Erhverv

Alm. Brand: Opjusterer forventningerne til 2021

Foto: Nicolai Lorenzen

Alm. Brand opjusterer forventningerne til 2021 og ser nu et resultat før skat på 650-700 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab for de kommende tre kvartaler.

Tidligere ventede Alm. Brand et resultat før skat på 600-650 mio. kr.

Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal af 2021.

For forsikringsaktiviteterne opjusteres forventningerne til et overskud på 625 mio. kr. før skat mod tidligere 575 mio. kr.

- Opjusteringen følger af en positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift i det forgangne kvartal, herunder færre end forventet erstatninger til vejrligsskader, samt et positivt investeringsresultat i kvartalet, skriver Alm. Brand.

I Forsikring ventes fortsat en præmievækst i 2021 på mere end 3 pct. og endvidere fortsat en omkostningsprocent i niveauet 17-17,5 pct.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio eksklusive afløbsresultat, som sætter erstatninger i forhold til præmieindtægter, forventes nu at blive i niveauet 89 mod tidligere forventet 90.

For Pension fastholdes forventningerne om et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4 pct. For øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 50 mio. kr. før skat.

Læs også