Erhverv

Revisor og 150 selskaber gik konkurs: »Måske har jeg provokeret nogen«

Der er rettet millionstore krav mod den konkursramte revisor Johnny Hast Hansen, der er uenig i konkursen.

Johnny Hast Hansen blev tidligere maj taget under konkursbehandling. Kreditorer mener at have millioner til gode hos ham. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det var en kendelse i Højesteret, der banede vejen for, at den berygtede revisor Johnny Hast Hansen kunne gå personligt konkurs med millionstore krav mod ham.

Det viser retsdokumenter, som Finans er i besiddelse af.

Personlig konkurs
  • Ved en personlig konkurs mister skyldneren retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI
  • Personens værdier udgør aktiver i konkursboet
  • Dog har man ret til en beskeden levefod, hvilket vil sige, at almindeligt tøj og indbo kan beholdes
  • En konkursramt person slipper først af med stemplet, når kuratoren er færdig med at fordele vedkommendes værdier til kreditorerne

Et konkursbo efter en virksomhed, hvor Johnny Hast Hansen var revisor, havde i marts 2020 vundet en erstatningssag mod Hast Hansen ved byretten i Aarhus.

Herefter blev Johnny Hast Hansen begæret personligt konkurs, men erstatningssagen blev anket videre til landsretten. Den personlige konkurs udeblev, indtil det var afklaret, om Hast Hansen kunne tages under konkursbehandling, mens sagen var anket.

Først afviste Sø- og Handelsretten at erklære Johnny Hast Hansen personlig konkurs, mens anken stod på. Senere kom Østre Landsret frem til samme afgørelse.

Sagen blev taget videre i Højesteret, der i slutningen af april i en kendelse afgjorde, at der var den »fornødne klarhed« til at tage kunne afsige et konkursdekret over Johnny Hast Hansen, selvom erstatningssagen ikke var afgjort i landsretten. Ifølge Højesteret havde Hast Hansen ikke afkræftet formodningen om kravet mod ham.

Højesteret sendte på ny konkursbegæringen til behandling i skifteretten, der tidligere i maj tog Johnny Hast Hansen under personlig konkursbehandling.

Hovedpersonen selv er uenig i, at der er grundlag for at tage ham under konkursbehandling.

»Når man har anket en sag, og den ikke er afgjort, burde det ikke kunne lade sig gøre at blive taget under konkursbehandling. Jeg har virkelig svært ved at forstå det,« siger Johnny Hast Hansen, der i 2019 kom i mediernes søgelys, da han hamstede omkring 300 IVS-selskaber for at sælge dem videre inden det politiske dødsstød til IVS-selskabsformen.

Han forklarer, at den personlige konkurs ikke er »nogen sjov situation at være i«, og at han nu ikke har noget tilbage. Hast Hansen blev i 2020 idømt otte års konkurskarantæne for sin forretningsførelse.

»Måske har jeg provokeret nogen ved at stifte de mange ivs-selskaber, og når man kommer med i et tv-program, eksploderer tingene bare bagefter,« siger Johnny Hast Hansen med henvisning til DR-programmet ”Pengejægerne”, hvor revisorens forretningsmetoder var blandt omdrejningspunkterne.

”Pengejægerne” følger Kammeradvokatens behandling af opsigtsvækkende konkurssager, og netop Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten er blevet udpeget som kurator i i Johnny Hast Hansens personlige konkursbo.

Ifølge retsdokumenter repræsenterer Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten en klient med et krav på omkring 13 mio. kr. mod Johnny Hast Hansen. Derudover har Gældsstyrelsen et krav på 110.000 kr., ligesom andre kreditorer har meldt sig med krav.

Af retsdokumenterne fremgår det, at Johnny Hast Hansen ifølge hans advokat ikke »ejer aktiver af nogen betydning«, hvorfor advokaten har påstået, at der ikke var nogen retslig interesse i et konkursdekret over ham.

Udover at Johnny Hast Hansen er gået personligt konkurs, er mere end 150 af hans selskaber også krakket de seneste måneder.

De mange selskaber, der alle er af selskabsformen IVS, har siden januar været sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen for at mangle en ledelse.

Boris Frederiksen har været indsat som likvidator i selskaberne og har nu i stedet fået dem under en konkursbehandling.

Læs også