Erhverv

Finanstilsynet præsenterer syv initiativer til kampen mod hvidvask

Man bør se nærmere på muligheden for, at pengeinstitutterne kan dele risikoflag med hinanden, om CVR-registret kan bringes i spil, samt om der i regi af en offentlig myndighed kan etableres et register over politisk eksponerede personer. Sådan lyder tre ud af syv initiativer fra Finanstilsynet til at styrke kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynets initiativer udspringer af hvidvaskaftalen fra foråret 2019, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enig om at styrke tilsynets handlemuligheder i kampen mod hvidvask. Foto: Lars Krabbe

Finanstilsynet lancerer torsdag et idékatalog med syv initiativer, der kan styrke kampen mod hvidvask.

Det sker i en rapport, hvor tilsynet bl.a. peger på, at man bør afsøge mulighederne for at lade bankerne dele information om risikable kunder med hinanden, at man bør bringe CVR-registret i spil samt afsøge mulighederne for at give bankerne øget adgang til myndighedernes data...

Læs også