Erhverv

Nilfisk ser nyt svært år foran sig men med forbedret vækst

2020 bød på en negativ vækst på 11,5 pct. og en overskudsgrad på 12,1 pct. - aktien stiger kraftigt på forventningerne til 2021

Nilfisk har offentliggjort sit årsregnskab for 2020, der er stærkt præget af nedlukningerne rundt om i verden. Foto: Nilfisk

Nilfisk kom ud af 2020 med en omsætning på 832 mio. euro og dermed en negativ organisk vækst på 11,5 pct.

Driftsmarginalen før særlige poster blev på 12,1 pct. og svarer dermed til de seneste opjusterede forventninger som selskabet kom med i januar.

De mange nedlukninger rundt om i verden påvirkede selskabet negativt, og det viste sig især i de to første kvartaler. Men situationen bedrede sig som året skred frem.

Da de mange nedlukninger er fortsat i begyndelsen af dette år, er Nilfisk det man kan kalde forsigtig optimistisk for 2021 på grund af forventninger til udrulning af vaccinerne og dermed en gradvis større genåbning i sidste halvdel af året.

Koncernen forventer en organisk vækst på mellem 5 og 10 pct. sammenlignet med 2020 og en overskudsgrad på mellem 12,5 og 14,5 pct.

Den melding har fået kursen på Nilfisk-aktien til at skyde i vejret. Efter et par timers handel ligger aktien til en stigning på ikke mindre end 17 pct.

»2020 blev et år, ingen kunne have forudset, og i Nilfisk har vi været dybt påvirket af COVID-19-situationen. Selvom vi så en fremgang i markedsaktiviteten efter et stort fald i begyndelsen af året, nåede efterspørgslen ikke tilbage på det niveau, vi så før pandemien. Det resulterede i en negativ organisk vækst. Det betyder, at 2020 ikke endte, som vi havde forventet. På trods af fortsat usikkerhed i markedet regner vi med en øget markedsaktivitet og forventer at genskabe væksten i 2021,« siger koncernchef Hans Henrik Lund fra Nilfisk.

I 2020 landede driftsoverskuddet før særlige poster på 32,9 mio. euro, men før første gang i mindst fem år må Nilfisk konstatere, at man oplevede et nettounderskud. Det blev på 2,6 mio. euro mod et overskud året før på 8,7 mio. euro.

Gennem hele 2020 har Nilfisk været nødt til at indføre noget, der nærmer sig krisemanagement. Nedlukningerne betød, at man konstant skulle skalere sin produktion op og ned i forhold til den ofte svigtende efterspørgsel fra kunder, der ligeledes var lukket ned.

Desuden handlede sidste år mest om at gennemføre hurtige besparelser for at sikre en stabil arbejdskapital og en prioritering af investeringerne.

I 2021 forventer koncernen, at kunne være tilbage til en mere normal hverdag, hvor fokus er på at drive forretningen fremad og ikke kun stoppe huller forårsaget af coronakrisen.

»Vi ser 2021 som et år, hvor vi kan vende vores fokus endnu mere mod ”commercial execution” og konstante forbedringer af den oplevelse, vi tilbyder vores kunder,« siger Hans Henrik Lund.

Nilfisk betaler ikke udbytte til aktionærerne for 2020.

BRANCHENYT
Læs også