Erhverv

Bavarian jagter mere end 1 mia.kr. - udbyder nye aktier - og offentliggør forventninger til 2021

Foto: Bavarian Nordic

Bestyrelsen for Bavarian Nordic har besluttet at gennemføre et udbud af nye aktier til markedskurs. Det oplyser selskabet tirsdag.

- Udbuddet åbner straks og gennemføres som en accelereret book-building proces med udbud af op til 5.830.031 nye aktier, svarende til op til 9,97 pct. af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital i en privat placering rettet mod institutionelle og private investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner, oplyses det.

Kan aktierne sælges til tirsdagens slutkurs vil provenuet være omkring 1,356 mia. kr., men typisk sælges aktierne med en mindre rabat ved en privat placering. Resultatet af udbuddet ventes allerede senere tirsdag.

En del af pengene vil Bavarian bruge på selv at finansiere fase 1/2 forsøg med mennesker med sin covid-19-vaccine, ABNCoV2, der er indlicenseret fra Adaptvac.

De første forsøg ventes påbegyndt 12. marts med 42 personer. Der ventes resultat herfra ved udgangen af juni i år.

Bavarian vil fortsat jage en partner til yderligere forsøg, men vil finansiere yderligere fase 2 forsøg, hvis der ikke er fundet en partner.

- Mens der stadig søges finansiering til den videre udvikling af vaccinekandidaten, forpligter Bavarian Nordic sig til at finansiere endnu en regulatorisk fase 2 klinisk undersøgelse og forøgelse af produktionskapacitet, skriver selskabet.

Et eventuelt fase 3-forsøg vil Bavarian søge yderligere finansiering til.

Specifikt oplyser Bavarian, at provenuet påtænkes anvendt til:

- Finansiering af en klinisk fase 2-undersøgelse og forøgelse af produktionskapacitet for at imødekomme den potentielle fremtidige kliniske udvikling frem til udstedelsen af en licens af Bavarian Nordics COVID-19 vaccinekandidat ABNCoV2, der er indlicenseret fra AdaptVac. Indledningsvist vil kun en mindre del af det samlede provenu blive brugt til finansiering af fase II ABNCoV2-undersøgelsen.

- Fortsat styrkelse af selskabets produktionskapacitet for at øge smidighed og fleksibilitet i forhold til potentielle muligheder, hvor Bavarian Nordic kan producere vacciner på vegne af tredjeparter for eksempel COVID-19 vacciner.

- Sikring af den strategiske fleksibilitet, der er nødvendig for at forfølge en aktiv opkøbsstrategi, der gør det muligt for virksomheden at reagere hurtigt på nye muligheder, som selskabet mener kan opstå i markedet.

- En styrkelse af selskabets kapitalgrundlag og kontante beredskab (generelle virksomhedsformål).

Bavarian fremhæver, at de foreløbige resultater for Bavarian Nordic/AdaptVacs COVID-19 vaccinekandidat, ABNCoV2 cVLP, der er blevet offentliggjort i et peer review i Journal Nature Communications, viste at efter den første vaccination med ABNCoV2, var vaccinen mindst på niveau med, og i de fleste tilfælde bedre, end hvad der er observeret med andre vaccineteknologier indenfor COVID-19.

- Der er desuden indikationer på en meget stærk immunrespons fra ABNCoV2-vaccinen kan potentielt resultere i vedvarende virkning, selv når nye virusstammer opstår, hvilket kan give ABNCoV2 en fordel sammenlignet med andre vacciner, der allerede er godkendt eller i sene stadier af kliniske forsøg, skriver Bavarian.

Samtidig oplyser selskabet, at i I 2021 venter Bavarian Nordic en omsætning på mellem 1900 mio. kr. og 2200 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på mellem 100 mio. kr. og 250 mio. kr.

Der ventes likvider ved årets udgang på mellem 300 mio. og 500 mio. kr. Heri er ikke indregnet provenu fra udbud af nye aktier, som selskabet også meddelte tirsdag efter børstid.

Læs også