiansen, ind i bestyrelsen for Evida. Så kan han holde øje med, at det nationale gasforsyningsselskab ikke glemmer de danskere, der har svært ved at læse.

Altså med mindre selskabet er blevet overtaget af teknokrater. Så er 3F’s formand naturligvis magtesløs. Lige så magtesløs som hans ordblinde medlemmer og gaskunderne og de danskere, der ville give deres hund træbeskyttelse, hvis ikke den myndighed, der havde udsendt beskeden, hurtigt fortalte, at der var tale om en fejl.

Evida bruger 420 ord på at fortælle, hvordan man logger på ”Mit Evida”. Per Christiansens medlemmer skal stave sig gennem 420 ord for at få den oplysning, at de skal bruge et ottecifret kundenummer og en adgangskode, som ikke er deres mailadresse, for at indberette deres forbrug af gas via selvbetjening.

Det er budskabet i mailen. Der skal ikke indberettes noget nu, og der er ingen ændringer af betydning. Butikken i Viborg har i sin kerne bare sendt et tal på otte cifre og ønsket god fornøjelse med en digital selvbetjeningsløsning, som hr. Gennemsnit m/k skal bruge den gang om året, hvor han melder sit forbrug af naturgas ind.

Dét er forfald sat på formel. Det offentliges deroute i en nøddeskal.

Efter en kamp, der begyndte for 40 år siden, og hvis grundtanke var at sætte borgerens behov først i mødet med det offentlige, kan stillingen gøres op. De læsesvage og digitalt usikre har tabt, og alle andre står halvskidt.

Kampen gjaldt forståelighed og brugervenlighed. Offentlige skrivelser kom under lup for kancellisprog og omsvøb, som var til stor gavn for dem, der forfattede skrivelserne, men til stort besvær for dem, der skulle læse og forstå dem.

Skrankepave- og stempeltyranni kom i kritisk lys, for var det offentlige måske ikke til for borgerne? Staten og kommunerne sendte ikke bare sig selv på kursus i brugervenlighed. De forskød simpelthen deres fokus fra deres egne behov til borgernes behov. Fantastisk.

Hvor er du, Bertel Haarder, der har tordnet mod offentligt tyranni? Og hvor er du, Marianne Jelved, der har haft øje for de svage? Jeg har en idé: Kunne I ringe til Per Christiansen og fortælle, at I er klar til at tage en tur med Evida og dens kloner, hvis han tør banke koteletten i bordet, når han ser mails som den om ”Mit Evida”?

Det er jo et himmelråbende tilbageskridt, at det offentlige – her Evida – igen har gjort borgernes tid værdiløs.

For 40 år siden var det ligegyldigt, om hr. Gennemsnit skulle bruge halve timer på at forstå, om han havde fået medhold eller afslag fra en myndighed. Opfattelsen var hos det offentlige, at hans tid var værdiløs. I 2021 kan et statsejet gasforsyningsselskab sende en fuldkommen sort e-mail ud til afkodning hos 400.000 virksomheder og husstande.

Prøv at regne ud, hvad butikken i Viborg koster Danmark i arbejdstimer, hvis 400.000 borgere bruger fem minutter hver på at afkode, at de har modtaget et ottecifret kundenummer. At det var budskabet. Pakket ind i jubeludbrud om den digitale krøbling ”Mit Evida”, der ikke kan indlæse mailadresser og er værdiløs for kunden 364 dage om året.

Butikken i Viborg koster, regnet i tid, Danmark knap fire års nyttesløst arbejde.

Borgerens tid er igen ved at blive gjort værdiløs – og borgeren til idiot. Jeg kender en mand, der måtte åbne tre mails på digital post fra to forskellige myndigheder med nøjagtig samme besked. Det var tidspunktet for en sygehusbehandling. Og en anden, der måtte bruge 45 minutter i en telefonkø til Skat for at få at vide, at grunden til, at han ikke kunne indberette e-løn, var, at han havde slået pop-up vinduer fra.

Et samfund, der vender tilbage til, at borgerne har problemet, hvis noget er uforståeligt eller tidsspilde, har i mine øjne tabt. Teknokraterne har vundet.

Teknokrater er ikke onde. Det ligger dem bare fjernt, at det skulle være et problem, at en mail om en digital selvbetjeningsløsning koster samfundet i alt fire års arbejdstid. For den virker jo. Man skal indtaste et kundenummer på otte cifre og den adgangskode, man modtog i Evidas første brev til én, eller også kan den nulstilles på https://selvbetjening.evida.dk/login/forgotpassword, og så kan man danne en ny, og har man glemt kundenummeret, kan man kontakte Evida på https://evida.dk/kontakt.

Ikke at man skal bruge den oplysning til noget som helst. Nu. Først engang. Evida giver nærmere besked.

Hallo, derude: Er der en politiker til stede? Det haster.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.

Læs også