Erhverv

EU-sag får transportminister Benny Engelbrecht til at sparke ny postaftale til hjørne

I månedsvis har regeringen sigtet mod en ny postlov i marts. Men det har uventede EU-klagesager nu sat en stopper for.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har ud af det blå sparket en ny postaftale til hjørne. Foto: Jens Dresling.

Ud af det blå udskyder regeringen med transportminister Benny Engelbrecht i front planer om en ny postaftale.

I månedsvis har målet være at lande en aftale inden udgangen af marts, men nu udskydes en ny postlov til næste folketingssamling – det vil sige engang efter oktober-åbningen af Folketinget.

»Som du sikkert har bemærket, har regeringen taget forslag til lov om ændring af postloven af lovprogrammet,« skriver ministeren i et brev dateret 12. marts til partiernes postordførere.

En ny postaftale har ellers længe trængt sig på først og fremmest for at løse problemet med, at de politiske ambitioner om at få breve leveret rundt i hele landet er en drønende underskudsforretning.

Af samme årsag har Postnord helt ekstraordinært fået et tilskud på ca. 225 mio. kr. i 2020, og nu er spørgsmålet så, hvor mange penge der er brug for i de kommende år, og hvem der skal betale regningen.

Derfor giver det efter min opfattelse ingen mening at søge ny lovgivning gennemført, når det må forventes, at der vil pågå undersøgelser fra Kommissionens side.

Benny Engelbrecht (S), transportminister

Det var især det spørgsmål, som en ny postaftale forventes at give svaret på.

Den overraskende udskydelse af den nye postlov forklares med, at en nylig beretning fra Rigsrevisionen med flere kritikpunkter af Post Danmarks regnskabspraksis har fået »en større erhvervsorganisation« til at klage til EU-Kommissionen.

Netop Rigsrevisionens beretning, som blev offentliggjort i januar, ses af bl.a. brancheorganisationen ITD, fragtkoncernen Danske Fragtmænd og vognmandsforeningen DTL som en rygende pistol i forhold til en årelange kritik af, at Postnord kanalisere penge mellem den statsstøttede brevforretning og selskabets godsforretningen, som drives i direkte konkurrence med private firmaer.

Selv om transportministeren i et brev sendt til statsrevisorerne den 11. februar i det store hele skyder Rigsrevisionens kritik ned, får EU-klagen alligevel ministeren til at trække i håndbremsen og lægge planen om en snarlig postaftale på is.

I brevet til postordførerne, som Finans er i besiddelse af, skriver ministeren, at »det er min forventning, at klagerne ville give anledning til, at Kommissionen ser nærmere på de forhold, der kritiseres af Rigsrevisionen i beretningen«.

Benny Engelbrecht forklarer videre, at man allerede har været i dialog med Kommissionen om de rejste klager, og at »klageren anser en formel undersøgelse for nødvendig«.

»I lyset af de allerede indgivne klager vil jeg derfor svare Kommissionen, at jeg vil hilse en sådan undersøgelse fra Kommissionens side velkommen,« skriver Benny Engelbrecht og tilføjer, at EU-klagesagen kan stå på i flere måneder.

»Derfor giver det efter min opfattelse ingen mening at søge ny lovgivning gennemført, når det må forventes, at der vil pågå undersøgelser fra Kommissionens side,« fastslår transportministeren.

Den oprindelige postaftale udløb i 2019. Siden har partierne forgæves forsøgt at finde fælles fodslag om postens fremtid.

Læs også