Erhverv

Regeringen bøjer sig for kritik om betaling af revisorkontrol

Et flertal i Folketinget ændrer på en model om kontrol af hjælpepakker, hvor tusindvis af selskaber og selskaber stod til at få en uventet revisorregning.

Tusindvis af selvstændige og små virksomheder slipper nu for selv at skulle betale hele regningen for en revisorkontrol af hjælpepakker.- Foto: Kasper Heden Andersen .

Efter hård kritik fra selvstændige og brancheforeninger bøjer regeringen sig. Nu kan udtrukne, små selskaber få støtte til betaling af en revisorkontrol for støttemidler, der blev udbetalt i 2020.

Erhvervsministeriet oplyser i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag, at regeringen og et flertal i Folketinget er blevet enige om, at de udtrukne små selskaber og selvstændige kan få kompensation for den udgift - op til 8.000 kr.

Kravet er kommet som led i en slutafregning fra Erhvervsstyrelsen om hjælpepakker i foråret/sommeren 2020. 131.000 virksomheder og selvstændige er blevet bedt om en slutafregning inden 31. maj.

Størstedelen af støttemodtagerne kan lave slutafregning uden brug af revisor. Til gengæld er en række af selvstændige og selskaber udtaget til kontrol. Det med et krav om at en revisor skal bistå med slutafregningen.

»Udgiften til revisor dækkes ikke af Erhvervsstyrelsen,« har været beskeden til de omfattede, tusindvis af virksomheder og selvstændige.

Efterkontrollen:
  • Cirka 5 pct. af de selvstændige, der fik kompensation mellem marts og juni sidste år, vil blive udtaget til efterkontrol og dermed skal have en revisor med ind over.
  • Virksomhederne er udtaget efter parametre og risiko og væsentlighed.
Kilde: Erhvervsministeriet

Kravet om at især mindre virksomheder for egen regning skal hyre revisorhjælp har siden mødt hård kritik. Den er nu blevet hørt.

Regeringen er torsdag blevet enige med V, de radikale, SF, DF, Enhedslisten, de konservative og Alternativet. Selvstændige og andre udtrukne kan nu få kompensation for 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen. Det maksimalt 8.000 kr.

Erhvervsministeriet skriver, at den gennemsnitlige omkostning for revisorudgifterne forventes at være på omkring 10.000 kr.

»Selvom vi ikke er igennem coronakrisen endnu, begynder vi så småt at kunne skimte hverdagen forude. Men for mange virksomheder er det stadig en presset situation - og har været det længe. Derfor skal vi sørge for, at de mindre selvstændige ikke snubler på målstregen, hvis de bliver hevet ud til kontrol i forbindelse med efterkontrollen af kompensationspakkerne,« udtaler erhvervsminister Simon Kollerup om aftalen. Han fortsætter:

»Det er nødvendigt med kontrol, men regningen til en revisor må ikke blive det, der får bægeret til at flyde over.«

Blandt kritikere har været de konservatives erhvervsordfører Mona Juul. Hun peger i en pressemeddelelse på, at der slet ikke var en politisk aftale om at indføre egenbetaling for efterkontrol. Mona Juul udtaler:

»Så det skulle der findes en løsning på. For det er selvfølgelig ikke fair at give med den ene hånd, for så samtidig at tage med den anden. Det handler jo for dælen fortsat om at få så mange virksomheder og arbejdspladser over målstregen som muligt. Det håber vi med aftalen at være med til at sikre.«

Aftalen:

Torsdag er der indgået aftale mellem regeringen og et flertal i Folketinget. Det betyder:

  • Virksomhederne kan modtage kompensation for 80 pct. af udgiften til revisor i forbindelse med efterkontrollen, tilsvarende dækningsprocenten af revisionsudgifter i ordningen for faste omkostninger.
  • Udgifterne til revisor ifm. efterkontrollen vurderes at udgøre ca. 10.000 kr. i gennemsnit.
  • Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes således til 8.000 kr., svarende til 80 pct. af den forventede gennemsnitsomkostning.
  • Virksomheder som får udbetalt op til 250.000 kr. i kompensation kan komme ind i ordningen. Virksomheder som ligger over det beløb vil fortsat selv skulle betale for revisor.
  • Beløbsgrænsen på 250.000 forventes at dække ca. 87 pct. af de virksomheder/selvstændige, der har søgt lønkompensationsordningen og selvstændigordningen.
  • Virksomheder som tages i at snyde med kompensationen ikke vil modtage kompensation for revisorudgiften, ligesom at deres ret til kompensation helt generelt falder bort.

Kilde: Erhvervsministeriet.

De radikales erhvervsordfører Katrine Robsøe, fastslår i samme meddelelse, at der med aftalen »lappes på et helt åbenlyst problem«. Hun fortsætter:

»For selvfølgelig skal virksomhederne, der trækkes ud til efterkontrol, ikke stå måbende alene tilbage med en kæmpe regning til den påkrævede revision - oven i købet efter et hårdt år. Derfor skal vi selvfølgelig også kompensere her. Alt andet ville ikke være rimeligt.«

Flere branche- og erhvervsorganisationer har kritiseret kravet fra Erhvervsstyrelsen om egenbetaling af revisorerklæringen. Blandt dem SMVDanmark hvor adm. direktør Jakob Brandt glæder sig over ændringen.

Han undrer sig dog alligevel over, at de udtrukne virksomheder kun får dækket 80 pct. af revisorregningen til kontrollen. Jakob Brandt udtaler i en pressemeddelelse at, »en fuldstændig dækning havde været langt mere på sin plads« efter hans mening.

I den politiske aftale indgår, at den er rettet mod mindre selskaber og selvstændige. Hvis en virksomhed har fået over 250.000 i kompensation, skal den nemlig fortsat selv betale for revsiorkontrollen. Erhvervsministeriet oplyser dog, at beløbsgrænsen forventes at dække ca. 87 pct. af virksomheder/selvstændige i de omfattede støtteordninger.

Desuden er det aftalt, at »virksomheder som tages i at snyde med kompensationen ikke vil modtage kompensation for revisorudgiften.«

BRANCHENYT
Læs også