Erhverv

Skat barberer 3,9 mia. af krav mod storkoncerner efter regnefejl

Gennemgangen af en regnefejl i et storopgør mod multinationale selskaber har afsløret nye fejl i Skattestyrelsen.

Skatteminister Morten Bødskov betegner fejl i Skattestyrelsens behandling af sager mod multinationale selskaber som "beklagelige", men lægger ikke op til stramninger ud over de tiltag, styrelsen selv har gennemført. Foto: Anders Brohus

Skattestyrelsen har returneret 3,9 mia. kr. til en række multinationale selskaber som følge af en regnefejl i et kæmpeopgør om rente- og udbytteoverførsler til udlandet. Korrektionen er mindre end Skattestyrelsen først ventede fordi der er konstateret nye fejl, fremgår det af et nyt notat.

Skattestyrelsen har rejst et samlet skattekrav på knap 7 mia. kr. mod 48 koncerner, bl.a. en række kapitalfondsejede virksomheder, der har ført renter og udbytter ud af Danmark, ofte til skattely. ..

BRANCHENYT
Læs også