Erhverv

Tilbud fra Vestas: Tank bilen med vindstrøm

Aarhusianske virksomheder skal hjælpe kommunen med at nå sit klimamål. Hos Vestas vil der snart kunne oplades over 100 biler om dagen.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) håber, at flere virksomheder vil følge Vestas' og CEO Henrik Andersens eksempel og udskifte bilflåden til elbiler og tilbyde flere ladestandere til deres ansatte. Foto: Joachim Ladefoged

Vindmølleproducenten Vestas arbejder på at gøre sin bilpark med 5.000 servicebiler og omkring 1.000 firmabiler mere klimavenlig. En tredjedel af vognparken er allerede omlagt til plug-in-hybridbiler og rene elbiler, men i 2025 skal alle nye firmabiler være 100 pct. elektriske.

»Teknologien er nu så langt, at batterikapaciteten ikke længere kan bruges som en undskyldning. Bilerne kommer kun til at køre længere og længere på en opladning,« siger CEO Henrik Andersen.

»Som en virksomhed, der spiller en central rolle i den grønne omstilling globalt, føler vi en forpligtelse til at sætte vores egne meget ambitiøse klimamål. I 2030 vil vi være klimaneutrale med alt det, vi selv kan påvirke, og her udgør transport mere end 50 pct. af vores CO2-udledning.«

Attitude og værdier

Udbredelsen af batteridrevne firmabiler vil ifølge Henrik Andersen desuden medvirke til, at flere privatejede biler vil blive elektriske.

Den eneste måde, vi kan komme i mål på, er gennem klimapartnerskaber.

Jacob Bundsgaard (S), borgmester

»Det her har meget at gøre med attitude og værdisæt i en virksomhed,« mener han.

»Jeg tror ikke på, at man kan have ledere til at køre i noget, som man ikke også ønsker i resten af virksomheden. Så skifter man sin firmabil i dag, så får man en hybrid eller elektrisk bil.«

Mens brændstof udfases, tilpasses mulighederne for at tanke strøm i arbejdstiden. I dag er der tre ladestandere med seks udtag på parkeringspladsen ved hovedsædet i Skejby. Inden sommer skal der tilføjes yderligere 13 ladestandere, så i alt 32 biler kan lade samtidig. Det vil give mulighed for over 100 optankninger om dagen.

Reservationen af ladepladsen vil ifølge CEO’en komme til at foregå i et internt bookingsystem.

»I et hjørne af pladsen kommer der en container, hvor vi vil oplagre elektricitet fra vores testmøller i Vestjylland. 20 minutters opladning fra den største vindmølle kan oplade 50 biler.«

Vil låne ud

»Hvis vi som privat virksomhed vil have vores medarbejdere til at køre i mere klimavenlige biler, skal vi også sikre infrastrukturen, så de kan oplade deres biler, mens de er på arbejde, og bilen bare står parkeret.«

Vestas indgår i Aarhus Kommunes nye samarbejde, klimaalliancen, som omfatter en række lokale virksomheder og organisationer, som på forskellige vis vil bakke op om kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030. Derfor skal den ladekapacitet, som Vestas ikke selv udnytter, også tilbydes andre, fortæller Henrik Andersen.

»Vores parkeringsplads er fyldt i dagtimerne, men fra kl. 17 til 7 om morgenen kan besøgende og ansatte på Aarhus Universitetshospital på nathold bruge vores charger-stationer, fordi de alligevel står tomme.«

Ud over at medføre en hurtigere udskiftning til mere klimavenlige køretøjer vurderer Henrik Andersen, at virksomheders tilbud om opladning i arbejdstiden vil medføre andre afledte, positive effekter.

Holder på nyuddannede

»Vi har mange unge teknikere og ingeniører, og de vil gerne bo i den by, hvor de også har taget deres uddannelse. Det er sværere at oplade sin elbil, når man har en lejlighed, så vi kan hjælpe byen med at holde på de nyuddannede, hvis de kan oplade deres biler på deres arbejde,« mener han.

Fakta

  • Vestas har sat et mål om at blive CO2-neutral i 2030. I 2020 reducerede Vestas sin direkte udledning med 33 pct., hvilket bl.a. skyldes omlægningen til el- og hybridbiler.
  • Vestas har p.t. omlagt 35 pct. af alle firmabiler til el- og hybridbiler. Desuden har virksomheden introduceret 127 grønne servicevogne.
  • I 2025 vil hele Vestas’ flåde af firmabiler og servicevogne køre på el.
  • Medarbejdere med firmabil kan i 2021 vælge mellem en elbil eller en plug-in-hybridbil. Fra 2022 skal nye leasingbiler være eldrevne.
  • I dag har Vestas tre elladestandere med seks udtag ved hovedkvarteret i Aarhus. Inden sommeren skal det øges til 16 ladestandere, der kan lade 32 biler ad gangen.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig over vindmølleproducentens initiativ, fordi Aarhus Kommune ikke kan nå sine klimamål uden hjælp fra bl.a. lokale virksomheder.

»Kommunen har kun kontrol over omkring 10 pct. af den CO2-udledning, som finder sted i Aarhus Kommune. Vi skal være i nul om ni år, og derfor har vi brug for at accelerere udviklingen og skubbe på. Den eneste måde, vi kan komme i mål på, er gennem klimapartnerskaber med Vestas og andre virksomheder,« fortæller Jacob Bundsgaard.

Accelereret omstilling

Han håber, at eksemplet fra Vestas kan være med til at inspirere andre til at udskifte deres firmabiler og stille flere ladestandere op.

»Vi har brug for, at virksomheder stiller standere op og gør opladning tilgængelig for andre, for det må vi endnu ikke som kommune. Hvis man bor i en etageejendom, kan man ikke have sin egen ladestander, og der har vi brug for, at virksomhederne tilbyder det,« siger borgmesteren.

»Den her parkeringsplads er ikke væsensforskellig fra andre større virksomheders. Der kunne man gøre det samme, så vi kan accelerere omstillingen af bilflåden i hele samfundet.«

BRANCHENYT
Læs også