Erhverv

Pensionskæmper kritiseres for klimanøl: 14 ud af 17 mangler kortsigtede klimamål

Pensiondanmark, Akademikerpension og Danica har som de eneste danske pensionsselskaber sat forpligtende mål for at reducere CO2-aftrykket på den korte bane.

Illustration: Anders Vester Thykier.

De danske pensionsselskaber står i kø for at promovere sig på deres grønne tiltag, men kun 3 ud af 17 selskaber har sat forpligtende mål for at reducere CO2-aftrykket fra deres milliardinvesteringer inden for en kortere årrække.

Det viser Finans’ kortlægning af de danske pensionsselskabers klimamål.

Selskaberne PensionDanmark, Akademikerpension og Danica har som de eneste forpligtet sig til at reducere investeringernes klimaskadelige aftryk i 2025. Det er nødvendigt, hvis man vil være med til at løse den kæmpemæssige klimaopgave, som verdenssamfundet står overfor, påpeger PensionDanmarks adm. direktør, Torben Möger Pedersen.

»Jo længere vi udskyder de konkrete initiativer, jo sværere bliver det at nå målet. Hvis man har forpligtet sig til at leve op til Parisaftalen, er man også nødt til at sætte løbende mål for, hvordan man kommer derhen,« siger han.

CO2-reduktionsmål for 2025
 • Pensiondanmark: CO2-aftrykket fra aktier, virksomhedsobligationer og ejendomme skal reduceres med 20 pct. i 2025 i forhold til 2019-niveau.
 • Akademikerpension: CO2-aftrykket fra aktier og kreditobligationer skal reduceres med 26,8 pct. i 2025 i forhold til 2019-niveau.
 • Danica: CO2-aftrykket skal reduceres med 15-35 pct. i 2025 i forhold til 2019-niveau. Det gælder for følgende sektorer, der er blandt de mest klimabelastende:
  Energisektoren: -15 pct. (scope 1, 2 og 3).
  Forsyningssektoren: -35 pct. (scope 1).
  Transportsektoren: -20 pct. (scope 1/scope 3).
  Stålsektoren: -20 pct. (scope 1 og 2).
  Cementsektoren: -20 pct. (scope 1).

Torben Möger Pedersen var med til at etablere FN-initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Det er en international sammenslutning af institutionelle investorer, der forpligter sig til at reducere CO2-aftrykket fra deres investeringer allerede fra 2025. Det er også via den sammenslutning, at Akademikerpension og Danica har forpligtet sig til at levere konkrete drivhusgasreduktioner om fire år.

Reduktionsmålene for 2025 spænder mellem 15 og 35 pct. opgjort på forskellige aktivklasser i de forskellige selskaber. Det er udtryk for, at der stadig mangler en fælles skabelon.

»Der er ingen tvivl om, at det bliver svært, men det skal ikke betyde, at vi ikke gør noget. Vi skal i gang nu for at nå de langsigtede mål,« siger Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica.

I alt oplyser 10 danske pensionsselskaber til Finans, at CO2-aftrykket fra deres investeringer skal være nulstillet inden 2050. Men det giver politisk direktør i Mellemfolkeligt Samvirke Lars Koch ikke meget for.

»Det er varm luft, hvis man sætter et mål for 2050 uden at bakke det op med kortsigtede mål. Vi har dødtravlt med den grønne omstilling, og det er skuffende, at så få danske pensionsselskaber rykker på det,« siger han.

Flere andre selskaber er da også på trapperne med kortsigtede reduktionsmål. Det gælder landets største pensionsselskab, PFA, Pensionskassen for Akademikere, P+, og PKA, der alle har tilsluttet sig Net-Zero Asset Owner Alliance. Desuden planlægger pædagogernes pensionsselskab, PBU, at lancere reduktionsmål for 2030 senere i denne måned.

Jeg tror på, at det handler om at turde komme i gang.

Jon Johnsen, adm. direktør i PKA

Ind til nu har det været en stopklods for mange, at der er usikkerhed om, hvordan man skal rapportere om CO2-aftrykket. Et andet problem har været at skaffe CO2-data fra mange af de virksomheder, som pensionsselskaberne investerer i. Men ifølge PKA-direktør Jon Johnsen er man nu så langt, at det er tid til at tage næste skridt.

»Jeg tror på, at det handler om at turde komme i gang. Når man først kommer i gang, så lærer man af det, og så bliver man bedre. Og så er jeg sikker på, at vores mål og målemetoder bliver endnu bedre frem mod 2025 og 2030,« siger Jon Johnsen, der melder PKA’s kortsigtede klimamål ud inden udgangen af 2021.

Blandt de mere henholdende selskaber er ATP, Industriens Pension og Sampension.

I ATP arbejder man for at få udviklet sammenlignelige regnskabsstandarder på området, før man går ud med konkrete mål. Også i Industriens Pension vil man have mere valide data, inden man fastlægger vejen til at blive CO2-neutral i 2050.

I Sampension mener viceinvesteringsdirektør Jesper Nørgaard, at det handler om at gøre noget i stedet for at fokusere på bestemte procentsatser i 2025.

»Vi har som mål at levere CO2-reduktioner hvert år og altid ligge lavere end verdensindekset. Det lyder måske kedeligt i nogles ører, men det giver konkrete resultater. Sampension har efter min bedste overbevisning allerede nået de gængse målsætninger i branchen for CO2-reduktioner i 2025. Men det betyder ikke, at vi læner os tilbage. Vi kommer også til at levere CO2-reduktioner i årene, der kommer« siger han.

Læs også
Top job