Serier

Revisorer advarer om voldsom stigning i økonomisk kriminalitet

Det har været en stor stigning i anmeldelserne af økonomisk kriminalitet over de seneste 10 år. Det koster samfundet milliarder af kroner. Revisorforeningens direktør betegner væksten som »eksplosiv.«

Svindelmaskinen
Antallet af anmeldelser af økonomisk kriminalitet som hvidvask, mandatsvig samt skatte- og momssvig er næsten femdoblet over de seneste ti år. Illustration: Anders Thykier

Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget kraftigt i de senere år. Det viser en opgørelse, som revisorernes brancheforening, FSR – danske revisorer, har fået udarbejdet.

»Det kommer faktisk bag på mig, at omfanget af økonomisk kriminalitet er så stort, som tilfældet er,« siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR.

»Vores analyse viser, at uanset om vi ser på bedrageri, skatte- og momssvig, hvidvask af sorte penge eller andre former for økonomisk kriminalitet, så er der tale om en nærmest eksplosiv stigning over de seneste 10 år,« siger hun.

Skatteminister Morten Bødskov mener, at FSR i deres analyse sætter fingeren på et ømt punkt.

»Skattekontrolreformen har en meget direkte linje til det, som FSR konstaterer i deres rapport, nemlig at der er en enorm udfordring med økonomisk kriminalitet og skatteøkonomisk kriminalitet,« fastslår Morten Bødskov med henvisning til den politiske aftale om at opgradere skattestyrelsen med 750 ekstra kontrolmedarbejdere i perioden fra 2021 til 2024.

Og han bakkes op af justitsminister Nick Hækkerup:

Der er behov for at gentænke indsatsen mod den komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet

Justitsminister Nick Hækkerup

»Kriminaliteten i vores samfund bliver mere global, digital og kompleks. Og som rapporten peger på, så er økonomisk kriminalitet generelt kompleks og desværre også i stigning. Jeg mener derfor, at der er behov for at gentænke indsatsen mod den komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet,« fastslår justitsminister Nick Hækkerup.

Analysen bygger på data fra Danmarks Statistik og viser, at anmeldelserne er mere end femdoblet i løbet af de seneste 10 år; fra 13.000 anmeldelser i 2009 til næsten 70.000 anmeldelser i 2019. Antal sigtelser og domme er også steget, i takt med at anmeldelserne er steget. Således er antallet af sigtelser og domme i sager om økonomisk kriminalitet blevet henholdsvis fire og femdoblet fra 2009 til 2016. Herefter er der endnu ikke målbare data, da der typisk er to til tre års forsinkelse fra en anmeldelse til, at der kan falde dom i en sag.

Kigger man på de tungere former for økonomisk kriminalitet som for eksempel skatte- og momssvig, hvidvask, mandatsvig, er antallet af anmeldelser steget med knap 500 pct. i de 10 år fra små 3.000 anmeldelser i 2009 til cirka 18.000 anmeldelser i 2019.

»Der har været afdækket mange enkeltsager, men at det samlede omfang er så stort, er virkelig overraskende,« siger Charlotte Jepsen.

Hun efterlyser en samlet vurdering af de samfundsmæssige omkostninger ved den økonomiske kriminalitet. Sådan en vurdering kan ikke opgøres på baggrund af oplysningerne fra Danmarks Statistik.

»Der er næppe tvivl om, at det omfang, vi ser her, koster samfundet et meget stort milliardbeløb hvert år i bl.a. tabte skatte- og momsindtægter. Det er penge, der i stedet kunne være brugt til velfærd eller skattelettelser. Oveni kommer så de personlige omkostninger for helt almindelige danskere, der er blevet snydt. Jeg tør slet ikke sætte tal på, hvor store de samlede omkostninger er,« siger Charlotte Jepsen.

Finans og Information kan fremvise et konkret eksempel på, hvor omfattende den mulige økonomiske kriminalitet kan være. Igennem det seneste år har de to medier i fællesskab kortlagt et større sagskompleks med 14 centrale virksomheder, der er gået konkurs med en moms- og skattegæld til statskassen på mere end 300 mio. kr.

De 14 virksomheder har tilsyneladende videreført en systematisk form for moms- og skattesvig, der også er foregået i en tidligere sag frem til 2017, den såkaldte Operation Greed-sag.

De 14 selskaber

Virksomhederne i det nye kompleks er:

Cutaco ApS:

 • Overtager 100 kunder fra Greed-selskaber. Den første kunde overfører penge til virksomheden blot tre uger efter arrestationerne i danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag.
 • Sidste genganger fra Operation Greed betaler regning syv uger efter den første.
 • På et år strømmer 70 mio. kr. gennem selskabet. Pengene sendes hovedsageligt videre til udenlandske selskaber, der ifølge Skattestyrelsen ikke har nogen tilknytning til Cutacos forretning.
 • Går konkurs med en moms- og skattegæld på 40,5 mio. kr.
 • Skattestyrelsen flager mistanke om »momskarruselsvig og organiseret EU-momssvig«.

Saltrup ApS:

 • Overtager 36 kunder fra Greed-selskaber.
 • Modtager ifølge kontoudtog store beløb fra en række selskaber, hvor der ifølge myndigheder formodes omfattende svindel med moms og skat.
 • Skattestyrelsen tager arrest i bankkonto, efter at mere end 100 mio. kr. er strømmet gennem selskabet. 94 pct. af pengene sendes til udlandet.
 • Efterlader en moms- og skattegæld på 81 mio. kr.
 • Kurator har anmeldt selskabet til politiet.

Teamlissau ApS

 • Overtager 39 kunder fra Greed-selskaber, heraf 23 gengangere fra Cutaco og Saltrup.
 • Modtager store beløb fra en række selskaber i komplekset, herunder fra Saltrup, umiddelbart inden Saltrups konto bliver beslaglagt.
 • Efterlader en moms- og skattegæld på 35 mio. kr.
 • Er ifølge kurator stråmandsselskab med relation til momssvindelkompleks.

Layno ApS og Layan Holding ApS

 • To tæt forbundne selskaber med pengestrømme til bl.a. Teamlissau.
 • Overtager 10 kunder fra Greed-selskaber.
 • Efterlader en moms- og skattegæld på 24 mio. kr.
 • Kurator oplyser, at Layno er mistænkt for at være involveret i kædesvig og momsunddragelse ved at have fabrikeret fiktive regninger.
 • Har store overførsler til virksomheder, der senere er blevet tiltalt eller dømt for systematisk hvidvask.

FFB IVS

 • Overtager 34 kunder fra Greed-selskaber.
 • Efterlader en moms- og skattegæld på 26 mio. kr.
 • Kurator oplyser, at en overvejende del af selskabets regninger fremstår som fiktive.

Selskabet af 11. December 2017 ApS

 • Overtager 16 kunder fra Greed-selskaber.
 • Oprettet, to måneder efter politiet slog til mod Operation Greed.
 • Efterlader en moms- og skattegæld på 5 mio. kr., men er samtidig gennemstrømningsselskab for to andre selskaber, der ifølge konkursredegørelser efterlader moms og skatteregninger for yderligere 8 mio. kr.
 • Bagmandspolitiet har frosset selskabets bankkonto.

Furcon ApS, Reimann ApS, Universal Trading ApS og AZ-Byg og Bemanding ApS

 • Er tæt forbundne selskaber.
 • Overtager tilsammen 25 kunder fra Greed-selskaber. Nogle af kunderne går igen i flere selskaber.
 • Aktive fra sommeren 2019 til udgangen af januar 2020.
 • Efterlader sig til sammen en moms- og skattegæld på 43 mio. kr.

Ole´s Materialeudlejning ApS

 • Selskabet havde ind til december sidste år adresse på hjemløseherberg
 • Overtager 14 kunder fra Greed-selskaber
 • Efterlader sig sammen med et søsterselskab en moms- og skattegæld på 10,4 mio. kr.

Rhode Trading IVS og T.H.J. Consulting IVS

 • To tæt forbundne virksomheder.
 • Har 10 kunder til fælles med Operation Greed. Kurator konstaterer formodet falske regninger.
 • Har indbetalt millionbeløb til en række selskaber i Dubai og Tyrkiet, som også
 • modtager store beløb fra Operation Greed.
 • Direktør for Rhode Trading tiltræder, året efter han på sin fars Facebook-profil poserer med prospect-vest hos Bandidos i Kolding. Hans far er direktør for T.H.J. Consulting.
 • Selskaberne efterlader sig en moms- og skattegæld på 36 mio. kr.

Svindlen er foregået ved salg af fiktive fakturaer, der bruges til unddragelse af moms, skat og afgifter.

Et andet aktuelt eksempelvis stammer fra forrige uge, da politiet anholdt seks mænd i et sagskompleks, hvor der er sket formodet hvidvask for 200 mio. kr.

Den kraftige stigning i antallet af sager kan ifølge FSR hænge sammen med, at den økonomiske kriminalitet kan være et attraktivt alternativ til andre kriminalitetsformer, dels fordi der kan være store summer på spil, dels fordi den økonomiske kriminalitet er sværere at efterforske, og at risikoen for at blive opdaget dermed er mindre.

»Der er tale om et stort samfundsmæssigt problem, som tilmed er vokset gennem årene. Det kalder på politisk handling. Jeg tror først og fremmest, at der er behov for, at de kriminelle skal opleve en reel risiko for at blive opdaget,« siger Charlotte Jepsen.

Nick Hækkerup mener dog, at der allerede er handlet politisk på problematikken om den voksende økonomiske kriminalitet.

»Vi har med den seneste flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden besluttet at styrke myndighedernes indsats mod den komplekse kriminalitet. Vi har bl.a. aftalt at etablere en ny slagkraftig national efterforskningsenhed, hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles. Det skal sikre en markant styrkelse af myndighedernes indsats mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet,« lyder det fra justitsministeren.

Kim Klarskov Jeppesen, professor i revision og ekspert i økonomisk kriminalitet på CBS, peger på, at den økonomiske kriminalitet typisk stiger, når det går dårligt for erhvervslivet, hvorfor kriminaliteten burde have været aftagende i de senere år, hvor økonomien har været i vækst.

»Alt andet lige burde denne type svindel derfor være faldende i den undersøgte periode. Men dette gælder næppe for de mange forskellige typer skattesvig, som undersøgelsen også omhandler,« siger Kim Klarskov Jeppesen.

Han peger på, at en del af forklaringen på stigningen i den økonomiske kriminalitet kan ligge i, at skattekontrollen blev svækket i samme periode.

»Kontrol vedrørende skattesvig er Skattestyrelsens opgave, og det er nærliggende at se de mange sager som en konsekvens af nedskæringerne på skattekontrollen igennem den undersøgte periode,« siger han.

Det er en konklusion, som skatteminister Morten Bødskov kan nikke genkendende til:

Vi må konstatere, at skattekontrollen de senere år ikke har haft det nødvendige fokus. Så skattekontrollen har ikke kunnet følge med udviklingen i kriminaliteten

Skatteminister Morten Bødskov

»Det er hundrede procent rigtigt. Vi må konstatere, at skattekontrollen de senere år ikke har haft det nødvendige fokus. Så skattekontrollen har ikke kunnet følge med udviklingen i kriminaliteten.«

I ministerens univers skal udviklingen vendes, så skattemyndighederne frem for at agere på offentlig kritik, skal være langt mere på forkant med udviklingen i det kriminelle miljø.

»Skattekontrollen skal jo ikke bare lappe på indsatserne efter omtale i aviserne eller kritik fra Rigsrevisionen. Vi skal bringe skattekontrollen strukturelt i en helt anden retning, hvor vi kan begynde i højere grad at forberede os på, hvad der kan være på vej, ved efterretningsbaserede analyser, ved tættere samarbejde mellem myndigheder uden for landets grænser. Ved tættere samarbejde med egne myndigheder i Danmark.«

Bag statistikken om den voksende økonomiske kriminalitet gemmer sig en række gengangere, som Bødskov mener, at myndighederne bør være bedre til at få styr på.

»I nogle af de grovere former for økonomisk kriminalitet er der jo gengangere og dem skal vi være bedre til at gribe ind overfor, inden de får held til at begå deres kriminalitet. Som vi kan se af de meget store moms- og kædesvigssager, så handler det om meget store summer, der går tabt.«

Ifølge skattemyndighederne er der et årligt skattegab på 10,9 mia. kr., som stammer fra erhvervslivet. Skattegabet er forskellen imellem den skat, som virksomhederne skulle have betalt, og så den skat, som rent faktisk bliver betalt.

Ifølge en ny analyse fra Rigsrevisionen estimeres det årlige momsgab desuden til at udgøre omkring 6 mia. kr. kr. Sammenlagt svarer det til, at der er et årligt indtægtstab til staten som følge af manglende indtægter fra skat og moms på ca. 17 mia. kr. Til sammenligning kostede udbytteskandalen i perioden fra 2012 til 2015 sammenlagt den danske statskasse 12,7 mia. kr.

Skattegabet

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, har læst FSR’s analyse. Han vil nu bede regeringen om en redegørelse for de samfundsøkonomiske omkostninger ved den økonomiske kriminalitet.

»Vi kan ikke leve med dette dræn af fælleskassen. Det er en åreladning af samfundet på milliarder af kroner hvert år. Vi skal have skattekontrollen op på et meget højere niveau,« mener Rune Lund.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, har også gennemgået rapporten og mener, at FSR’s analyse viser, at Danmark er et »eldorado« for svindlere.

Vores kontrol er for ringe

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V)

»Vores kontrol er for ringe. Bliver en sag endelig anmeldt til politiet, bliver den som udgangspunkt behandlet af udmærkede sagsbehandlere uddannet på politiskolen og af jurister, der ikke har haft nævneværdig undervisning i økonomi og regnskab. En del af arbejdet kunne med fordel udliciteres til revisorer,« siger Preben Bang Henriksen, der ønsker både en styrkelse af skattekontrollen og af retssystemet.

»Der er ikke megen præventiv virkning i systemet, og det er efter min opfattelse klart, at vi skal have det styrket hele vejen rundt. Det vil i sidste instans være en overskudsforretning med merprovenu i statskassen,« siger Preben Bang Henriksen.

Læs også
Top job