Erhverv

Tumultarisk forløb om offentligt milliardudbud: Sådan vil regionerne håndtere nederlag

På et ekstraordinært styregruppemøde besluttede regionerne fredag at indlemme et tredje firma i konkurrencen om at drive danske lægehelikoptere.

Regionerne har iværksat et udbud af akutlægehelikopterordningen, og det er ikke gået problemfrit. Foto: Sebastian Buur Gunvald

Europas største helikopteroperatør i skikkelse af den britiske milliardkoncern, Babcock International bliver nu inviteret inden for i konkurrencen om at drive de danske lægehelikoptere.

Koncernens svenske datterselskab, Babcock Scandinavian AirAmbulance (Babcock SAA), var ellers blevet sorteret fra allerede under den såkaldte prækvalifikation, men den beslutning stod til at blive underkendt af Klagenævnet for Udbud, og nu får Babcock så alligevel lov til at aflevere et tilbud.

Det fortæller koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger, der tillige er formand for den styregruppe, der har håndteret udbuddet af lægehelikopterne på vegne af regionerne.

Beslutningen blev taget på et ekstraordinært styregruppemøde fredag formiddag, siger hun:

»Babcock ser ud at få medhold, og derfor vil vi byde dem ind i buddet. Vi har dybest set kun en interesse, og det er at få flest mulige ind, så vi kan få noget konkurrence og en god aftale,« siger Dorthe Crüger, der oplyser, at fristen for at aflevere et tilbud vil blive flyttet, så Babcock får lige så meget tid som de to øvrige prækvalificerede tilbudsgivere.

Babcock SAA blev sorteret fra på grund af manglende økonomisk robusthed, selv om moderselskabet havde erklæret, at det ville tilføre den fornødne kapital.

Efterfølgende klagede briterne til Klagenævnet for Udbud, der har givet klagen opsættende virkning. Det gør nævnet kun, hvis det vurderer, at klager på det foreliggende grundlag vil få medhold.

Regionerne er blevet rådgivet af advokatfirmaet Bech-Bruun, og ifølge Dorthe Crüger havde advokaterne gjort opmærksom på, at afgørelsen af, hvor vidt Babcock kunne prækvalificeres eller ej, ikke var sort/hvid.

Hvis regionerne valgte at tage Babcock med ind i konkurrencen, risikerede de, at andre tilbudsgivere ville klage, og så var det en mere farbar vej at indbringe spørgsmålet for klagenævnet og bede virksomheden holde sig klar, hvis nævnet afgjorde sagen til Babcocks fordel, fortæller Dorthe Crüger.

Lektor i udbudsret på Københavns Universitet Carina Risvig Hamer mener, der er grund til at rose klagenævnet for at være kommet med en hurtig afgørelse, der gør det muligt for Babcock SAA at indtræde i udbuddet igen.

Hun mener ikke, at afgørelsen fremstiller regionerne som glade amatører udi udbudsret, fordi det er et fortolkningsspørgsmål, om erklæringen fra Babcock-koncernen om at tilføre kapital er tilstrækkeligt bindende.

»Det er en svær vurdering,« siger Carina Risvig Hamer.

Afgørelsen i Klagenævnet for Udbud kommer efter et tumultarisk forløb, hvor en luftfartsinspektør rejste mistanker om urent trav. Udbuddet måtte desuden gå om, da kun en tilbudsgiver - den nuværende operatør af helikopterne, Norsk Luftambulanse - i første omgang kunne prækvalificeres, og da opgaven blev sendt i udbud 2013, blev regionerne dømt i retten for at have brudt reglerne.

Dorthe Crüger afviser, at sagen bør få konsekvenser for regionernes image i offentligheden eller over for tilbudsgivere:

»Jeg kan jo ikke vide, hvordan andre vil dømme os, men jeg føler mig godt rådgivet og støttet, og jeg har ikke haft nogen grund til at tænke, at det, der er foregået, har været udygtigt.«

BRANCHENYT
Læs også