Erhverv

Bech-Bruun taber udbytteskattesag mod Skatteministeriet og Advokatnævnet

Bech-Bruun anker dom til Højesteret i forsøg på at få omgjort bøder og få millionsalær fra Skatteministeriet.

Foto: Torben Stroyer

Det var helt efter bogen, da Advokatnævnet beordrede Bech-Bruun til at tilbagebetale et salær på 3,5 mio. kr. til Skatteministeriet og samtidig gav bøder på 10.000 kr. til fire af firmaets advokater for inhabilitet.

Det fastslår Østre Landsret i en dom i en sag anlagt af Danmarks tredjestørste advokatfirma mod Advokatnævnet og Skat.

Afgørelsen giver juridisk modvind til Bech-Bruun før den store dyre dyst til næste år, hvor et søgsmål med et erstatningskrav på 1,2 mia. kr. rejst af Skattestyrelsen indledes ved retten.

Kravet er rejst på baggrund af skatterådgivning fra en tidligere Bech-Bruun advokat til tyske North Channel Bank, der har accepteret en bøde på 110 mio. kr. for sin involvering i udbytteskatteskandalen.

Sagen
  • August 2015: Svindel med refusion af udbytteskat opdages og udbetalinger stoppes.
  • Februar 2017: Bech-Bruun vinder udbud om at udarbejde en uvildig undersøgelse af forløbet.
  • December 2017: Undersøgelsen offentliggøres.
  • November 2018: Skatteministeren klager til Advokatnævnet over manglende habilitet efter at have fundet ud af, at Bech-Bruun havde rådgivet North Channel Bank, der blev straffet med en bøde på 110 mio. kr. for deres medvirken i udbytteskandalen.
  • Juli 2019: Et flertal i Advokatnævnet tildeler de fire advokater, der havde stået for advokatundersøgelsen, hver en bøde på 10.000 kr., ligesom flertallet beslutter at Bech Bruuns salær på 3,5 mio. kr. skal betales tilbage til Skatteministeriet.
  • Maj-Juni 2021: Østre Landsret behandler sagen om habilitet.

Det var et splittet Advokatnævn med stemmerne 9 for og 6 i mod, der tilbage i 2019 valgte at tildele bøderne til de fire advokater og samtidig beordre Bech-Bruun til at tilbagebetale salæret på de 3,5 mio. kr.

Bech-Bruun har besluttet sig for at anke domme til Højesteret.

»Vi er uenige i og overraskede over landsrettens dom i de sager, vi havde anlagt. Det er fortsat vores klare vurdering, at der ikke var en interessekonflikt for de fire Bech-Bruun-advokater i forbindelse med deres udarbejdelse af redegørelsen til Skatteministeriet om refusion af udbytteskat. Derfor anker vi til Højesteret.,« lyder det i en skriftlig kommentar fra chief executive partner Steen Rode fra Bech Bruun.

Steen Rode bemærker i øvrigt, at den netop afsagte dom konkluderer, at der ikke er grundlag for at betvivle kvaliteten af den redegørelse, som de fire bødepålagte Bech-Bruun advokater havde udarbejdet for Skatteministeriet.

»Vi fastholder derfor, at Advokatnævnets bøder til de involverede advokater er uberettigede, og at Bech-Bruun har krav på det aftalte honorar for redegørelsen. Det bliver nu op til Højesteret at træffe en endelig afgørelse,« fortsætter Steen Rode.

Skatteminister Morten Bødskov (S) oplyser i en skriftlig kommentar, at han selvsagt er tilfreds med dommen, men at han derudover ikke vil kommentere sagen nærmere.

Hele sagen tager sit udgangspunkt i, at Bech-Bruun i 2017 vandt opgaven med at udarbejde en stor uvildig advokatundersøgelsen for Skatteministeriet, hvor den danske statskasse formodes at være svindlet for 12,7 mia. kr. i refusion af udbytteskat.

Advokatundersøgelse
Bech-Bruuns undersøgelse af det daværende Skats ageren i udbyttesagen mellem 2012 og 2015 konkluderede:
  • Skats kontrol med udbytteskat var utilstrækkelig.
  • Der var usikkerhed omkring ansvarsområderne på udbytteområdet i Skat.
  • It-systemerne fungerede ikke tilfredsstillende.
  • Skatteministeriets tilsyn med Skat i perioden var ikke god nok

Men året efter opdagede Skatteministeriet, at Bech-Bruun tilbage i 2014 og 2015 havde givet skatterådgivning til tyske North Channel Bank, der med en fortjeneste på 55 mio. kr. agerede mellemstation for 1,1 mia. kr. i uberettiget refunderet udbytteskat.

Banken var på daværende tidspunkt ejet af tre amerikanske finansfolk, der sammen med tre britiske statsborgere er tiltalt af Bagmandspolitiet for at have svindlet den danske statskasse for de 1,1 mia. kr., som blev sendt igennem banken.

Partneren, der rådgav banken, blev fyret fra Bech-Bruun, da sagen blev kendt. Også selvom såvel han selv som Bech-Bruun hævder, at rådgivningen var uproblematisk.

Bech-Bruun partneren Lars Lindencrone Petersen var en af de fire advokater, der fik en bøde fra advokatnævnet. Ifølge hans vidneudsagn under sagen kendte hverken han eller de andre tre til den tidligere medarbejders rådgivning. Sammenhængen gik først op for dem, da Bech-Bruun i efteråret 2018 modtog et brev fra daværende skatteminister Karsten Lauritzen, der kritiserede Bech-Bruun for deres dobbeltrolle.

BRANCHENYT
Læs også